Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Любо е работил като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016), водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012 – 2014), проектант в MVRDV (Ротердам, Холандия, 2009) и в Claus en Kaan Architecten (Амстердам, Холандия, 2007 – 2009). Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост: участвал е в инициативи като “Failed Architecture”, рубриката “Архитектурна критика”, филмите “Усещане за град” и “Познавате ли архитекта?”, групата “Лаборатория за градско развитие”. Бил е (съ-)автор на изложби, работилници, лекции и публикации.

Любо Георгиев ръководи екип Визия, за да структирира и координира процеса на работа на групата, да създава среда за диалог с много и различни групи, както и за да работи над предложения за методика за съставянето на Визия.

Адрияна Михайлова

Кооординатор Комуникации

Адрияна Михайлова

Кооординатор Комуникации

Адрияна Михайлова e ескперт с над 13 години опит в сферата на публичните, маркетингови и корпоративни комуникации, през които създава множество интегрирани PR и маркетинг решения за различни проекти и компании. Като управляващ директор на Ogilvy Public Relations, се грижи за корпоративния и бранд PR, социалната отговорност и социалните мрежи на компании като IKEA, Absolut, Philips и други. От 2007 до 2014 работи във VIVACOM, където участва в големи стратегически проекти като ребрандирането, платформата за социална корпоративна отговорност VIVACOM Fund, съдаването на VIVACOM Art Hall и други. Работила е като външен консултант за първия български споделен офис betahaus и някои от най-големите културни събития в страната като Нощ/Пловдив и One Architecture Week. През 2014 е част от екипа на TEDxBG. Адрияна има степен по PR от СУ, Реклама и стилове на живот от НБУ и специализация в London School of Public Relations. Председател е на сдружението ГИД “Градски идеи и дизайн”, което стои зад независимия проект за брандинг на София – #soСофия.

Адрияна Михайлова се включва в екипа, за да осигурява максимално активна и ефективна комуникация за проекта чрез традиционни и иновативни комуникационни канали и инструменти; да подпомага по-високата информираност на обществото за Визията, да осигурява прозрачност на всеки етап от създаването ѝ и да подпомага включването на възможно най-много медии, хора и организации в работата по нея.  

Жоро Пенчев

Координатор Технологии, Икономика и Управление

Жоро Пенчев

Координатор Технологии, Икономика и Управление

Жоро Пенчев е възпитаник на Софийския университет “Свети Климент Охридски” и на University of Electro-Communications в Токио, със специалност информатика. Занимава се професионално със софтуерна разработка и с управление на проекти от над 10 години в много и различни сфери на дейност. Преподавател по компютърни науки във Факултета по математика и информатика към Софийски Университет “Свети Климент Охридски”. През 2016 участва в екипа на икономическия съветник на президента. Член е на екипа на асоциацията по дялово и рисково инвестиране BVCA. От години е активно ангажиран с многобройни граждански инициативи, свързани с опазване на културното и природното наследство на България и с развитие на градската среда. Член е на управителния съвет на неправителствената организация Общество.бг и част от екипа, разработил Националния портал за отворени данни и кампанията за отворен код в държавния софтуер, както и други проекти на организацията с гражданска насоченост като signali.bg. Участвал е в обмен на опит със сродни организации, активни в сферата на е-управлението, умните градове и работата с данни от целия свят.

 

Жоро е част от екипа, за да помогне с експертен и организационен потенциал за осигуряването на технологична обезпеченост на различните аспекти от Визия за София, както и за изработването на амбициозна и смела дигитална политика в нейните рамки. Вярва, че с включването на широк граждански потенциал в работния процес може да се постигне Визия за София, с която всички нейни граждани да се гордеят, която да отговори на изискванията на съвремието, но и да запази наследеното.

Калоян Карамитов

Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов

Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. Разработва своята дипломна работа за пешеходната достъпност на София в Техническия университет на Виена. Последните две години работи по общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма) и използва ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни. Калоян има опит като координатор на събития от ONE ARCHITECTURE WEEK, участник и ръководител на градски изследвания (Възможният Капан, Река Марица, Сподели Квартала). Участвал е в издаването на книга за образованието по Урбанизъм в България, водил е лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на Асоциацията на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ). Калоян е участник в международни обмени и работилници за развитие на градската среда (UPWARD Turin), културен диалог и справяне с екологичните проблеми.  

Калоян Карамитов е част от екипа, за да организира, координира и подпомага експерти, граждани и организации в дефинирането и анализирането на проблемни аспекти на градската среда и да предлага адекватни стъпки за решаването им.

Рашид Рашид

Координатор Околна среда

Рашид Рашид

Координатор Околна среда

Рашид е бакалавър със степен Екология и опазване на околната среда (2008) и магистър по Селищна екология в Лесотехнически университет – София (2010) и има Европейската магистърска програма по Опазване на околната среда и устойчиво развитие в Химикотехнологичен и металургичен университет – София (2009).

Работил е като консултант по устойчиво развитие в Денкщат България.

От 2013 управлява Фортис Фасилити ЕООД и работи като консултант по околна среда.  Управлявал е различни проекти за опазване на биологичното разнообразие, оценяване на здравословното състояние на градски и вековни дървета, екологични оценки на общи устройствени планове на общини. Ръководил е изработката на планове за управление на защитени територии и провеждането на национален мониторинг на разпространението и числеността на различни групи животни. Участвал е в изработката на стратегически документи за управление на защитени територии, опазване, поддържане и възстановяване на ценни местообитания и видове.

Рашид Рашид е част от екип Визия, за да консултира отразяването на предизвикателствата по управлението и опазването на околната среда в процеса по създаване на Визия за София.

Миглена Герасимова

Координатор Социология, Хора и Идентичност и култура

Миглена Герасимова

Координатор Социология, Хора и Идентичност и култура

Завършва специалност Урбанизъм през 2009 година в УАСГ. След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в сферата на градското планиране, което по късно я довежда до изследователска работа в областта на градските изследвания и гражданското участие в процесите по изменение и развитие на градовете и градската структура. През 2018 защитава докторат в Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, катедра Социология, програма за Градски изследвания на тема „Активното гражданство и новите политики за управление на градовете. Случаят София“.

Като социолог работи по различни изследователски казуси, свързани с измененията на градската среда и мястото на хората в този процес (Новите политики за градско развитие и “градските НПО”), също така с казуси свързани с малцинствата, като мигранти и бежанци (Мир Вам – бягащите от война), особеностите на многоезичните градове (EUROMEC), изследване на пазара на труда и мястото на доброволците в него (Доброволчеството – фактор за реализация) и др. Работи и със студенти към Катедра Социология на СУ. В последните години натрупва и значителен опит в международна среда с интердисциплинарни екипи в страни като Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), Австрия (TU Wien), Полша (Jagiellonian University, Krakow), Ирландия (Trinity College, Dublin), Северна Ирландия (Belfats Urban Studiо), Бразилия (Universidade de São Paulo, USP).

Миглена Герасимова е част от екипа в качеството си на социолог, за да организира и координира изследователския процес свързан с направлението, както и да организира и координира процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни в процеса по създаване на Визия за София.

Десислав Димов

Координатор Право и нормативна база

Десислав Димов

Координатор Право и нормативна база

Десислав Димов е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Започва кариерата си през 1999 първоначално като юрисконсулт, а впоследствие и като главен юрисконсулт в Столична община – Район “Студентски”. От 2005 работи като адвокат на свободна практика, а през 2009 става учредител и съдружник в Адвокатско дружество Бошнакова, Димов и Миланов.

Специализира в сферата на административното право и процес, вещното и облигационното право, устройство на територията и поземлено право. Има дългогодишен опит в консултирането и осъществяването на процесуално представителство по много казуси, свързани с устройство на територията, кадастър, реституционни закони, право на собственост – частна, общинска, държавна, и в различни аспекти от дейността на общините.

Десислав Димов е част от екипа, в качеството си на юрист, за да консултира правния аспект на процеса по създаване на Визия за София.

