Екип

Основна задача на екипа е да включи в хода на процеса на създаването на Визия за София максимален брой заинтересовани страни и да осигури прозрачност на процеса. От екипа се изисква не само координационна роля, но и капацитет за критичен и информиран поглед над съдържателния аспект на Визията. Затова Екип Визия е мултидисциплинарна група, в която да са включени експерти, имащи опит в различни сфери.

Задачите на Екип Визия включват:


  • цялостна координация и организация на процеса
;
  • организация и модериране на експертни групи, работни срещи и групови дискусии, включително избор на участници в тях, изготвяне на график, избор на локации и методи за провеждането им, както и избор на инструменти и методи за анализ на събраната информация;
  • извършване на подготвителна и изследователска работа (desk research), както и консолидиране на резултати от срещи и изследвания
;
  • провеждане на комуникационна кампания, която цели да информира, ангажира и включи възможно най-широк кръг от аудитории;
  • изготвяне на финален документ, който да служи за основа на всички бъдещите стратегии за развитие на града до 2050.


Адрияна Михайлова

Комуникации

Адрияна Михайлова e ескперт с над 13 години опит в сферата на публичните, маркетингови и корпоративни комуникации, през които създава множество интегрирани PR и маркетинг решения за различни проекти и компании. Като управляващ директор на Ogilvy Public Relations, се грижи за корпоративния и бранд PR, социалната отговорност и социалните мрежи на компании като IKEA, Absolut, Philips и други. От 2007 до 2014 г. работи във VIVACOM, където участва в големи стратегически проекти като ребрандирането, платформата за социална корпоративна отговорност VIVACOM Fund, съдаването на VIVACOM Art Hall и други. Работила е като външен консултант за първия български споделен офис betahaus и някои от най-големите културни събития в страната като Нощ/Пловдив и One Architecture Week. През 2014 е част от екипа на TEDxBG. Адрияна има степен по PR от СУ, Реклама и стилове на живот от НБУ и специализация в London School of Public Relations. Председател е на сдружението ГИД “Градски идеи и дизайн”, което стои зад независимия проект за брандинг на София – #soСофия. Задачата му е да събира съвременни гледни точки, символи и знаци на София през погледа на различни жители и гости, и да ги превръща в сувенири, промотиращи града.  

Адрияна Михайлова се включва в екипа, за да осигурява максимално активна и ефективна комуникация за проекта чрез традиционни и иновативни комуникационни канали и инструменти; да подпомага по-високата информираност на обществото за Визията, да осигурява прозрачност на всеки етап от създаването ѝ и да подпомага включването на възможно най-много медии, хора и организации в работата по нея.  

Жоро Пенчев

Технологии

Жоро Пенчев е възпитаник на Софийския университет и на University of Electro-Communications в Токио, със специалност информатика. Занимава се професионално със софтуерна разработка и с управление на проекти от над 10 години в много и различни сфери на дейност. Преподавател по компютърни науки във Факултета по математика и информатика към СУ “Св. Кл. Охридски”. През 2016 участва в екипа на икономическия съветник на президента. Член е на екипа на асоциацията по дялово и рисково инвестиране BVCA и на най-голямата организация за българи в чужбина Тук-Там. От години е активно ангажиран с многобройни граждански инициативи, свързани с опазване на културното и природното наследство на България и с развитие на градската среда. Член е на управителния съвет на неправителствената организация Общество.бг и част от екипа, разработил Националния портал за отворени данни и кампанията за отворен код в държавния софтуер, както и други проекти на организацията с гражданска насоченост като signali.bg. Участвал е в обмен на опит със сродни организации, активни в сферата на е-управлението, умните градове и работата с данни от целия свят.

Жоро е част от екипа, за да помогне с експертен и организационен потенциал за осигуряването на технологична обезпеченост на различните аспекти от Визията за София, както и за изработването на амбициозна и смела дигитална политика в нейните рамки. Вярва, че с включването на широк граждански потенциал в работния процес може да се постигне Визия за София, с която всички нейни граждани да се гордеят, която да отговори на изискванията на съвремието, но и да запази наследеното.

Десислав Димов

Право и нормативна база

Десислав Димов е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Започва кариерата си през 1999 г. първоначално като юрисконсулт, а впоследствие и като главен юрисконсулт в Столична община – Район “Студентски”. От 2005 г. работи като адвокат на свободна практика, а през 2009 г. става учредител и съдружник в Адвокатско дружество “Бошнакова, Димов и Миланов”.

