Хакатон за София

Визуализирай, анализирай, оптимизирай София!
Знанието за състоянието на околната среда, трафика и финансите или за възприятията за качеството на живот в града е много важно, за да направим реалистични прогнози и да можем заедно да планираме дългосрочното развитие на града. Каним ви да се включите в търсенето на иновативни решения за допълване и обработване на данните на Визия за София. Ще разгледаме заедно натрупната информация по няколко важни за града теми, за да видим какво интересно може да излезе от тях. Ще можем да създадем и нови контакти помежду си, да хапнем и пийнем с любезното съдействие на Foodpanda и Витошко лале.
Програмата

30 ноември

Регистрация и нетуъркинг 18:00 - 18:30
Откриване с Визия за София 18:30 - 18:40
Представяне на задачи и ментори 18:40 - 19:30
Вечеря с Foodpanda 19:30 - 20:30
Разпределение по отбори 20:30 - 20:45
Начало на работата 20:45 - 24:00

1 декември

Закуска от Foodpanda 10:00 - 10:30
Консултация с ментори 10:00 - 13:00
Обяд от Foodpanda 13:00 - 14:00
Работа по отбори 14:00 - 16:00
Игра за София 16:00 - 16:30
Работа по отбори 16:30 - 19:00
Вечеря от Foodpanda 19:00 - 20:00
Работа по отбори 20:00 - 24:00

2 декември

Закуска от Foodpanda 10:00 - 10:30
Работа по отбори 10:30 - 13:00
Обяд от Foodpanda 13:00 - 14:00
Финализиране на проекти 14:00 - 15:00
Презентации на отборите 15:00 - 17:00
Награждаване 17:00 - 18:00
Наградите

Първа награда

2000 лв.

Втора награда

1000 лв.
от Astea Solutions

Трета награда

500 лв.

Журито
Заданията

По-долу ще намерите няколко примерни задания, които екипът на „Визия за София“ предлага на вниманието на участниците. Разбира се, задачите не са изчерпателни и поощряваме разширяването им по желание на отборите на база на предоставените от нас данни. В Библиотеката пък ще намерите списък с всички публично достъпни данни, с които „Визия за София“ разполага. Участниците са добре дошли да предложат своя собствена задача с тях в рамките на събитието.

Задачата

Анализ на данните за културни събития и локации, предоставени от Programata.bg. Изследване на тенденции във времето и пространството. Променят ли се типовете културни събития, променя ли се достъпът до култура и ако да, в какви посоки?

Защо е важно?

Възможностите за културен живот в града са един от най-важните показатели за качество на живота и за уют. Те са пряко обвързани с образованието, с манталитета на гражданите, с креативните индрустрии и с икономиката. Важно е да знаем дали в града има регионални дисбаланси и как се развива във времето културното предлагане, за да знаем какви политики можем да предприемем.

Събития и локации от Programata.bg

Задачата

Анализ на данните за възможности за спорт в София, предоставени от Multisport и от Столична община. Данните съдържат частни спортни обекти, разпределени по тип и координати, както и общински спортни площадки. Изследване на достъпа до възможности за спорт и на регионални тенденции в спортното предлагане. Задачата може да се комбинира с данните за градския транспорт и достъпност чрез градски транспорт до желан тип спортен обект от дадена точка в града.

Защо е важно?

Спортът също е сред основните фактори за качествен живот в града. Изследваме дали има добър достъп до него във всички части на София и дали има тенденции в типа спортни обекти, които предлагат услуги. Би било чудесно, ако данните и анализите могат да се свържат с урбанистични препоръки за достъпа до спорт спрямо гъстота на населението.

Спортни обекти от Multisport

Общински спортни обекти

Гъстота по квартали

(GEOJSON) Гъстота по квартали

Задачата

Това задание не оперира с готови данни. Целта е по избран от екипа начин да се свалят данни от туристическите сайтове AirBnB, Booking.com, Hotels.com, Hostels.com, TripAdvisor, FourSquare - и да се обобщят количествени и качествени оценки за туристическите обекти в България - места за нощувка и ресторанти. Където това е възможно, да се ползват семантични категории на съответния сайт, например Booking.com дава специални оценки за закуска, за обслужване, и т.н. Посока на анализ може да бъде и анализ на коментарите - чрез библиотеки за засичане на настроение, чрез търсене на най-често срещани ключови думи за проблеми или похвали. Извлечените данни да бъдат в подходящ формат и анализирани. За AirBnB конкретно има подходящо API. Консултирайте с менторите.