Ина Вълканова
Координатор Бизнес и предприемачество

Ина Вълканова
Координатор Бизнес и предприемачество
Ина Вълканова учи архитектура в RWTH Aachen (Аахен, Германия), UdK Berlin (Берлин, Германия) и Universidade de Granada (Гранада, Испания). Има богат интернационален опит в реномирани архитектурни офиси в Европа.  Работила е върху публични и частни проекти – Преустройство на Алхамбра, Гранада, Испания в екипа на Алваро Сиза (Порто – 2011), Хотел Хилтън Аахен с Бентем Крауел (Амстердам – 2012) и многофамилиен жилищен комплекс Ле Флеър (Кьолн – 2012-2014). Последните 10 години живее и работи предимно в чужбина, като в България реализира различни по характер проекти. Координатор е на уъркшоп „Индиструално културно наследство – Кремиковци“ по време на Sofia Architecture Week 2012 и куратор на изложбата „Португалска индетичност – архитектура в контекст“. От 2016 година работи по темата публично-частно партнъорство в развитието на градската среда в контекста на новите индустриални зони около Пловдив. Проучва как инвеститори и администрация работят заедно и къде съществува потенциал за продуктивно взаимодействие.
Ина Вълканова е част от екипа, за да въвлече ключови бизнес организации и инвеститори на територията на София в процеса на създаване на Визия за планирането и развитието на града. Този процес се състои от запознаването на инвеститорите с проекта, идентифициране на зоните на интерес и възможностите от иновативно партньорство. Целта е създаване на механизми за един дългосрочен диалог между бизнес и община, от който зависи качествената градска среда и развитие на София.

Мартина Колева
Координатор Уеб платформа

Мартина Колева

Мартина Колева е завършила дигитален маркетинг и комуникации в The Hague University и в момента е продуктов мениджър в TimeHeroes. Допринася активно за развитието на дигитални умения у деца и жени, като съосновател на CoderDojo Bulgaria и като част от екипа на Rails Girls Sofia и WordCamp Sofia. Част е и от Fine Acts, където организира събития, изследващи пресечните точки между социални каузи, технологии и изкуство.

Мартина участва във Визия за София като продуктов мениджър, организирайки всички процеси и комуникация около създаването на уеб платформа за проекта.

Антон Герунов

Мониторинг Управление на процеса

Антон Герунов

Мониторинг Управление на процеса

Антон Герунов е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Между 2014 и 2017 е началник на политическия кабинет на зам.-министъра по коалиционна политика и държавна администрация. Бил е и икономически съветник в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и съветник към кабинета на министър-председателя. Заемал е или заема различни публични позиции като член на УС на Европейски институт по публична администрация, член на научния съвет на Център за моделиране на социално-икономически системи.

Антон извършва мониторинг на работата на Любо Георгиев, ръководител на екип Визия и съблюдава за изпълнението на целите и принципите, заложени с методическите насоки за създаване на дългосрочната стратегия.

Десислава Симова

Мониторинг Управление на процеса

Десислава Симова

Мониторинг Управление на процеса

Десислава Симова e магистър по Мениджмънт с експертиза в оптимизирането и управлението на иновационни проекти и процеси. Ръководител комуникации, партньорства и общности в MOVE.BG, тя активно се занимава и с консултиране на стартиращи компании.

Десислава извършва мониторинг на работата на Любо Георгиев, ръководител на екип Визия, и съблюдава за изпълнението на целите и принципите, заложени с методическите насоки за създаване на дългосрочната стратегия.

Мария Гергова-Бенгтссон

Мониторинг Комуникации

Мария Гергова-Бенгтссон

Мониторинг Комуникации

Мария Гергова-Бенгтссон  е основател на една от българските PR агенции с най-дълга история – United Partners. В дългогодишната си кариера тя е работила над множество проекти, както с комерсиална, така и с некомерсиална насоченост, в България и чужбина. Мария заема различни публични постове, сред които са заместник председател на Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA), член на борда на директорите на Българската асоциация по връзки с обществеността, лектор в London School of PR, член на Българската асоциация на модерното изкуство и други.

Във Визия за София Мария следи работата на Адрияна Михайлова, свързана с PR и комуникации, като upосъществява мониторинг на съответствието й с методическите насоки и нейната ефективност.

Ангел Георгиев  

Мониторинг Технологии, Икономика и Управление

Ангел Георгиев  

Мониторинг Технологии, Икономика и Управление

Ангел Георгиев отговаря за новите проекти на СофтУни в София. Активно развива курсове за програмиране за деца към детската академия на СофтУни – СофтУни Кидс. Допълнително подкрепя различни инициативи в сферата на образованието и технологиите. Работил в сферата на обученията и маркетинга за Sony, Samsung, SonyEricsson в Европа и Азия.

Ангел осъществява мониторинг на работата на Жоро Пенчев, който е експерт Технологии и координатор на направленията Икономика и Управление във Визия за София.

ТиМ Консулт ЕООД

Мониторинг Градска среда

ТиМ Консулт ЕООД

Мониторинг Градска среда

ТиМ Консулт е консултантска фирма, в която участват експерти от сферата на пространственото планиране. Екипът се състои от доц. д-р арх. Милена Ташева, доц. д-р арх. Елена Димитрова, гл. Ас. д-р урб. Ангел Буров, гл. Ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, гл. ас. д-р инж. Николай Найденов. Всички те имат дългогодишен академичен, изследователски и практичен опит в пространственото планиране, както и множество участия в конференции в България и в чужбина.

Тяхната задача във Визия за София е да извършват мониторинг на работата на Калоян Карамитов – експерт Устройствено планиране и координатор на направленията Транспорт и Градска среда.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Мониторинг Социология, Идентичност и култура и Хора

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Мониторинг Социология, Идентичност и култура и Хора

ИИОЗ при БАН е създаден през юли 2010 с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. Мисията на Института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области. Представител на ИИОЗ в екипа за мониторинг е доц. д-р Емилия Ченгелова.

Нейната задача във Визия за София е да извършва мониторинг на работата на Миглена Герасимова, експерт Социология и координатор на направленията Хора и Идентичност и култура.

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов

Мониторинг Право и нормативна база

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов

Мониторинг Право и нормативна база

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов е създадено през 2012 като правна кантора, специализирана в областта на вещното право, устройството на територията и кадастъра. Основен акцент в дейността на дружеството са правните услуги в областта на застрояването, ползването и опазването на недвижимите имоти, съдействие в процедурите по урегулирането им, инвестиционното проектиране и строителството, както и други дейности, обезпечаващи инвестиционния процес.

Адвокатското дружество извършва мониторинг на работата на Десислав Димов, свързана с нормативната база в обхвата на Визия за София.

Лора Стоева

Мониторинг Околна среда

Лора Стоева

Мониторинг Околна среда

Лора Стоева е магистър по Екология и опазване на околната среда. Има опит в управлението на отпадъците, в анализа и оценката на състоянието на горите, инвентаризация на емисии на парникови газове. Работила е за Екобулсорт ЕАД, Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ и е част от екипа на Фондация Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа.

Лора извършва мониторинг на работата на Рашид Рашид – координатор Околна среда и всички дейности в обхвата на това тематично направление.

Боряна Димитрова

Ръководител на експертен екип Хора

Боряна Димитрова

Ръководител на експертен екип Хора

Боряна Димитрова е социолог с дългогодишна практика в социалните и политически проучвания. Ръководител на електоралните и социално-политическите изследвания на “Алфа Рисърч”, с многобройни публикации в български и чуждестранни издания. Доктор по социология, специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови методи в социалните науки в Йейл, САЩ.

Боряна Димитрова е ръководител и координатор в дейностите на експертния екип Хора, организиращ социологическите проучвания за Визия за София.

Милена Якимова

Експерт в екип Хора

Милена Якимова

Експерт в екип Хора

Доц. д.с.н. Милена Якимова преподава Социология и е директор на Изследователски център за социални науки към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Едно от нейните изследвания се фокусира именно върху София и социологическия стрес на нейната урбанизация и опитите да се обвърже градоустройствения план на този град със създаването на морален ред.

Милена вярва, че открояването на проблемите като проблеми и тяхното евентуално аранжиране може да бъде претворено в истинска визия. Затова се включва в екипа на Визия за София, работейки по Стъпки 3 и 4 на инициативата.

Елена Лилова

Експерт в екип Хора

Елена Лилова

Експерт в екип Хора

Елена Лилова е Старши изследовател в агенцията за социални и маркетингови проучвания “Алфа Рисърч”.  В полето на социалните изследвания има специализация в областта на институционалните проучвания, обществените нагласи, културните практики и политики, както и богат опит в качествените проучвания. Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски“.

Елена Лилова се включва в екипа на Визия за София за провеждане на изследването на качеството на живот в София. Част от задачите ѝ са да интегрира теми от всички различни направления, които работят по изготвянето на Визия за София в подготовката на въпросника за представителното проучване.

Любомир Иванов

Експерт в екип Хора

Любомир Иванов

Експерт в екип Хора

Любомир Иванов е статистик в агенцията за социални и маркетингови проучвания “Алфа Рисърч”. Отговаря за статистическите процедури и дейности в проектите на агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни. Магистър по „Икономическа социология“ от УНСС.

Любомир Иванов допринася към дейностите на социологическия екип чрез стриктното изготвяне на извадки, валидизацията им и обработка на данни.

