Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Любо е работил като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016), водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012 – 2014), проектант в MVRDV (Ротердам, Холандия, 2009) и в Claus en Kaan Architecten (Амстердам, Холандия, 2007 – 2009). Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост: участвал е в инициативи като “Failed Architecture”, рубриката “Архитектурна критика”, филмите “Усещане за град” и “Познавате ли архитекта?”, групата “Лаборатория за градско развитие”. Бил е (съ-)автор на изложби, работилници, лекции и публикации.

Любо Георгиев ръководи екип Визия, за да структирира и координира процеса на работа на групата, да създава среда за диалог с много и различни групи, както и за да работи над предложения за методика за съставянето на Визия.

Адрияна Михайлова

Кооординатор Комуникации

Адрияна Михайлова

Кооординатор Комуникации

Адрияна Михайлова e ескперт с над 13 години опит в сферата на публичните, маркетингови и корпоративни комуникации, през които създава множество интегрирани PR и маркетинг решения за различни проекти и компании. Като управляващ директор на Ogilvy Public Relations, се грижи за корпоративния и бранд PR, социалната отговорност и социалните мрежи на компании като IKEA, Absolut, Philips и други. От 2007 до 2014 работи във VIVACOM, където участва в големи стратегически проекти като ребрандирането, платформата за социална корпоративна отговорност VIVACOM Fund, съдаването на VIVACOM Art Hall и други. Работила е като външен консултант за първия български споделен офис betahaus и някои от най-големите културни събития в страната като Нощ/Пловдив и One Architecture Week. През 2014 е част от екипа на TEDxBG. Адрияна има степен по PR от СУ, Реклама и стилове на живот от НБУ и специализация в London School of Public Relations. Председател е на сдружението ГИД “Градски идеи и дизайн”, което стои зад независимия проект за брандинг на София – #soСофия.

Адрияна Михайлова се включва в екипа, за да осигурява максимално активна и ефективна комуникация за проекта чрез традиционни и иновативни комуникационни канали и инструменти; да подпомага по-високата информираност на обществото за Визията, да осигурява прозрачност на всеки етап от създаването ѝ и да подпомага включването на възможно най-много медии, хора и организации в работата по нея.  

Жоро Пенчев

Координатор Технологии, Икономика и Управление

Жоро Пенчев

Координатор Технологии, Икономика и Управление

Жоро Пенчев е възпитаник на Софийския университет “Свети Климент Охридски” и на University of Electro-Communications в Токио, със специалност информатика. Занимава се професионално със софтуерна разработка и с управление на проекти от над 10 години в много и различни сфери на дейност. Преподавател по компютърни науки във Факултета по математика и информатика към Софийски Университет “Свети Климент Охридски”. През 2016 участва в екипа на икономическия съветник на президента. Член е на екипа на асоциацията по дялово и рисково инвестиране BVCA. От години е активно ангажиран с многобройни граждански инициативи, свързани с опазване на културното и природното наследство на България и с развитие на градската среда. Член е на управителния съвет на неправителствената организация Общество.бг и част от екипа, разработил Националния портал за отворени данни и кампанията за отворен код в държавния софтуер, както и други проекти на организацията с гражданска насоченост като signali.bg. Участвал е в обмен на опит със сродни организации, активни в сферата на е-управлението, умните градове и работата с данни от целия свят.

 

Жоро е част от екипа, за да помогне с експертен и организационен потенциал за осигуряването на технологична обезпеченост на различните аспекти от Визия за София, както и за изработването на амбициозна и смела дигитална политика в нейните рамки. Вярва, че с включването на широк граждански потенциал в работния процес може да се постигне Визия за София, с която всички нейни граждани да се гордеят, която да отговори на изискванията на съвремието, но и да запази наследеното.

