Направление Управление е обединяващо звено на всички задачи за изследване на градското планиране и осъществяването на градските политики. Работата по него обхваща изследвания и анализи върху процесите в администрацията, развитието на човешките ресурси и капацитет, управление на територия, капитал и други общински активи, механизми за планиране и анализ на данни. Изследва се комуникацията с гражданите, която се фокусира около прозрачност, информираност и включване. Работи се върху дигиталната трансформация и степента на интеграция на софтуерни решения, технологии за умни градове, електронни услуги и отворени данни във всички аспекти на работата на града.

Запознайте се с доклада по направление „Управление“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.