Невена Германова

Експерт в екип Хора

Невена Германова

Експерт в екип Хора

Невена Германова е докторант към катедра Социология на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и в рамките на проекта си изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. През последните години трупа опит като изследовател в инициативи, свързани с трансформация на градската среда и активиране на местни общности. Нейната задача като част от експертния екип Хора е да отговаря за изследванията и анализите по темите в това направление.

Стефан Кръстев

Експерт в екип Хора

Стефан Кръстев

Експерт в екип Хора

Стефан Кръстев е докторант към катедра Социология и работи над разпространението на бързите кредитни схеми сред уязвими градски населения след 2008. Като част от сдружение „ИГРАД – изследвания и дизайн в града“, което обединява всички експерти в екип Хора, ролята на Стефан е да систематизира и анализира наличната информация спрямо изследователските теми.

Божидар Иванов

Експерт в екип Хора

Божидар Иванов

Експерт в екип Хора

Божидар Иванов е социолог и магистър по градски изследвания. Интересува се от икономическите трансформации на различни градски зони в съвременен контекст.  

Ролята на Божидар, заедно с останалите експерти от екип Хора, е да даде препоръка в каква посока трябва да се фокусират предстоящите социологически изследвания, които ще бъдат проведени в следващия етап от работния процес в рамките на Визия за София.

Павел Вълчев

Експерт в екип Хора

Павел Вълчев

Експерт в екип Хора

Павел Вълчев участва в разработването и реализирането на маркетинговите и социално-политическите проекти на агенция “Алфа Рисърч”. Има дългогодишен опит в изготвяне на стратегически анализи и оценки на политики. Експерт е по градски изследвания и качество на средата. Участва също и в изготвянето на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София до 2020 г., както и при реализацията на различни общи устройствени планове. Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”. Работил е в Българското сдружение за честни избори и граждански права, като наблюдател към ОССЕ и като лектор за обучение на наблюдатели. Автор на ръководството “Светът на анкетите – предизвикателства и възможности”.

Павел харесва динамиката на София, която може да бъде открита, както през разнообразието на много различни и интересни места, така и чрез преживявания и събития. С участието си във Визия за София той си поставя за цел да изрази тази гледна точка за града, но да представи това, което искаме да променим в града.

Вероника Димитрова

Експерт в екип Хора

Вероника Димитрова

Експерт в екип Хора

Д-р Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и работи върху темите за бездомничеството и кооперативното строителство в София през Междувоенния период. Задачата на Вероника като експерт от екип Хора е да участва в събирането на данни и изследвяания и да анализира и систематизира наличната информация по разнообразните теми в направлението.

Нели Стоева

Ръководител на екип Идентичност и култура

Нели Стоева

Ръководител на екип Идентичност и култура

Д-р Нели Стоева е главен асистент в Катедра История и теория на културата, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва специалност Културология в СУ през 2001 г. Защитава докторат на тема „Информационно осигуряване на политиките за култура” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2013 г. Преподава дисциплините „Политики за култура” и „Развитие на публики” в специалност Културология на Софийски университет. Била е гост-преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство, София.

Работила е като експерт за Национален фонд „Култура” към Министерство на културата, и като координатор на проекти в Театър 199 „Валентин Стойчев”. Участвала е в редица изследователски и приложни проекти в полето на културната политика, мениджмънт на културата, картографиране на културния сектор, гражданско участие в политиките, оценка на финансиращи програми в областта на изкуството и културата, развитие на публики и др.

В последните 10 години активно работи по темата общински политики за култура и инструментите за тяхното развитие. Осъществява редица проучвания, свързани с Културните календари на общините, общинските програми за култура на конкурсен принцип, културата в периферията на града и др. Има значителен опит като администратор и оценител по финансиращи програми за изкуство и култура.

Включва се във Визия за София като ръководител на експертен екип Идентичност и Култура в Стъпка 3 и 4 на инициативата и подпомага изграждането на система за мониторинг и набиране на данни, с оглед проследяването на напредъка по осъществяването на формулираните цели, които ще произлязат като резултат от работата по Визия за София.

Радостина Ангелова

Експерт в екип Идентичност и култура

Радостина Ангелова

Експерт в екип Идентичност и култура

Радостина Ангелова е магистър по социология от СУ „Св. Климент Охридски“ и има над 15 години опит в организация, управление и изпълнение на дейности, свързани с провеждане на социологически проучвания с приложение на качествени и количествени методи, разработване на методологии за събиране и обработка на данни, социално-икономически анализи, анализи на нормативна база и стратегически документи, оценки на изпълнението и ефективността на проекти, програми и политики, оценки на въздействието и други. От април 2014 г. е ръководител на агенция за маркетингови и социални проучвания Глобал Метрикс.

Усещането, че Визия за София търси позитивна промяна силно я мотивира да се включи в събирането на огромна библиография с източници на информация по теми, свързани с културата на София, идентичността и бранда на София, говоренето и възприемането на София като разказ и имидж.

Александър Кьосев

Експерт в екип Идентичност и култура

Александър Кьосев

Експерт в екип Идентичност и култура

Проф. Александър Кьосев е преподавател по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийски Университет. Като ръководител на ескпертния екип Идентичност и култура, проф. Кьосев планира и управлява процеса по набиране и обработване на широкоспектърна информация и библиография, необходима за анализите по направлението във Визия за София.

Даниела Симеонова

Експерт в екип Идентичност и култура

Даниела Симеонова

Експерт в екип Идентичност и култура

Даниела Симеонова е доктор по науки за културата и магистър по право. Нейната роля е да подпомага работата на ръководителя на експертен екип Идентичност и култура – Александър Кьосев в изследването на всички теми в направление Идентичност и наука.

Албена Захариева

Експерт в екип Идентичност и култура

Албена Захариева

Експерт в екип Идентичност и култура

Албена  Захариева е архитект, специализирал по темата Културно наследство, с магистърска степен по културология. Като част от екип Идентичност и култура, нейната задача е да участва, заедно с другите експерти в прегледа на важни публикации, монографии и стратегии за града.

Йорданка Кандулкова

Експерт в екип Идентичност и култура

Йорданка Кандулкова

Експерт в екип Идентичност и култура

Доц. Йорданка Кандулкова е ръководител на катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. Нейната задача като част от екип Идентичност и култура е да даде експертната си оценка и анализ на систематизираната информацията по темите в направлението.

Лъчезар Бояджиев

Експерт в екип Идентичност и култура

Лъчезар Бояджиев

Експерт в екип Идентичност и култура

Лъчезар Бояджиев е художник, експерт по визуална култура и  член на комисията по културно наследство на Столична община. Ролята на Лъчезар е да подпомага работата на експертен екип Идентичност и култура чрез своите анализи и предложения.

Десислава Ковачева

Експерт в екип Идентичност и култура

Десислава Ковачева

Експерт в екип Идентичност и култура

Десислава Ковачева е архитект със специализация в опазването на културното наследство. В момента прави докторска дисертация на тема за софийските площади като част от културното наследство на съвременния град.

Десислава се включва в инициативата, защото обича София и смята, че градската среда с всички линии и исторически пластове, истории и случки ни определя като личности. Според нея, всички ние заедно трябва да изградим Визията за нейното развитие и да участваме в подобряването на средата, която обитаваме.

Георги Йорданов

Експерт в екип Идентичност и култура

Георги Йорданов

Експерт в екип Идентичност и култура

Георги Йорданов завършва Право в СУ „Св. Климент Охридски“ със специализации по Международно право и Международни отношения, Правораздаване и Публична администрация. Придобива Management Zertifikat от Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf (2001) и специализира авторско, икономическо и европейско право в Universität Hamburg (2004-2005 г). Има значителен опит като юрист в различни организации с фокус върху финансовите пазари и инструменти, корпоративното и търговското право. Участвал е като консултант Стратегическо планиране в преструктурирането на някои от най-големите промишлени предприятия в България. Страстта му към туризма го подтиква да запише втора магистратура – Икономика на туризма на културно-историческото наследство в СУ, която завършва успешно през 2011 г. Скоро след това става инициатор за учредяването на Сдружение „Открий България“ и Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“. И двете организации работят за устойчивото развитие на туризма с фокус върху оползотворяването на културно-историческото наследство и природните дадености на дестинацията. Георги Йорданов участва като експерт в редица национални и международни проекти, вкл. „Българският пътеводител“, Artreefs, DANUrB, SEM-Centres и др.

Георги се включва в експертния екип „Идентичност и култура“, за да участва в проучванията за града от погледа на туриста и изживяването, което предлага София за нейните гости. Убеден е, че „Визия за София” ще допринесе не само за подобряване на имиджа на София сред туристите, но и за повишаване на качеството на живот на нейните граждани.