Защо е важно?

Туризмът в София в момента е в своя пик, основно заради голямото количество лоу-кост полети. Дали обаче градът ни отговаря на очакванията на един турист? "Визия за София" провежда социологическо изследване по модерна методология, за да отговори на този въпрос, а в различни аспекти му е отговаряно - отново чрез социология, и при изработка на предишни стратегии. Но интернет предлага огромно количество вече налични оценки от далеч по-голям мащаб. Това задание е отлична възможност да се възползваме от познанието, което туристите ни отдавна са предоставили за града.

Задачата

Задачата тук е да се направи оценка за капацитета на превоз с градски транспорт между две различни точки на града. За целта трябва да се комбинират няколко различни набора данни - капацитета на превозните средстава; превозните средства по линиите; маршрутите на линиите и спирките; разписанието на градския транспорт, както и гъстотата на населението по квартали. Анализът трябва да показва къде има "изтъняване" на транспортната услуга, т.е. висока гъстота, но малък капацитет. Желателно е разработването на визуализация на капацитета (или между две точки, или на дадена линия на ГТ), с дебелина на маршрута, отговаряща на капацитета. Друга посока на визуализация е анимация на придвижването на превозните средства по маршрутите в синхрон с разписанието.

Защо е важно?

Несъмнено градският транспорт е в много отношения кръвоносната система на един град, но по ред причини в София той отнася много критики, сред които нередовност и бавно придвижване. Оптимизацията на транспортната система обаче не е толкова проста задача и изисква доста изчисления. Това задание е една стъпка в тази посока.

Маршрути и спирки на ГТ

Превозни средства и капацитет

Разписание

Маршрути и спирки на метрото

Натоварване по кръстовища

Натоварване по линии (2014)

Гъстота на населението по квартали

(GEOJSON) Гъстота на населението по квартали

(GEOJSON) Спирки и маршрути на ГТ

Задачата

Задачата не е свързана с анализ на данни, а е по-скоро софтуерна. София разполага с високодетайлна векторна карта на обекти като сгради, тротоари и инфраструктура. Заданието включва изработването на софтуер, който ползва локацията на потребителя, зарежда Google Maps, но след определено ниво на приближение презарежда високодетайлната карта с подложка от OpenStreetMap и изрисува обектите от нея.

Защо е важно?

Това задание се опитва да реши проблема с недостатъчно приближение при Google Maps. За целите на градския анализ, по-високо приближение понякога е необходимо (например при краудсорснати приложения с цел тагване на малки обекти).

Високодетайлна карта

Задачата

Анализ на база времеви серии от сателитни снимки от Sentinel 1 и 2 по програмата Коперник, както и от други свободни спътникови изображения (Landsat, ASTER и т.н.), който да изследва промяната на зелените площи в София по квартали и райони през годините, съпоставена с гъстотата на населението и застрояването. Какви са тенденциите в наличието на зелени площи в София и крайградските територии? По колко "кислород" на човек се пада, произвеждан от дърветата на София, колко достъпни са градските паркове, къде е "зелената" връзка на Витоша и центъра на града, и къде има най-сериозна нужда от градски политики по озеленяване и достъп до зелени територии. Кои почви са запечатани и кои могат да бъдат ползвани за градско земеделие, какво е влиянието на транспорта и антропогенни фактори върху използването на тези територии за земеделие? Задачата включва анализ на данните от Коперник и други сателитни програми чрез open source софтуери, пространствени анализи, обобщаване на данни за зелените площи и други типове земно покритие и съпоставката им с други пространствени и статистически данни във времето.

Защо е важно?

Често слушаме оплакването, че София губи зеленината си, въпреки че градът е една от най-зелените столици в Европа. Важно обаче е и качеството на зелените площи, а също достъпът до тях. Сателитните снимки могат да отговарят на много въпроси и са обект на активен анализ. Това задание ще бъде съветвано и разработвано от екипа на "GEO Polymorphic Cloud" и екипите, които изберат работа с тези данни, могат да се консултират какви още задачи могат да бъдат решавани.