Специализира в сферата на административното право и процес, вещното и облигационното право, устройство на територията и поземлено право. Има дългогодишен опит в консултирането и осъществяването на процесуално представителство по много казуси, свързани с устройство на територията, кадастър, реституционни закони, право на собственост – частна, общинска, държавна, и в различни аспекти от дейността на общините.

Десислав Димов е част от екипа, в качеството си на юрист, за да консултира правния аспект на процеса по създаване на Визия за София.

Калоян Карамитов

Устройствено планиране

Калоян Карамитов завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. Разработва своята дипломна работа за пешеходната достъпност на София в Техническия университет на Виена. Последните две години работи по общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма) и използва ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни. Калоян има опит като координатор на събития от ONE ARCHITECTURE WEEK, участник и ръководител на градски изследвания (Възможният Капан, Река Марица, Сподели Квартала). Участвал е в издаването на книга за образованието по Урбанизъм в България, водил е лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на Асоциацията на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ). Калоян е участник в международни обмени и работилници за развитие на градската среда (UPWARD Turin), културен диалог и справяне с екологичните проблеми.

Калоян Карамитов е част от екипа, за да организира, координира и подпомага експерти, граждани и организации в дефинирането и анализирането на проблемни аспекти на градската среда и предлага адекватни стъпки за решаването им.

Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Любо е работил като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016), водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012-2014), проектант в MVRDV (Ротердам, Холандия, 2009) и в Claus en Kaan Architecten (Амстердам, Холандия, 2007-2009). Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост: участвал е в инициативи като “Failed Architecture”, рубриката “Архитектурна критика”, филмите “Усещане за град” и “Познавате ли архитекта?”, групата “Лаборатория за градско развитие”. Бил е (съ-)автор на изложби, работилници, лекции и публикации.

Любо Георгиев е част от екипа, за да структирира и координира процеса на работа на групата, за да създава среда за диалог с много и различни групи, както и за да работи над предложения за методика за съставянето на Визия.

Миглена Герасимова

Социология

Завършва специалност Урбанизъм през 2009 година в УАСГ. След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в сферата на градското планиране, което по късно я довежда до изследователска работа в областта на градските изследвания и гражданското участие в процесите по изменение и развитие на градовете и градската структура. 2014 г. записва докторантура в СУ, катедра „Социология“, програма за „Градски изследвания“.

Като социолог работи по различни изследователски казуси свързани с измененията на градската среда и мястото на хората в този процес (Новите политики за градско развитие и “градските НПО”), също така с казуси свързани с малцинствата, като мигранти и бежанци (Мир Вам – бягащите от война), особеностите на многоезичните градове (EUROMEC), изследване на пазара а труда и мястото на доброволците в него (Доброволчеството – фактор за реализация) и др. Работи и със студенти към Катедра “Социология” на СУ. В последните години на практиката натрупва и значителен опит в между-народна среда с интер-дисциплинарни екипи, в страни като – Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), Австрия (TU Wien), Полша (Jagiellonian University, Krakow), Ирландия (Trinity College, Dublin), Северна Ирландия (Belfats Urban Studio), Бразилия (Universidade de São Paulo, USP).

Миглена Герасимова е част от екипа, в качеството си на социолог, за да организира и координира изследователския процес свързан с направлението, както и да организира и координира процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни в процеса по създаване на Визия за София.

Рашид Рашид

Околна среда

Завършва бакалавър Екология и опазване на околната среда (2008) и магистър по Селищна екология в Лесотехнически университет – София (2010) и Европейската магистърска програма по Опазване на околната среда и устойчиво развитие в Химикотехнологичен и металургичен университет – София (2009).

Работи 3 години като консултант по устойчиво развитие в Денкщат България. От 2013 г. управлява Фортис Фасилити ЕООД и работи като консултант по околна среда.  

Управлявал е различни проекти за опазване на биологичното разнообразие, оценяване на здравословното състояние на градски и вековни дървета, екологични оценки на общи устройствени планове на общини. Ръководил е изработката на планове за управление на защитени територии и провеждането на национален мониторинг на разпространението и числеността на различни групи животни.

Участвал е в изработката на стратегически документи за управление на защитени територии, опазване, поддържане и възстановяване на ценни местообитания и видове.

Рашид Рашид е част от екипа, за да консултира отразяването на предизвикателствата по управлението и опазването на околната среда в процеса по създаване на Визия за София.