Гергана Димитрова

Експерт в екип Идентичност и култура

Гергана Димитрова

Експерт в екип Идентичност и култура

Гергана Димитрова е режисьор, експерт то културни политики и творчество, учредител и председател на сдружение “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”, съучредител и член на УС на Асоциация за свободен театър (АСТ), член на Творческия съвет към Столична община. Като част от екип Идентичност и култура, задачата на Гергана е да синтезира и анализира данни и изследвания по различните теми в направлението.

Ангел Бондов

Експерт в екип Градска среда

Ангел Бондов

Експерт в екип Градска среда

Ангел Бондов е урбанист по образование и призвание, съосновател на сдружение „|Не|Формално“. Завършва магистратура по урбанизъм в УАСГ през 2012 и има практически опит в изготвянето на редица стратегически и планови документи, а от 2 години насочва усилията си към по-социалната, директна и креативна страна на урбанизма, а именно: работата с граждани и облагородяването на публични пространства. Ангел вярва, че хората са най-важният ресурс и те трябва да бъдат активно включвани във всички процеси, свързани с подобряването на физическата среда в градовете.

Като част от „|Не|Формално“ е главен организатор и на работилница (в София) на платформата Public Space Tools, която цели овластяване на граждани и споделяне на потенциали и практики, свързани с публични пространства в Европа. През 2016 и 2017 организира и креативната работилница Sofia Service Jam, която цели развитие на иновативна или подобряване на съществуваща услуга чрез метода дизайн мислене.

Участва в ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 с проучване на гражданското мнение за целево публично пространство, използвайки иновативен и мобилен градски активатор, както и в изработката на дигитална онлайн карта за кв. Тракия в Пловдив, която събира данни от 6 месечно подробно проучване на жилищния комплекс. Ангел има експертна и координационна роля в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot. В рамките му са облагородени 10 публични пространства в 10 български града с включване на местните жители в процеса по проучване, изготвяне на дизайн и изграждане на самите интервенции (human centered design).

Участва и в изработката на част от анализа на ИПГВР на гр. Самоков и обяснителни записки към ОУПО на Костенец и Берковица, използвайки иновативни аналитични методи и визуално оформление на документите. Ангел има участие в проект  ‘Advisory Services for Improving Road sector Performance, Capacity and EU Absorption’ като ГИС консултант към Световната банка, проведен в Агенция Пътна Инфраструктура, както и 4-годишен опит в DATECS MAPPING SERVICES.

Неговата роля като част от екип Градска среда е да структурира и координира процеса по набиране на всички съществуващи данни, стратегии и изследвания, свързани с градска среда в София и крайградските територии и да участва в обработката на данните и експертния им анализ, за да се направят изводи и да се маркират теми в които е необходимо още изследване и проучвания в хода на процеса.

Тодор Кесаровски

Експерт в екип Градска среда

Тодор Кесаровски

Експерт в екип Градска среда

Тодор Кесаровски е урбанист и ‘placemaker’, част от сдружение „|Не|Формално“.  Притежава магистърска диплома по урбанизъм от ТУ Делфт, Холандия (2015), изследователска магистратура по градски науки (специалност Социология) от Амстердамски университет (2013). В професионалното си портфолио има осъществени изследователски, стратегически и дизайн проекти в разнообразни точки на света включващи Холандия, Италия, Франция, Хонг Конг, Перу и Аржентина.

Участвал е в редица (академични и стратегически) проекти целящи изследване на градските публични пространства и техните аспекти чрез употребата на разнообразни изследователски методи (ГИС, антропологични, социологични и др.). Също така има специфичен опит в проекти, свързани с изследвания на публичните пространства, тяхната функционалност, влияние върху града, както и в реализирането на пространствено облагородяването на градската (паркова) среда. Участва в разработване, картографиране и визулизиране на ГИС-базирано проучване в Лима (Перу), като част от изследователския екип на Амстердамския университет (UvA) по проект chance2sustain, и в изследователски проект, изпълнен от Wetlands International Argentina и ТУ Делфт (Холандия) като координатор на пространствено ГИС моделиране за бъдещето развитие на делтата на река Парана в контекста на метрополитната територия на Буенос Айрес (Аржентина).

В последните години Тодор задълбочава интереса си в алтернативните методи за градска трансформация и рехабилитация чрез директни намеси в пространствената среда. Той е съ-основател на общността ‘Confronting [In]Formality’ в ТУ Делфт и сдружението ‘|Не|Формално’. Като част от тях той съ-организира: Confornting |In|Formality Symposium (2014, Делфт), работилниците за платформата Public Space Tools (2015, София и Ротердам), креативните работилници за дизайн на услуги Sofia Service Jam (2016 и 2017, София) и Бъдещето на #placemaking в България (2017, София). Освен това, Тодор координира и участва в реализацията на градски трансформации чрез подхода ‘Мястосъздаване’ по време на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 и в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot.

Ролята на Тодор в експертния екип е да подпомага изследванията на наличните данни в направление Градска среда, използвайки широк набор от инструменти в обработката и анализа на събраната информация.

Лилия Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Лилия Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Лилия Ангелова завършва бакалавър Урбанизъм през 2016 година и продължава обучението си в Холандия и придобива магистърска диплома за специалност Геоматикс (Geomatics). Лилия се интересува в приложението не Географските Информационни Системи (ГИС) в анализирането и развитието на урбанизирана среда. Към момента тя продължава професионалната си кариера в сферата на Управлението на водите и екологията като ГИС експерт в Холандия.

Ролята ѝ във Визия за София е да подпомага изследванията и анализите на екип Градска среда в стъпка 3 на Визия за София.

Младен Николов

Експерт в екип Градска среда

Младен Николов

Експерт в екип Градска среда

Младен Николов е геодезист по образование, част от сдружение „|Не|Формално“. Завършва магистратура по геодезия в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2011 год. със специализация Картография. Участвал е в студентска програма за разменено гостуване в Москва, Русия през август 2010 г. Участвал на международна среща на студенти геодезисти в Загреб, Хърватия през май 2010 г. Притежава практически опит във всички фази на строителството – проектиране, строителен надзор и реално изпълнение на строителни проекти. Участвал е в проектирането на различни инфранструктурни проекти – пътища, газопроводи, ВиК, като един от най-значимите е газопровод “Набуко”. Ръководител на част геодезия по  строителството на воден цикъл – град Габрово. През периода 2015-2017 година работи по проектирането на градски и междуградски пътища, както и цели квартали в различни градове на Белгия.

Ролята на Младен в екип Градска среда включва събиране и обработка на информация и данни, необходима за извършване на различни видове анализи, свързани с градската среда в София.

Михаела Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Михаела Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Михаела Ангелова e магистър по Урбанизъм, завършила Университета по архитектура строителство и геодезия, гр. София. Притежава богат професионален опит в сферата на стратегическото планиране и градското развитие, мониторинг и оценка на публични политики.

Работила е като журналист в сферата на урбанизма и архитектурата към Градът Медиа Груп, част от Икономедиа, като е участвала в изработване на различни проучвания, обществени събития и провеждане на интервюта с експерти и професионалисти в сферите устройствено планиране, архитектура и дизайн.

Участвала е като представител на независимата експертната група в поредицата от събития на тема „Стратегия за обществените пространства на София” през 2011 г. и последвалата ги изложба с организатори сдружение „Архитекти за София“, Столична община и „Асоциация за развитие на София“.

През последните години работи в частния сектор, като е участвала в изработването на редица стратегически и планови документи: общи и подробни устройствени планове, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, общински планове за развитие на общини, последващи, предварителни и междинни оценки на въздействието на планове и програми,  както и в организирането и провеждането на събития свързани с общественото участие в процеса на градско и местно развитие. Член е на Камарата на архитектите в България с пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Участвала е в екипи в няколко конкурса за развитие на публични пространства и градска среда: международния архитектурен конкурс за решения за пространството на Площад Централен в Пловдив, 2014 г., конкурса на тема „Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата” /2012 г./ по проект „Европа” на Столична община в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата със спечелено трето място и награда за приложимост за проект „София – град на седемте сетива”, както и в конкурса на тема „Булевард Витоша – пешеходната зона на София”, /2011 г./ със спечелено първо място.

Интересува се от публичните градски пространства и принципите на успешната и естетически издържана градска среда, кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС, интегрирано градско развитие.

Задачата на Михаела е чрез широк набор от методи да даде експертиза към различните проблематични точки от събраните данни към направлението.

Адриана Аврониева

Експерт в екип Градска среда

Адриана Аврониева

Експерт в екип Градска среда

Адриана  Аврониева е практикуващ магистър архитект, завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия в град София през 2015г. към катедра “Интериор и дизайн в архитектурата”. През 2013-2014г. по европейска програма “Еразъм” се обучава в университета Politecnico di Milano, Италия.