Калоян Карамитов

Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов

Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. Разработва своята дипломна работа за пешеходната достъпност на София в Техническия университет на Виена. Последните две години работи по общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма) и използва ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни. Калоян има опит като координатор на събития от ONE ARCHITECTURE WEEK, участник и ръководител на градски изследвания (Възможният Капан, Река Марица, Сподели Квартала). Участвал е в издаването на книга за образованието по Урбанизъм в България, водил е лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на Асоциацията на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ). Калоян е участник в международни обмени и работилници за развитие на градската среда (UPWARD Turin), културен диалог и справяне с екологичните проблеми.  

Калоян Карамитов е част от екипа, за да организира, координира и подпомага експерти, граждани и организации в дефинирането и анализирането на проблемни аспекти на градската среда и да предлага адекватни стъпки за решаването им.

Рашид Рашид

Координатор Околна среда

Рашид Рашид

Координатор Околна среда

Рашид е бакалавър със степен Екология и опазване на околната среда (2008) и магистър по Селищна екология в Лесотехнически университет – София (2010) и има Европейската магистърска програма по Опазване на околната среда и устойчиво развитие в Химикотехнологичен и металургичен университет – София (2009).

Работил е като консултант по устойчиво развитие в Денкщат България.

От 2013 управлява Фортис Фасилити ЕООД и работи като консултант по околна среда.  Управлявал е различни проекти за опазване на биологичното разнообразие, оценяване на здравословното състояние на градски и вековни дървета, екологични оценки на общи устройствени планове на общини. Ръководил е изработката на планове за управление на защитени територии и провеждането на национален мониторинг на разпространението и числеността на различни групи животни. Участвал е в изработката на стратегически документи за управление на защитени територии, опазване, поддържане и възстановяване на ценни местообитания и видове.

Рашид Рашид е част от екип Визия, за да консултира отразяването на предизвикателствата по управлението и опазването на околната среда в процеса по създаване на Визия за София.

Миглена Герасимова

Координатор Социология, Хора и Идентичност и култура

Миглена Герасимова

Координатор Социология, Хора и Идентичност и култура

Завършва специалност Урбанизъм през 2009 година в УАСГ. След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в сферата на градското планиране, което по късно я довежда до изследователска работа в областта на градските изследвания и гражданското участие в процесите по изменение и развитие на градовете и градската структура. През 2018 защитава докторат в Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, катедра Социология, програма за Градски изследвания на тема „Активното гражданство и новите политики за управление на градовете. Случаят София“.

Като социолог работи по различни изследователски казуси, свързани с измененията на градската среда и мястото на хората в този процес (Новите политики за градско развитие и “градските НПО”), също така с казуси свързани с малцинствата, като мигранти и бежанци (Мир Вам – бягащите от война), особеностите на многоезичните градове (EUROMEC), изследване на пазара на труда и мястото на доброволците в него (Доброволчеството – фактор за реализация) и др. Работи и със студенти към Катедра Социология на СУ. В последните години натрупва и значителен опит в международна среда с интердисциплинарни екипи в страни като Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), Австрия (TU Wien), Полша (Jagiellonian University, Krakow), Ирландия (Trinity College, Dublin), Северна Ирландия (Belfats Urban Studiо), Бразилия (Universidade de São Paulo, USP).

Миглена Герасимова е част от екипа в качеството си на социолог, за да организира и координира изследователския процес свързан с направлението, както и да организира и координира процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни в процеса по създаване на Визия за София.

Десислав Димов

Координатор Право и нормативна база

Десислав Димов

Координатор Право и нормативна база

Десислав Димов е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Започва кариерата си през 1999 първоначално като юрисконсулт, а впоследствие и като главен юрисконсулт в Столична община – Район “Студентски”. От 2005 работи като адвокат на свободна практика, а през 2009 става учредител и съдружник в Адвокатско дружество Бошнакова, Димов и Миланов.

