Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Визия за София ще служи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050. Работата по Визията включва събиране, обобщаване, създаване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, свързани с бъдещето на София.

Работата по създаването на Визия за София започва с решение от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет и се координира от мултидисциплинарния екип Визия, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници. Следвайки стъпките на предварително начертаната ясна и прозрачна методология, екипът подпомага всички заинтересовани страни да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат реални действия за решението на различни проблеми на Столична община. В седемте стъпки от подготовката на стратегическия документ към екипа се включват и над 50 експерти в седемте направления: Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика, Управление, Идентичност и култура. Те изследват, събират, обобщава, анализират и представят знанията за реалното състояние на града, както и предложенията за развитието на София с възможно най-много хора и организации посредством стотици работни срещи и десетки дискусионни събития.

Процесът по създаването на Визия за София бива синхронизиран с други актуални инициативи, имащи отношение към бъдещото развитие на Столична община, като например “Град за хората”, “План за устойчива градска мобилност”, “Зелена София”, “Прединвестиционно проучване на ВиК инфраструктарата” и други. 

Подобни визии и дългосрочни стратегически документи за всеобхватното развитие на градове и региони са създавани на много места по света. Работата по създаването на Визия за София включва и проучване на международния опит. В повече подробности са разгледани примерите от Барселона, Берлин, Бостън, Виена, Тел Авив, Гьотеборг, Копенхаген, Лондон, Бърно, Ротердам, Стокхолм, Сао Паоло, Хелзинки. Осъществен е и директен контакт с екипите, работили по подобни процеси в Бостън, Виена, Тел Авив, Барселона, Копенхаген. 

До края на 2019 г. в процеса на работа по Визия за София се включват над 10 000 участника. Сред тях са политици от различни партии, предприемачи и инвеститори, представители, както на столичната, така и на държавната администрация, изследователи от различни направления, и не на последно място голям брой неправителствени организации и граждани.

За създаването на Визия за София и общинското предприятие Софпроект-ОГП осъществяват общо над 50 изследвания, събират и анализират бази от данни и търсят отговори на проблемни теми в града по основни въпроси за условията и начина на живот в него. Значителна част от данните са превърнати в карти, графики и изчерпателна библиотека от доклади и разработки, които следва да бъдат поддържани и надграждани, за да се следи прогреса по изпълнението на Визията занапред. След множество анализи и обсъждания със заинтересовани страни екипът на Визията съставя конкретните цели, мерки и индикатори, които имат амбицията да превърнат София в по-добър град за живеене. Резултатът от двугодишната работа е синтезиран в интерактивната изложба “София утре”, проведена през октомври и ноември 2019 г. под куполите на софийското Ларго.

Веднъж приета от Столичния общински съвет, Визия за София трябва да служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.