По настоящем основната професионална ангажираност на Адриана е проектирането на интериорен дизайн от различно естество. Участвала е в национални конкурси, от които най-значим е този на Дибла.

Има натрупан опит в проектирането на редица жилищни и обществени сгради. В момента разработва проект за Нискоенергийна еднофамилна жилищна сграда в гр. Варна по иновативна технология на строителство. Процесът включва следните етапи: предпроектно проучване на практики от целия свят, изследване на различни технологии за постигане на показателите за енергийна ефективност, изследване на влиянието на сградата върху околната среда и обиталите й, ситуиране според функционалността, съобразяване с контекста на сградата и с принципите за енергийна ефективност при проектирането.

Била е част от екипи, изработили проекти, свързани с опазването на историческото и културното наследство на града, от които най-значими са Реконструкция и реставрация на  Туристически комплекс „Акве Калиде“, гр. Бургас и Реконструкция, реставрация и основен ремонт на Спортна зала „Юнашки салон“, гр. Варна, с две номинации в конкурса Сграда на годината 2016 в категории “Сгради паметници на културата” и “Сгради спортна и туристическа инфраструктура”.

Като професионалист, загрижен гражданин и представител на младите хора в България проявява силен интерес към случващото се в градската среда.

Адриана участва заедно с останалите ескперти от екипа в събирането на информацията, синтезирането й и анализа на всички теми в обхвата на тематично направление Градска среда.

Ивелина Игнатова

Експерт “Туризъм”

Ивелина Игнатова

Експерт “Туризъм”

Ивелина Игнатова е бакалавър специалност „Туризъм“ в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистър специалност „Бизнес администрация“ в същия университет. От 2011 година досега, Ивелина трупа опит в сферата на управлението и туризма, последно като маркетинг мениджър в “Бохемия” ООД, включващ събиране и анализ на данни за туристическо поведение, туристически продукт и туристически маркетинг.

Ивелина притежава специфичен опит от участието и в проект за анализ на възможности за развитие на туризма в градска и крайградска среда.

Теодора Гандова

Ръководител на екип Управление

Теодора Гандова

Ръководител на екип Управление

Теодора Гандова е председател на УС на сдружение НПО Линкс. Тя е магистър „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 1997 г. работи в неправителствения сектор, като професионалният й опит обхваща широк спектър от сфери: от местно развитие и гражданско участие до теренни изследвания и анализи. През последните години се фокусира върху ролята на отворените данни, като начин на повишаване на гражданско участие и като „допинг“ за по-открити и прозрачни институции.

Теодора е ръководител на експертен екип “Управление”, който работи по изследванията, консолидирането и анализа на събраните данни по свързаните теми в Стъпка 3 и 4 на Визията.

Боби Янински

Експерт в екип Управление

Боби Янински

Експерт в екип Управление

Боби Янински е сетифициран одитор на Информационни системи и има степен по Автоматика към Технически Университет с опит в сферата на Информационна сигурност и Технологии. Като експерт от екип Управление и Business Booster Sofia, Боби има ролята да работи по темите, свързани с дигиталната трансформация.

Атанас Карашенски

Експерт в екип Управление

Атанас Карашенски

Експерт в екип Управление

Атанас Карашенски е магистър със специалност „Информационни технологии“ от Технически университет – София. Професионалният му опит включва работа като консултант в областта на разработване и използваемост на уеб приложения за различни компании в България и САЩ. От 2015 г. е преподавател в Нов български университет по специалността „Уебсайтовете отвъд уебдизайна – използваемост, достъпност, съдържание“. Активист за отваряне на данни за повторна употреба.

В екип „Управление“ картира и анализира състоянието на данните в Столична община.

Елена Маркова

Експерт в екип Управление

Елена Маркова

Експерт в екип Управление

Елена Маркова e юрист с дългогодишен опит в държавната администрация. Работила е като адвокат в Русенската адвокатска колегия до 2010 година. От осем години работи последователно като юридически съветник на министъра на културата, юридически съветник на министъра на отбраната, директор на правно-нормативна дирекция в МО, главен юрисконсулт в администрацията на президента, главен секретар на ведомство, изпълнителен директор на агенция. От 2005 г. до 2014 г. е член и заместник-председател на Централната избирателна комисия. Завършила е право в Русенския университет. Специализирала е международно търговско право и международен бизнес в Стопанската академия „Д. А. Ценов“.  

Ролята ѝ в екип „Управление“ е свързана с анализи на стратегически документи и административни процеси в Столична община.

Теофана Харалампиева

Експерт в екип Управление

Теофана Харалампиева

Експерт в екип Управление

Теофана Харалампиева завършва „Архитектура“ през 2013 г. Част от магистратурата си завършва в Нотингам Трент Юнивърсити, Англия. Към момента Теофана се реализира като архитект, докторант и хоноруван преподавател към департамент „Архитектура“ в НБУ, София. Тя е пълноправен член на КАБ. Работи по международни проекти, някой от които са Watergate Hotel, Вашингтон, САЩ, Commerzbank, Дортмунд, Германия. Работила е по обществени проекти в България, един от които е реконструкция и пристрояване на театър „Сфумато“, София. Специализира също така в сферата на интериорния дизайн.

Ролята ѝ в екип „Управление“ е да анализира обществените обсъждания в Столична община и модели за публични консултации, базирани на отворени данни.

Ива Таралежкова

Експерт в екип Управление

Ива Таралежкова

Експерт в екип Управление

Ива Таралежкова е магистър по английска филология със специализация по връзки с обществеността. Работила е като специалист по комуникации на община Габрово, но от 2000 година насам година развива кариера като експерт и обучител на НПО, общински ескперти и граждани за ползите, предизвикателствата и подходите за включване на гражданите в управлението на местно и национално ниво. Основател е на сдружение Деветашко плато и председател на УС на сдружение Форум гражданско участие. Съавтор е на Методологията за измерване на Индекса на гражданско участие и автор на множество изследвания и публикации по темата.

Ролята на Ива  е да участва в събирането и анализирането на информяция по теми, свързани с управлението на града и да дава своята оценка като експерт в сферата на гражданското участие.

Диана Андреева

Експерт в екип Управление

Диана Андреева

Експерт в екип Управление

Диана Андреева е специалист по психология с многогодишен опит като обучител в сферите комуникативни умения, разработване, изпълнение и мониторинг на общински стратегически документи и функционален анализ на общинските администрации.  Участва в екипа на Форум гражданско участие като специалист и е анализатор в изследването Индекс на гражданското участие.

Диана има за задача да систематизира и анализира данните и информацията в сферата на комуникацията с граждани.

Николай Ангов

Експерт в екип Управление

Николай Ангов

Експерт в екип Управление

Николай Ангов е докторант в областта на къстерната теория и насърчаване на предприемачеството, магистър – Индустриално инженерство. Основател на центъра за предприемачество и иновации Business Booster Sofia, член на Асоциация на българските лидери и предприемачи, член на УС на Българска асоциация по информационни технологии и собственик и управител на Инолед ООД. Заемал е експертна позиция в Българска агенция за инвестиции и е бил съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма – Асен Василев и Заместник министър председателя Румяна Бъчварова.

Задачата на Николай е да подпомага за осъществяването на изследванията в направлението по теми, свързани с администрация и управление.

Венеция Нецова

Експерт в екип Икономика

Венеция Нецова

Експерт в екип Икономика

Венеция Нецова-Ангова е председател на управителния съвет на сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE). В своя професионален път тя е придобила опит в рамките на различни организации – корпорация, стартъп, публична администрация, НПО и собствен бизнес. Професионалният път на Венеция стартира през 2010, когато се включва в преподавателския екип на „Образователни технологии“ в сферата на предприемачеството, икономиката и маркетинга. По-късно, вярвайки във важността на институциите за развитието на икономическата конкурентоспособност на държавата, Венеция се включва за период от четири години (2012 – 2016 г.) в екипа на направление „Управленско консултиране“ на КПМГ България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното изпълнение. Паралелно с това тя преподава предприемачество и консултира стартъпи активно в рамките на собствената и консултантска практика с Eleborate, ABLE и Бизнес Бустър София. Следват други управленски ангажименти в българо-австрийски стартъп, като съветник и ръководител на проекти към Министъра на икономиката, като собственик на консултантска компания, както и компания за онлайн търговия. И не на последно място – като ръководител на проекта Стартъп Навигатор – дигиталната карта на предприемачеството в България и региона и на проекта BOSS – Моята успешна история като собственик на бизнес.