Специализира в сферата на административното право и процес, вещното и облигационното право, устройство на територията и поземлено право. Има дългогодишен опит в консултирането и осъществяването на процесуално представителство по много казуси, свързани с устройство на територията, кадастър, реституционни закони, право на собственост – частна, общинска, държавна, и в различни аспекти от дейността на общините.

Десислав Димов е част от екипа, в качеството си на юрист, за да консултира правния аспект на процеса по създаване на Визия за София.

Ина Вълканова
Координатор Бизнес и предприемачество

Ина Вълканова
Координатор Бизнес и предприемачество
Ина Вълканова учи архитектура в RWTH Aachen (Аахен, Германия), UdK Berlin (Берлин, Германия) и Universidade de Granada (Гранада, Испания). Има богат интернационален опит в реномирани архитектурни офиси в Европа.  Работила е върху публични и частни проекти – Преустройство на Алхамбра, Гранада, Испания в екипа на Алваро Сиза (Порто – 2011), Хотел Хилтън Аахен с Бентем Крауел (Амстердам – 2012) и многофамилиен жилищен комплекс Ле Флеър (Кьолн – 2012-2014). Последните 10 години живее и работи предимно в чужбина, като в България реализира различни по характер проекти. Координатор е на уъркшоп „Индиструално културно наследство – Кремиковци“ по време на Sofia Architecture Week 2012 и куратор на изложбата „Португалска индетичност – архитектура в контекст“. От 2016 година работи по темата публично-частно партнъорство в развитието на градската среда в контекста на новите индустриални зони около Пловдив. Проучва как инвеститори и администрация работят заедно и къде съществува потенциал за продуктивно взаимодействие.
Ина Вълканова е част от екипа, за да въвлече ключови бизнес организации и инвеститори на територията на София в процеса на създаване на Визия за планирането и развитието на града. Този процес се състои от запознаването на инвеститорите с проекта, идентифициране на зоните на интерес и възможностите от иновативно партньорство. Целта е създаване на механизми за един дългосрочен диалог между бизнес и община, от който зависи качествената градска среда и развитие на София.

Мартина Колева
Координатор Уеб платформа

Мартина Колева

Мартина Колева е завършила дигитален маркетинг и комуникации в The Hague University и в момента е продуктов мениджър в TimeHeroes. Допринася активно за развитието на дигитални умения у деца и жени, като съосновател на CoderDojo Bulgaria и като част от екипа на Rails Girls Sofia и WordCamp Sofia. Част е и от Fine Acts, където организира събития, изследващи пресечните точки между социални каузи, технологии и изкуство.

Мартина участва във Визия за София като продуктов мениджър, организирайки всички процеси и комуникация около създаването на уеб платформа за проекта.

Теодора Гаврилова

Стажант Околна среда

Теодора Гаврилова

Стажант Околна среда

Теодора Гаврилова учи Екология и опазване на околната среда в Лесотехнически университет – София. Участва в проекти, свързани с изследване на биологичното разнообразие, младежки конференции и международни срещи на студенти за гората (International Forestry Students’ Association). Част е  от инициативи, насочени към неформалното образование.

Теодора смята, че Визия за София е голяма стъпка за постигането на една истински „жива“ градска екосистема. Тя ще работи върху анализ на настоящето състояние на компонентите на околната среда в града.

Мария Цакова

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Мария Цакова

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Мария Цакова е завършила бакалавърска програма по Урбанизъм през 2017  в Университет по архитектура строителство и в момента изучава магистратура в същата специалност. Има участие в книгата „15 години специалност урбанизъм“.

В екип Визия за София участието й е свързано с обработка и визуализация на данни, свързани с направленията Градска среда и Транспорт.

Любомира Георгиева

Стажант Бизнес и мениджмънт

Любомира Георгиева

Стажант Бизнес и мениджмънт

Любомира Георгиева е бакалавър в специалност Интернационален Бизнес & Мениджмънт в King‘s College London (Лондон, Великобритания). Има опит в проекти с обществена и социална значимост. От 2016 до 2017 поема ролята на ръководител и организатор на мероприятия във връзка с Българското общество в университета в Лондон, а през следващата година работи активно като студент – консултант.