Масиви с дървета

Снимки от Коперник

Copernicus Land Monitoring Service

Sentinel Hub (за удобство)

Задачата

Анализ на типовете сигнали, подавани от граждани в приложението на Grajdanite.bg. Има ли трендове, свързани със сезонност, тип сигнал, локация? Какво е времето за реагиране и зависи ли от типа сигнал и локацията?

Защо е важно?

Комуникацията между граждани и администрация е фундаментална за добрия живот в един град. Независимо от усилията и ресурсите, които властта потребява, ако тя не реагира адекватно на гражданските очаквания, ако не може да припознае и използва гражданския потенциал, и ако не успява да комуникира добре инициативите си, то по всяка вероятност гражданите ще бъдат недоволни от живота си в града. Заданието тук е една посока на анализ на тези взаимоотношения и стъпва на разширените възможности от последните години за сигнали към администрацията благодарение на технологията.

Сигнали от Grajdanite.bg

Задачата

Задачата е мноспектърна и включва анализ чрез image recognition и machine learning на снимки от софийски улици. Анализът следва да се съсредоточи в няколко направления - да определи преобладаващ цвят на фасадите на улицата, да направи оценка на активността на партерния етаж (къде има бизнес и къде има жилищен вход), да направи оценка на качеството на фасада и тротоар (с обучение), да сравни дневна с нощна снимка, за да прецени кои прозорци остават тъмни.

Защо е важно?

Автоматизираният анализ на градската среда е поле, което тепърва ще се развива бурно. Темата за цвета на улицата, за разположение на климатици, витрини и реклами, е една от горещите теми при обсъждането на новата наредба за градска среда. Проекти по това задание биха могли да намерят широка употреба в бъдеще при генерирането на достатъчно снимки от подобен вид. Разликата между светнати и тъмни прозорци, при достатъчна честота на снимки, може да даде отговор на един от най-наболелите въпроси - този за изоставените и необитаеми апартаменти в София, които по оценки са стряскащо голям процент.

Снимки от улица

Задачата

В това задание се иска да се анализират строителните разрешения от последните години, като се наложат на карта и се анимират хронологично. Анализът може да върви в няколко направления - от една страна текстов анализ на информацията и категоризация по тип обект (тези данни не са структурирани), от друга страна географски изкривявания и натрупвания. Други посоки са тенденции в строителството, сравнение с ОУП и др. Регистърът дава възможност за връзка с ГИС-София и събиране на географски данни оттам.

Защо е важно?

Въпреки че строителната активност в града е една от темите с най-голям граждански фокус, голяма част от нея е реактивна и няма автоматизирани средства за анализ на дигитализираните в последните годинни данни за строителството. Заданието предоставя няколко посоки на адресиране на тези липси.

Регистър строителни разрешения

Пример за гео-заявка за строителен обект

Задачата

Това предизвикателно задание цели да изгради за София подобен на Ню Йорк модел на осветеността. Задачата включва няколко посоки. На първо място трябва да се разпознаят сенките от ортофотото на града и да се направи приблизителна оценка на дължината на сянката и на ъгъла, под който тя пада. Географските данни за локация, позиция на слънцето и ъгъл на светлината могат да послужат за модел, с който да се сметне височината на съответната сграда. Задачата след това е да се сметне (и по възможност нарисува) как би изглеждала сянката по друго време на деня и на годината, и да се анализира зависимостта на градската осветеност от сезонността. Допълнително, по този начин може да се пресметне височината на сградата и да се съпостави с референтната височина от кадастралната карта и наредбите за височина на етажи.

Защо е важно?

Осветеността в града има ключово значение в редица области от нашия живот като възприятието на градската среда, възможностите за градска растителност (и земеделие), температура и атмосфера, здраве. Въпреки че това задание е само стъпка в такъв анализ, тя би била много полезно начало. Автоматизирането на разпознаването на сенките пък може да даде и възможност за сверка на очаквани височини от кадастралната карта с действителното строителство.