Венеция е ръководител на екип Икономика и сформира екипа около Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност, който отговаря за набирането, синтезирането и анализа на информацията в широкия тематичен спектър на направлението.

Николай Ангов

Експерт в екип Икономика

Николай Ангов

Експерт в екип Икономика

Николай Ангов е магистър със специалност Индустриално инженерство в Технически университет и към момента е докторант в сферата на индустриалните клъстери и политики към същия университет. Притежава следдипломна квалификация от Международен университет Флорида в сферата на лидерството и предприемачеството. Професионалният му опит включва работа като експерт в Българска агенция за инвестиции, съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма (2013) и съветник към политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация (2015 – 2016). Николай е лектор към Центъра по икономически стратегии и конкурентоспособност. Участвал е и е ръководил множество проекти в частния и публичния сектор.

Неговата роля като част от екип Икономика е да участва с организирането на процеса и своята експертна оценка по различните теми в направлението.

Тодор Бобочиков

Експерт в екип Икономика

Тодор Бобочиков

Експерт в екип Икономика

Теодор Бобочиков е бакалавър със специалност Биология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски и магистър със специалност Финанси в Стопанска академия Димитър Ценов. Професионалният опит на Теодор е богат и включва позиции като финансов и изпълнителен  директор на Енерго-про България, изпълнителен директор на AES Wind Bulgaria, съветник на заместник министър – председателя по икономическа политика (2014) и предприемач.

С професионалната си експертиза, задача за Тодор е да подпомага работата на екипа в изготвянето на цялостен анализ на синтезираните от екипа данни.

Естел Василева-Тодоров

Експерт в екип Икономика

Естел Василева-Тодоров

Експерт в екип Икономика

Естел има бакалавърска степен по Международни икономически отношения и магистърска степен по Финансово управление от Университета за национално и световно стопанство. В момента работи в голяма мултинационална корпорация в сектора на FMCG като бизнес контрольор. Нейният опит е предимно в сферата на корпоративните финанси, маркетинг, стратегическо планиране и LEAN методология. През 2016 г. преминава през програма за лятно предприемачество в САЩ и се присъединява към екипа на ABLE и StartUp Navigator след завръщането си.

Естел е експерт в екип “Икономика” на Визия за София и ръководи изследване, свързано с разработване на социално-икономически анализ на районите на ниво район в Столична община.

Йолита Дончева

Младши експерт в екип Икономика

Йолита Дончева

Младши експерт в екип Икономика

Йолита Дончева е възпитаник на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец и учи в специалност „Икономика и управление в „Университет за национално и световно стопанство“, гр. София. Успешно завършва стаж в най-голямата българска банка „УниКредит Булбанк“, след което стажува към „StartUp Navigator“, един от най-успешните проекти на „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE), след което става пълноправен член на екипа. От началото на 2018 работи в иновативна и бързоразрастваща се фирма в областта на LED осветлението – Инолед ООД.

Йолита участва във Визия за София като младши експерт и изследовател на междусекторните зависимости.

Светослав Стойков

Експерт в екип Икономика

Светослав Стойков

Експерт в екип Икономика

Светослав Стойков е бакалавър със специалност Топлотехника към Технически университет и магистър със специалност Бионика/ Биометрика в Енергийните Системи към Fachhochschule Kärnten (Австрия). Има семестриално завършена докторантура в специалност Възобновяеми енергийни източници към University of Exeter (Англия). Притежава сертификат за дизайнер на пасивни сгради от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия. Професионалният му опит включва работа на позиции, като проектант – топлотехник , консултант по възобновяеми енергийни източници и пасивни сгради, инженер енергийна ефективност, както и опит в развойната дейност на научни проекти към Fachhochschule Kärnten – Австрия, Kiel University – Германия, и University of Exeter – Англия.

Светослав има важната задача да анализира икономическата еко-система на столицата и да подпомага на останалите експерти в тяхната работа.

Тодор Атанасов

Ръководител на екип Транспорт

Тодор Атанасов

Ръководител на екип Транспорт

Инж. Тодор Анастасов завършва УАСГ през 1994 г. със специалност „Транспортно строителство“. От 1994 до 2003 е научен сътрудник и началник сектор „Повърхностни качества на настилките и безопасност на движението в „Институт по пътища и мостове“. От 2003 до 2008 е началник отдел „Обследване на пътища и мостове“ в ИПМ. От 2008 е управител на „Институт за транспортни изследвания“, където се занимава с консултантска дейност в областта на транспорта. Член е на УС на сдружение „Българска Асоциация Интелигентни Транспортни Системи – БАИТС (ITS Bulgaria). Има богат опит в провеждане на транспортни проучвания, изследвания и изготвяне на социално-икономически анализи в областта на градската мобилност, разработване и внедряване на интелигентни транспортни системи и нови технологии.

Тодор вярва в по-доброто бъдеще на София, затова се включва в процеса по създаване на Визията. Той е ръководител на експертния екип “Транспорт”, който провежда изследвания за транспорта в София в Стъпка 3 и работи в Стъпка 4 по анализа и формулирането на стратегически цели за града.

Марта Клисурова

Експерт „Транспортно планиране – пешеходно и велосипедно движение“

Марта Клисурова

Експерт „Транспортно планиране – пешеходно и велосипедно движение“

Инж. Марта Клисурова завършва магистърска степен в УАСГ през 2008 г. със специалност  „Строителство на транспортни съоръжения“ и магистратура в УНСС през 2015 г., специалност „Интелигентни транспортни системи“. От 2007 до 2008 е младши експерт в отдел „Обследване на пътища и мостове“ в „Институт по пътища и мостове“. От 10 години работи в „Институт за транспортни изследвания“ като транспортен инженер, където се занимава с консултантска дейност в областта на транспорта. Има над 9 години специфичен опит в областта на градската мобилност, транспортното моделиране на пътническия и товарния транспорт, проучвания на търсенето и предлагането на транспортни услуги, анализ и прогнозиране на търсенето в транспорта, оптимизиране на масовия градски обществен транспорт, изследване на пешеходното движение и велосипедното движение, с оглед интеграцията на всички видове транспорт в градовете, подпомагане на проектите и извършване на цялата съпътстваща информация с ГИС софтуер (тематични карти и др.).

Марта се включва във Визия за София с обработка на данни и с ГИС системи.

Христо Христов

Експерт „Транспортно планиране – обществен и автомобилен транспорт“

Христо Христов

Експерт „Транспортно планиране – обществен и автомобилен транспорт“

Инж. Христо Христов завършва магистърска степен в ВИАС през 1994 г. със специалност „Транспортно строителство“. Завършва строителен техникум Христо Ботев – СТХБ, София през 1987 със специалност Геодезия, фотограметрия и картография. Управител е на „РЕГУЛ БГ“ ООД и член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с призната ППП от 2005. Има над 24 години професионален опит в областта на изследването, проучването и проектирането на транспортно-комуникационни системи в и извън урбанизираните територии, както и специфичен опит в областта на градската мобилност и изследване на транспортни потоци, анализ на състоянието и свързаността на транспортната инфраструктура. Участвал е в различни проекти, свързани с анализ на състоянието и създаване на мерки за оптимизация и повишаване на ефективността на транспорта.

Христо е управител на Обединение „ИТИ-РЕГУЛ“, с което Визия за София са партнира за провеждането на изследвания за транспорта в София в Стъпка 3 и  анализа и формулирането на стратегически цели за града в Стъпка 4 на Визията.

Кристиян Христов

Експерт и координатор на екип Транспорт

Кристиян Христов

Експерт и координатор на екип Транспорт

Инж. Кристиян Христов завършва магистърска степен в УАСГ през 2017 г. по специалност „Транспортно строителство“. Завършва средното си образование в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ гр. София през 2011 г. От 2014 до 2015 провежда обучение по програма „Еразъм“ в „E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos“ към Политехническия университет в Мадрид, Испания, като специализира в областта на Транспорта – Градски транспорт, Икономика и Трафик анализ. През 2017 г. работи в „TPF Getinsa Euroestudios, S.L.” отново в Мадрид по проекти за строителство на високоскоростни ЖП линии. От октомври 2017 работи като инженер по пътно строителство и трафик анализ в „РЕГУЛ БГ“ ООД. Има над 2 години професионален опит в трафик анализ, изследване и оптимизиране на транспортно-комуникационните системи в и извън урбанизираните територии, както и специфичен опит в областта на градската мобилност и изследване на транспортните потоци.

Кристиян допринася за Визия за София чрез обработка на данни и работа с ГИС системи.