В екипа на „Визия за София“ Любомира събира, обработва и анализира данни с икономическа насоченост и участва в осъществяването на диалог и успешна координация с представители на бизнеса и инвеститорите в града.

Йорданка Михайлова

Стажант Социология

Йорданка Михайлова

Стажант Социология

Йорданка Михайлова е студент в специалност социология в Софийски университет Св. Климент Охридски с изявен интерес в полето на социология на образованието и културата.

Ролята на Дани в инициативата за дългосрочна стратегия на София е да подпомага дейността на координатора на направление Хора и Идентичност и култура, като съдейства и в процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни при създаването на Визия за София.

Мария Дочева

Стажант Комуникации и PR

Мария Дочева

Стажант Комуникации и PR

Мария се обучава в специалност Връзки с обществеността в Софийски университет. Участвала е в различни творчески конкурси, като „Моите 25 причини да избера България“ на PwC Bulgaria. Интересува се от инфлуенсър маркетинг и тенденциите в социалните мрежи.

Във Визия за София Мария участва в планирането на комуникационната стратегия, обработка на информация за сайта и организирането на събития.

Надежда Николова

Стажант Право и нормативна база 

Надежда Николова

Стажант Право и нормативна база

Надежда е студент по Право в Софийски университет Св. Климент Охридски. Участвала е в много международни проекти, сред които Youth in Action Programme, Erasmus+, Your Europe, Your say!.

За нея Визия за София е едно от най-интересните предизвикателства. Нейна задача е да съдейства при консултирането на правния аспект от процеса.

Аника Златева

Стажант Мениджмънт

Аника Златева

Стажант Мениджмънт

Аника Златева има бакалавърска степен по политически науки от Нов български университет. Участвала е в множество международни проекти като лидер на младежки отбори, сред които European Youth Event в Страсбург през 2016 година и
международното състезание Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge през 2017.

Във Визия за София нейната задача е да съдейства във всички организационни срещи и дейности в хода на проекта.

Катрин Кирова

Стажант Комуникации

Катрин Кирова

Стажант Комуникации

Катрин Кирова се обучава в специалност Политология в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Участвала в различни инициативи и събития като член и заместник-председател на Студентски клуб на политолога.

Нейната роля във Визията е да взема участие в синтезирането на информация за сайта, планирането на комуникационната стратегия и организирането на събития.

Петър Терзиев

Стажант Социология

Петър Терзиев

Стажант Социология

Петър Терзиев  е завършил Бакалавър в специалност Социология и Психология с награда за най-висок успех от University of Portsmouth и  притежава магистърска степен в специалност Политическа социология в London School of Economics and Political Science (LSE). Участвал в екип от архитекти в конкурс за дизайн на тайфуно-издържащо училище в Филипините, бил е доброволец по екологични проекти в Никарагуа и е презентирал изследването си за Дигиталното Пиратство в Oxford Internet Institute в University of Oxford, като част от академичната конференция Connected Life 2017.

Петър участва в създаването на проучвания, анкети и социологически анализи и в процеса по въвличане в проекта на възможно най-много заинтересовани страни.

Моника Печева

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Моника Печева

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Моника Печева учи Регионално развитие и политика в  Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Участвала е в различни благотворителни инициативи, творчески конкурси и в изработването на проект за конкурса „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”.

Моника се включва активно в работата на екип Визия, обсъжданията и процеса по синтезирането на данни, засягащи направленията Градска среда и Транспорт.

Георги Попчев

Стажант Околна среда

Георги Попчев

Стажант Околна среда

Георги Попчев учи Ландшафтна екология в магистърска програма в Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, преди това е завършил Екология и опазване на околната среда отново в същия университет.