Ортофото с инструкции

Детайлна карта с етажни височини

Задачата

Да свържем и да можем да свързваме чрез софтуер функциите на всяко звено (направление и дирекция) на Столична община според описанието на стрктурата в интернет страницата на СО според Устройствения правилник на СО в частта за съответните напрваление и дирекция с нормативните актове и стратегическите документи, към които препраща текстът. Идеята е на основата на съпоставяне на текстовете чрез текстуален анлиз, основан на съвпадения и семантични изводи, всеки гражданин (ползвател на софтуера) да може да разбере кои закони, наредби и стратегически документи и кои части/глави от тях се отнасят до функциите на всяка съответна дирекция или направление от СО.

Допълнителни функционалности биха били ползвателят сам да въведе текста на произволен документ и да рзбере с фунциите на кои направления и дирекции от СО съвпада най-много, а също в обвързването да бъдат включени и актовете на кмета. Номенклатурата – съвпадане на номера с вида на акта - може да се систематизира на база на публикуваните актове. Освен посочените източници по-долу, за информация може да се ползва и Разширената библиография на "Визия за София", в частта за нормативни документи.

Защо е важно?

Софтуерът ще бъде инструмент за бързо разбиране как и върху какво работи всяка отделна дирекция от СО. Колкото по-голямо и близко/конкретно засичане с отделните разпоредби от натрупване на нормативната база и точки от стратегическите документи постигнем, толкова по-голям ще бъде ефектът на софтуера.

Структура на СО

Устройствен правилник на СО

Наредби, правилници, закони

Стратегии

Менторите

Радослав Георгиев

CEO на HackSoft, съосновател на HackBulgaria и съорганизатор на HackConf. Компетенциите му включват Python, Django и React. Занимава се активно с преподаване и подготвяне на бъдещи програмисти.

Стоян Митов

Съосновател на Гражданите и партньор в Дриймикс. Вярва, че малка група от отдадени и мислещи хора може да подобри трайно средата около нас.

Деян Спасов

Занимава се с data science. Съосновател на ocenime.bg - онлайн платформа за оценка на недвижими имоти, която се опитва да извлича полезна информация от данните и да помагаме на хората да вземат информирани решения.

Васил Люнчев

Co-founder & CEO в Homeheed, където crunch-ва всички обяви за недвижими имоти в София, за да разпознае фалшивите и да показва само истинските. Преди това е работил в Leanplum, където е обработвал десетки терабайти нови данни всеки ден, както и в SoundCloud, където е разпознавал жанра на дадена песен само по аудио сигнала.

Боян Бонев

Боян е утвърден лидер в изграждането на технологични решения, базирани на анализа на данни и осигуряващи устойчиво развитие за компании в различни стадии на зрялост. Основател на Gaida.AI, компанията, която подпомага навлизането на света на недвижими имоти във века на Изкуственият интелект.

Васил Василев

Васил Василев, еколог по образование, занимаващ се с геоинформационни технологии и приложението им в различни сфери на практиката. Съосновател на GEO Polymorphic Cloud, член на мрежата Copernicus Relays.

Ангел Георгиев

Дългогодишен участник в Софтуерния университет и ръководител технически обучения в Мусала Софт АД. Осъществява мониторинга в областта на технологиите за инициативата Визия за София.

Димитър Симов

Димитър Симов - Джими помага на организации, фирми и хора да правят продуктите си разбираеми и лесни за ползване. Занимава се с ползваемост и дизайн на интерфейси и взаимодействия. Съорганизатор на конференцията UXSofia.

Магдалена Кирчева

По образование е урбанист, като освен с урбанизъм последните 10 години се занимава с ГИС и графичен дизайн. За нея най-важното е да не спираш да търсиш предизвикателството и удоволствието в работата си, независимо с какви инструменти разполагаш. Да бъдеш вдъхновение не само за себе си, но и за другите хора, за да постигате заедно успехи там, където е най-трудно, а за някои дори невъзможно.

Захари Караджов

След дългогодишен опит в сферата на компютърните игри и уеб услугите, в момента Захари е част от екипа на Status.im, където има за цел да създаде една от първите мобилни имплементации на Ethereum 2.0. За целта използва Nim - обещаващ език с отворен код, в чиято разработка участва през последните 7 години.