Яни Вълканов

Експерт в екип Транспорт

Яни Вълканов

Експерт в екип Транспорт

Яни Вълканов е архитект и урбанист с 16-годишен опит в пространственото планиране на различни териториални нива. Има магистратура по Градско планиране и жилищна политика от Университет Линкълн, Великобритания и специализации по Комплексно градско планиране към Японска агенция за международно сътрудничество (JICA), Токио, и Планиране и финансиране на градовете в преход: Стратегически подход към Централноевропейския университет в Будапеща. Участвал е в изработването на ключови планове за град София и Столична община като Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общински план за развитие, Общ устройствен план, Подробни устройствени планове и др.

Като част от организация УРБИТАТ заедно с Александър Витанов, Яни Вълканов е да отговаря за изследванията и анализите по темите за пешеходна свързаност, велосипедно движение и електрически автомобили.

Александър Витанов

Експерт в екип Транспорт

Александър Витанов

Експерт в екип Транспорт

Александър Витанов е транспортен инженер с над 30-годишен опит в планиране, моделиране и проектиране на градски транспортни системи. Завършил е Транспортно строителство във ВИАС. Ръководил и координирал е изработването на част  Комуникации и транспорт в Общия устройствен план на Столична община и в изготвянето на транспортни планове и модели на няколко български града , както и в проучвания, свързани с Масовия градски обществен транспорт на София, Пловдив и Бургас. В момента е ръководител на екипа по изготвяне на План за устойчива градска мобилност на Столична община.

Александър Витанов има за задача да даде експертната си оценка на темите за  обществен и автомобилен транспорт и интермодалност.

Димитър Рагьов

Експерт в екип Околна среда

Димитър Рагьов

Експерт в екип Околна среда

Димитър Рагьов е инженер Горско стопанство и експерт в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките. Той има дългогодишен опит като орнитолог, занимава се също с лалугери, прилепи и е участвал в разнообразни проекти в сферата на биоразнообразието, в т. ч. изследвания в градска среда. Член е на Фондация Наука за природата, която си е поставила за цел опазването и възстановяването на природата чрез използване на научнообосновани методи и подходи.

Димитър има за задача чрез преглед на всички налични данни по темите в направление Околна среда, заедно с ескпертите в екипа, да синтезира и анализира нужната информация.

Мариела Карапавлова

Експерт в екип Околна среда

Мариела Карапавлова

Експерт в екип Околна среда

Мариела Карапавлова е еколог и има опит в различни проекти в сферата на околната среда, предимно в опазването и управлението на биоразнообразието, защитените територии и зони по Натура 2000. Участвала е в проекти за изготвяне на планове за управление на защитени територии, проекти за мониторинг на животински и растителни видове, екологични оценки на общи устройствени планове на общини и др. Мариела е председател на управителния съвет на Сдружение за устойчива градска околна среда (СУГОС), което има мисия да насърчава екологично отговорното развитие на градовете в България.

Заедно с останалите експерти от екипа на Енвайрорисърч ЕООД, тя има задачата да създаде обобщен анализ за текущото състояние и предизвикателствата по отношение на всеки от компонентите на градската околна среда в София.

Станислав Николов

Експерт в екип Околна среда

Станислав Николов

Експерт в екип Околна среда

Станислав Николов е инженер еколог с голям практически опит в управление на абиотичните компоненти и фактори на околната среда. Той е лектор на обучения в сферата на управлението на отпадъците и етикетиране и съхранение на химични вещества и смеси. Консултира редица фирми как да извършват дейността си в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Станислав е член на управителния съвет на Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС), която цели да обедини специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

Ролята на Станислав е да участва в набирането и обработката на информацията по темата Околна среда и да даде ескпертната си оценка в създаването на анализите по темите в направлението.

Нурхан Реджеб

Експерт в екип Околна среда

Нурхан Реджеб

Експерт в екип Околна среда

Нурхан Реджеб завършва магистърската и бакалавърската си степени по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст към публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Обучението си в САЩ осъществява като стипендиант на Фондация “Фулбрайт” в периода 2012-2013 г. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (Университет Тонгджи, Шанхай). С работата си Нурхан се стреми да преосмисля съществуващата градска среда като възможност за създаване на публични пространства с изразена идентичност, осмисляни в контекста на глобалните урбанистични процеси.

Нурхан е част от екипа в направление Околна среда и прави изследване, свързано със зелените клинове и наслагване на биологично разнообразие в рамките на града.

Мария Цакова

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Мария Цакова

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Мария Цакова е завършила бакалавърска програма по Урбанизъм през 2017  в Университет по архитектура строителство и в момента изучава магистратура в същата специалност. Има участие в книгата „15 години специалност урбанизъм“.

В екип Визия за София участието й е свързано с обработка и визуализация на данни, свързани с направленията Градска среда и Транспорт.

Моника Печева

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Моника Печева

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Моника Печева учи Регионално развитие и политика в  Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Участвала е в различни благотворителни инициативи, творчески конкурси и в изработването на проект за конкурса „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”.

Моника се включва активно в работата на екип Визия, обсъжданията и процеса по синтезирането на данни, засягащи направленията Градска среда и Транспорт.

Катрин Кирова

Стажант Комуникации

Катрин Кирова

Стажант Комуникации

Катрин Кирова се обучава в специалност Политология в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Участвала в различни инициативи и събития като член и заместник-председател на Студентски клуб на политолога.

Нейната роля във Визията е да взема участие в синтезирането на информация за сайта, планирането на комуникационната стратегия и организирането на събития.

Мария Дочева

Стажант Комуникации и PR

Мария Дочева

Стажант Комуникации и PR

Мария се обучава в специалност Връзки с обществеността в Софийски университет. Участвала е в различни творчески конкурси, като „Моите 25 причини да избера България“ на PwC Bulgaria. Интересува се от инфлуенсър маркетинг и тенденциите в социалните мрежи.

Във Визия за София Мария участва в планирането на комуникационната стратегия, обработка на информация за сайта и организирането на събития.

????????????????????????????????????

Весела Джамбазова

Стажант Комуникации и PR

Весела Джамбазова

Стажант Комуникации и PR

Весела Джамбазова е студент по Комуникационен мениджмънт в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Инициатор е на национални кампании, насочени към безопасността на пътя. Участва в проекти на Erasmus+ за активизиране на младежкото лидерство на местно ниво. Носител е на приз “Чест и достойнство”, за който я номинира СУ “Васил Левски” – Троян.

Весела се включва във Визия за София чрез участието си в планиране на комуникационната стратегия, обработка на информация за сайта и организиране на събития.

Любомира Георгиева

Стажант Бизнес и мениджмънт

Любомира Георгиева

Стажант Бизнес и мениджмънт

Любомира Георгиева е бакалавър в специалност Интернационален Бизнес & Мениджмънт в King‘s College London (Лондон, Великобритания). Има опит в проекти с обществена и социална значимост. От 2016 до 2017 поема ролята на ръководител и организатор на мероприятия във връзка с Българското общество в университета в Лондон, а през следващата година работи активно като студент – консултант.

В екипа на „Визия за София“ Любомира събира, обработва и анализира данни с икономическа насоченост и участва в осъществяването на диалог и успешна координация с представители на бизнеса и инвеститорите в града.

Аника Златева

Стажант Мениджмънт

Аника Златева

Стажант Мениджмънт

Аника Златева има бакалавърска степен по политически науки от Нов български университет. Участвала е в множество международни проекти като лидер на младежки отбори, сред които European Youth Event в Страсбург през 2016 година и
международното състезание Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge през 2017.

Във Визия за София нейната задача е да съдейства във всички организационни срещи и дейности в хода на проекта.

Надежда Николова

Стажант Право и нормативна база 

Надежда Николова

Стажант Право и нормативна база

Надежда е студент по Право в Софийски университет Св. Климент Охридски. Участвала е в много международни проекти, сред които Youth in Action Programme, Erasmus+, Your Europe, Your say!.

За нея Визия за София е едно от най-интересните предизвикателства. Нейна задача е да съдейства при консултирането на правния аспект от процеса.

Йорданка Михайлова

Стажант Социология

Йорданка Михайлова

Стажант Социология

Йорданка Михайлова е студент в специалност социология в Софийски университет Св. Климент Охридски с изявен интерес в полето на социология на образованието и културата.

Ролята на Дани в инициативата за дългосрочна стратегия на София е да подпомага дейността на координатора на направление Хора и Идентичност и култура, като съдейства и в процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни при създаването на Визия за София.

Петър Терзиев

Стажант Социология

Петър Терзиев

Стажант Социология

Петър Терзиев  е завършил Бакалавър в специалност Социология и Психология с награда за най-висок успех от University of Portsmouth и  притежава магистърска степен в специалност Политическа социология в London School of Economics and Political Science (LSE). Участвал в екип от архитекти в конкурс за дизайн на тайфуно-издържащо училище в Филипините, бил е доброволец по екологични проекти в Никарагуа и е презентирал изследването си за Дигиталното Пиратство в Oxford Internet Institute в University of Oxford, като част от академичната конференция Connected Life 2017.