Участвал е в много проекти, но признава, че най-интересният  сред тях е Визия за София. Ролята на Георги е да съдейства за изготвянето на анализи и оценката на данни за компонентите на околната среда.

Мария Гергова-Бенгтссон

Мониторинг Комуникации

Мария Гергова-Бенгтссон

Мониторинг Комуникации

Мария Гергова-Бенгтссон  е основател на една от българските PR агенции с най-дълга история – United Partners. В дългогодишната си кариера тя е работила над множество проекти, както с комерсиална, така и с некомерсиална насоченост, в България и чужбина. Мария заема различни публични постове, сред които са заместник председател на Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA), член на борда на директорите на Българската асоциация по връзки с обществеността, лектор в London School of PR, член на Българската асоциация на модерното изкуство и други.

Във Визия за София Мария следи работата на Адрияна Михайлова, свързана с PR и комуникации, като upосъществява мониторинг на съответствието й с методическите насоки и нейната ефективност.

Ангел Георгиев  

Мониторинг Технологии, Икономика и Управление

Ангел Георгиев  

Мониторинг Технологии, Икономика и Управление

Ангел Георгиев отговаря за новите проекти на СофтУни в София. Активно развива курсове за програмиране за деца към детската академия на СофтУни – СофтУни Кидс. Допълнително подкрепя различни инициативи в сферата на образованието и технологиите. Работил в сферата на обученията и маркетинга за Sony, Samsung, SonyEricsson в Европа и Азия.

Ангел осъществява мониторинг на работата на Жоро Пенчев, който е експерт Технологии и координатор на направленията Икономика и Управление във Визия за София.

ТиМ Консулт ЕООД

Мониторинг Градска среда

ТиМ Консулт ЕООД

Мониторинг Градска среда

ТиМ Консулт е консултантска фирма, в която участват експерти от сферата на пространственото планиране. Екипът се състои от доц. д-р арх. Милена Ташева, доц. д-р арх. Елена Димитрова, гл. Ас. д-р урб. Ангел Буров, гл. Ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, гл. ас. д-р инж. Николай Найденов. Всички те имат дългогодишен академичен, изследователски и практичен опит в пространственото планиране, както и множество участия в конференции в България и в чужбина.

Тяхната задача във Визия за София е да извършват мониторинг на работата на Калоян Карамитов – експерт Устройствено планиране и координатор на направленията Транспорт и Градска среда.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Мониторинг Социология, Идентичност и култура и Хора

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Мониторинг Социология, Идентичност и култура и Хора

ИИОЗ при БАН е създаден през юли 2010 с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. Мисията на Института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области. Представител на ИИОЗ в екипа за мониторинг е доц. д-р Емилия Ченгелова.

Нейната задача във Визия за София е да извършва мониторинг на работата на Миглена Герасимова, експерт Социология и координатор на направленията Хора и Идентичност и култура.

Антон Герунов

Мониторинг Управление на процеса

Антон Герунов

Мониторинг Управление на процеса

Антон Герунов е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Между 2014 и 2017 е началник на политическия кабинет на зам.-министъра по коалиционна политика и държавна администрация. Бил е и икономически съветник в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и съветник към кабинета на министър-председателя. Заемал е или заема различни публични позиции като член на УС на Европейски институт по публична администрация, член на научния съвет на Център за моделиране на социално-икономически системи.

Антон извършва мониторинг на работата на Любо Георгиев, ръководител на екип Визия и съблюдава за изпълнението на целите и принципите, заложени с методическите насоки за създаване на дългосрочната стратегия.

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов

Мониторинг Право и нормативна база

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов

Мониторинг Право и нормативна база

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов е създадено през 2012 като правна кантора, специализирана в областта на вещното право, устройството на територията и кадастъра. Основен акцент в дейността на дружеството са правните услуги в областта на застрояването, ползването и опазването на недвижимите имоти, съдействие в процедурите по урегулирането им, инвестиционното проектиране и строителството, както и други дейности, обезпечаващи инвестиционния процес.