Божана Иванова

Мениджър на Resonator co-innovation hub - пространство за сътрудничество, експериментиране, обучение и иновации. Ключова експертиза в сфери като бизнес развитие, стратегически маркетинг и комуникации. Божана притежава солиден опит като ментор в LAUNCHub, където е била част от екипа още от основаването на фонда, както и като ментор към Seedcamp.

Цветомир Крумов

Tech & Electronics в Resonator co-innovation hub: архитект технологии с над 10 години опит в enterprise и startup проекти. Ключова експертиза в администрация на операционни системи, IoT, програмиране за iOS, разработка и програмиране на embeded устройства и микрочипове.

Правилата

В хакатона може да участва всеки и участието в хакатона е безплатно

Организаторите не осигуряват хардуерна апаратура на участниците и не носят отговорност за хардуерната апаратура на участниците

Участниците, менторите, организаторите, членовете на журито и всички лица посещаващи хакатона са длъжни да се запознаят с и спазват Общите условия на "София Тех Парк" АД и по-конкретно Правилника за вътрешния ред в Научно-технологичен парк София."

Събитието започва с регистрация на отборите. Всеки отбор трябва да уведоми организаторите за темата на своя проект и участниците в отбора. Препоръчително е един отбор да се състои от 2 до 5 участника. Един човек може да участва само и единствено в един отбор.

Възможно е отбор да предложи свой проект на базата на предоставените данни, или данни които сам може да открие. Темата на проекта трябва да бъде обвързана с развитието на град София.

За всички резултати и данни, генерирани на събитието Столична Община има правото да използва по всякакъв начин, включително да възпроизвежда, разпространява, преотстъпва използването по всякакъв начин, превежда, преработва и внася други изменения, съставя копия, слива с друг софтуер, публикува, преотстъпва ползването, и/или продава копия на Софтуера, както и всички други права по чл. 70 и чл. 71 от ЗАПСП.

Финалният продукт от работата на един отбор трябва да бъде публично достъпен в платформата GitHub. При сформирането на отбор, организаторите създават хранилище в GitHub организацията vision-sofia, която трябва да обедини всички проекти, създадени за целите на хакатона, и предоставят достъп до него на участниците.

До представяне на проектите се допускат единствено отбори, записани в началния ден на състезанието и чийто проект е публично достъпен по гореописания начин.

Плагиатството е строго забранено.

Журито оценява единствено разработки, които са представени в последния ден на събитието.

Оценката на предложенията се дава на базата на обсъждане между членовете на журито. Критериите за оценка са: иновативност, завършеност, полезно приложение, качество на анализа или на потребителското преживяване, презентация на проекта, значение за диалога за развитието на града и потенциал за подобряване качеството на живот на софиянци. Журито се опитва да постигне единогласие по решенията за наградените проекти и тяхното класиране. В случай на разногласие журито урежда помежду си консенсусно решение.

Разработените проекти по време на хакатона трябва да бъдат лицензирани според обичайния MIT лиценз, адаптиран към Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), със следния текст: “Copyright (C) 2018 г. <притежател> Предоставя се безплатно право на всеки човек, който получи копие на тези компютърна програма, софтуер и принадлежащата им документация ("софтуерът"), да ползва без ограничения, включително без ограничаване на правата да превежда, преработва и да внася други изменения, да съставя копия, да слива с друг софтуер, да публикува, да разпространява, да преотстъпва ползването, и/или да продава копия на Софтуера, както и всички други права по чл. 70 и чл. 71 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Лицата, на които този софтуер е предоставен, имат право да ползват същите права при спазване на следните условия. Горните авторски и други права и настоящата разрешителна забележка, да се включват във всички копия или значителни части от Софтуера. СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ НЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО И НЕ САМО ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ И ДРУГИ ПРАВА. АВТОРЪТ/АВТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СОФТУЕРА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПО КАКВИТО И ДА БИЛО ИСКОВЕ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В СЛЕДСТВИЕ ОТ ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ИЛИ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА”.

Организаторите си запазват правото да променят правилата, регламента и програмата на хакатона. Всички промени ще бъдат публично оповестени на интернет страницата на Визия за София.

Игра за София
С подкрепата на
Партньори
Организатор