Петър участва в създаването на проучвания, анкети и социологически анализи и в процеса по въвличане в проекта на възможно най-много заинтересовани страни.

Георги Попчев

Стажант Околна среда

Георги Попчев

Стажант Околна среда

Георги Попчев учи Ландшафтна екология в магистърска програма в Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, преди това е завършил Екология и опазване на околната среда отново в същия университет.

Участвал е в много проекти, но признава, че най-интересният  сред тях е Визия за София. Ролята на Георги е да съдейства за изготвянето на анализи и оценката на данни за компонентите на околната среда.

Теодора Гаврилова

Стажант Околна среда

Теодора Гаврилова

Стажант Околна среда

Теодора Гаврилова учи Екология и опазване на околната среда в Лесотехнически университет – София. Участва в проекти, свързани с изследване на биологичното разнообразие, младежки конференции и международни срещи на студенти за гората (International Forestry Students’ Association). Част е  от инициативи, насочени към неформалното образование.

Теодора смята, че Визия за София е голяма стъпка за постигането на една истински „жива“ градска екосистема. Тя ще работи върху анализ на настоящето състояние на компонентите на околната среда в града.

Александър Петров

Екип Софпроект, ландшафтен архитект

Александър Петров

Екип Софпроект, ландшафтен архитект

Александър е магистър в специалност Ландшафтна архитектура, завършил образованието си в Лесотехнически университет — София (2009). През 2004-2005 специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във forestfarm Орегон – САЩ. През 2016 е участник в IPSOIL II (Intensive Program Responsible Use of Soil and Land and Regional Development) – международна, мултидисциплинарна студентска програма, целяща изработване на концепции за бъдещото предотвратяване на безконтролното застрояване и увреждане на почвата и земята към Academia Danubiana, Австрия (2006). През 2012 и 2013 взима участие във фаза 1 на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма Натура 2000 – България. В свободната си проектантска практика е участвал в диагностиката и картотекирането на дълготрайната дървесна растителност на Благоевград, Димитровград, Бургас и Габрово. Автор е на проект за представителната част, велоалеята и скейт площадката на лесопарк Кенана в Хасково. Участва като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ към Столична община.

В екипа на Софпроект е от януари 2018. Основното направление, по което работи, е зелената система на София. Вярва, че човек не може да бъде щастлив, ако хората около него не са щастливи, както и че средата на обитаване е пряко свързана с това.

Даяна Николова

Екип Софпроект, архитект

Даяна Николова

Екип Софпроект, архитект

Даяна се дипломира в специалност Архитектура, катедра Сградостроителство към УАСГ през 2012. От 2014 до 2016 е част от магистърската програма Архитектурна теория и критика към катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. Дипломната ѝ работа разглежда процеса на трансформация на големите жилищни комплекси в София.

През последните пет години работи в екип с урбанисти, архитекти и юристи, занимаващи се с разнообразни проекти с основен акцент върху устройството на територията. Работи по общите устройствени планове на общините Мизия и Брацигово, заданието за подробен устройствен план на парка Свети Врач в гр. Сандански и други.

В екипа на Софпроект е от април 2018 и фокусът на работата ѝ е върху системата от недвижимите културни ценности в града.

Жоржета Рафаилова

Екип Софпроект, архитект

Жоржета Рафаилова

Екип Софпроект, архитект

Жоржета се дипломира във ВИАС през 1984 и е експерт в ОП „Софпроект – ОГП“ от създаването на предприятието през 1998. Тя е  член на КАБ и САБ и има над 30 опит в областта на пространственото планиране. Ключов експерт е при изработване на ИОУП на СО за Трети метродиаметър. През 2013 и 2014 е ръководител на екипа за изработване на План за развитие на Столична община 2014-2020; 2013-2014. Ръководи проекта на СО по ОПАК за изработване на последваща оценка на ОПР на СО 2007-2013 и предварителна оценка на ОПР на СО 2014-2020; 2011-2013, както и проекта на СО за изработване на ИПГВР на София 2014-2020 по ОПРР 2007-2013. От 1998 е член на основния екип по изработването на ОУП на Столична община, одобрен през 2007 и ИОУП на СО, в сила от 2009. Автори и съавтор е на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП, както и на редица ПУП със значителен териториален обхват за София и други населени места в България. Участва в екипи на СО в международни урбанистични проекти и конференции по програми на ЕС и е лице за контакт на СО с мрежата на професионалистите в областта на пространственото планиране за големите метрополии в ЕС МЕТРЕКС.

Цветан Колев

Екип Софпроект, транспортен инженер

Цветан Колев

Екип Софпроект, транспортен инженер

Цветан завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по конкретно велосипедното движение. От 2014 е активен в темата за градското движение в София.

В екипа на Софпроект е от април 2018 г. с фокус върху мобилността и транспортното планиране.

Николай Найденов

Екип Софпроект, картограф

Николай Найденов

Екип Софпроект, картограф

Николай завършва геодезия в УАСГ през 1995, където и до днес преподава картография и ГИС в геодезическия факултет. От 2015 е доктор по картография. Участва в редица научни и приложни проекти в областта на урбанизма, ГИС и инвестиционно проектиране. Ръководил е на проекти като ПУП на АЕЦ Козлодуй, Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, София Тех Парк, град Правец, ОУПО Мизия. Води квалификационни курсове по QGIS в държавни и общински администрации и браншови организации. Участва в подготовката на кандидатурата на София за Зелена столица на Европа с всички картографски разработки по инициативата.

В екипа на Софпроект е от април 2018 и фокусът на работата му е върху геодезията, картографията и ГИС.

Станимира Николова

Екип Софпроект, урбанист с профил ГИС

Станимира Николова

Екип Софпроект, урбанист с профил ГИС

Станимира Николова завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018. Дипломната й работа е свързана с изготвяне на критичен анализ на пешеходната достъпност до публичен градски транспорт в София и интермодалните му връзки. За целите на дипломната използва пространствени и мрежови анализи в ГИС.

През последните години работи по изработването на общи устройствени планове за няколко общини в България, различни градски изследвания и пространствени анализи в ГИС среда. Взима участие в изследвания и проекти като Градски стандарт и Сподели квартала.  Като член на Асоциация на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ), има опит във воденето на лекции по Adobe InDesign и ArcGIS (част от проекта – Urban Software).

Паралелно с работата за различни градове и публични пространства в София, участва и в международни проекти и обмени, свързани с устойчиви методи за планиране на мобилността и промотирането на велотранспорта като алтернативен метод за придвижване в градска среда (Erasmus+ – UPGRADE 2015 в Марибор, Словения); както и методи за управление на големи водни обекти и превенция на наводненията в големите градове (CEEPUS project – Vienna River Works and Flood Risk Management into the Big City  към Технически университет на Виена, Австрия).

В екипа на Софпроект е от април 2018 с фокус върху работата в ГИС среда и управлението на база от данни.

Емил Христов

Екип Софпроект, урбанист

Емил Христов

Екип Софпроект, урбанист

Емил Христов завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009 и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности Градско планиране и управление и Градски дизайн.

По време на обучението си в чужбина работи над различни проекти в Дания и Англия. През 2013 прави стаж Pomeroy Studio в Сингапур, където фокусът и цялостната концепцията са устойчивост, високи сгради, „небесни градини“ и публични пространства. В Дания работи над няколко проекта на територията на Олборг в тясна колаборация с  университета Олборг и общината.

В екипа на Софпроект е от януари 2018. Основният фокус на работа са публичните пространства в градска среда, достъпността и градския дизайн.

Невена Германова

Екип Софпроект, социолог

Невена Германова

Екип Софпроект, социолог

Невена Германова завършва бакалавърска програма по Социология в СУ Св. Климент Охридски”, след това прави магистратура по Градски изследвания в катедра Социология. Между 2013 – 2016 година е докторант и изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. Правила е специализация в Московския държавен университет “М.В. Ломоносов”, където работи върху темата за съветската комуналка. Била е част от екипа на Изследователски център по социални науки към катедра Социология на СУ, в рамките на който се включва е проекта “Изчезваща София”. Тя е част от екипа на Сдружение “ИГРАД – изследвания и дизайн в града”, с което е работила по проекти свързани с трансформация на градската среда и активиране на местни общности. През последните години участва като експерт – изследовател в интердисциплинарни проекти на Съюза на урбанистите в България, Уницеф, фондация ЕкоОбщност, Фондация за хуманитарни и социални изследвания.

В екипа на Софпроект е от април 2018 като социолог, специализиран в градските изследвания.