Адвокатското дружество извършва мониторинг на работата на Десислав Димов, свързана с нормативната база в обхвата на Визия за София.

Лора Стоева

Мониторинг Околна среда

Лора Стоева

Мониторинг Околна среда

Лора Стоева е магистър по Екология и опазване на околната среда. Има опит в управлението на отпадъците, в анализа и оценката на състоянието на горите, инвентаризация на емисии на парникови газове. Работила е за Екобулсорт ЕАД, Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ и е част от екипа на Фондация Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа.

Лора извършва мониторинг на работата на Рашид Рашид – координатор Околна среда и всички дейности в обхвата на това тематично направление.

Невена Германова

Експерт в екип Хора

Невена Германова

Експерт в екип Хора

Невена Германова е докторант към катедра Социология на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и в рамките на проекта си изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. През последните години трупа опит като изследовател в инициативи, свързани с трансформация на градската среда и активиране на местни общности. Нейната задача като част от експертния екип Хора е да отговаря за изследванията и анализите по темите в това направление.

Стефан Кръстев

Експерт в екип Хора

Стефан Кръстев

Експерт в екип Хора

Стефан Кръстев е докторант към катедра Социология и работи над разпространението на бързите кредитни схеми сред уязвими градски населения след 2008. Като част от сдружение „ИГРАД – изследвания и дизайн в града“, което обединява всички експерти в екип Хора, ролята на Стефан е да систематизира и анализира наличната информация спрямо изследователските теми.

Божидар Иванов

Експерт в екип Хора

Божидар Иванов

Експерт в екип Хора

Божидар Иванов е социолог и магистър по градски изследвания. Интересува се от икономическите трансформации на различни градски зони в съвременен контекст.  

Ролята на Божидар, заедно с останалите експерти от екип Хора, е да даде препоръка в каква посока трябва да се фокусират предстоящите социологически изследвания, които ще бъдат проведени в следващия етап от работния процес в рамките на Визия за София.

Вероника Димитрова

Експерт в екип Хора

Вероника Димитрова

Експерт в екип Хора

Д-р Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и работи върху темите за бездомничеството и кооперативното строителство в София през Междувоенния период. Задачата на Вероника като експерт от екип Хора е да участва в събирането на данни и изследвяания и да анализира и систематизира наличната информация по разнообразните теми в направлението.

Александър Кьосев

Експерт в екип Идентичност и култура

Александър Кьосев

Експерт в екип Идентичност и култура

Проф. Александър Кьосев е преподавател по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийски Университет. Като ръководител на ескпертния екип Идентичност и култура, проф. Кьосев планира и управлява процеса по набиране и обработване на широкоспектърна информация и библиография, необходима за анализите по направлението във Визия за София.

Даниела Симеонова

Експерт в екип Идентичност и култура

Даниела Симеонова

Експерт в екип Идентичност и култура

Даниела Симеонова е доктор по науки за културата и магистър по право. Нейната роля е да подпомага работата на ръководителя на експертен екип Идентичност и култура – Александър Кьосев в изследването на всички теми в направление Идентичност и наука.

Албена Захариева

Експерт в екип Идентичност и култура

Албена Захариева

Експерт в екип Идентичност и култура

Албена  Захариева е архитект, специализирал по темата Културно наследство, с магистърска степен по културология. Като част от екип Идентичност и култура, нейната задача е да участва, заедно с другите експерти в прегледа на важни публикации, монографии и стратегии за града.

Йорданка Кандулкова

Експерт в екип Идентичност и култура

Йорданка Кандулкова

Експерт в екип Идентичност и култура

Доц. Йорданка Кандулкова е ръководител на катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. Нейната задача като част от екип Идентичност и култура е да даде експертната си оценка и анализ на систематизираната информацията по темите в направлението.

Лъчезар Бояджиев

Експерт в екип Идентичност и култура

Лъчезар Бояджиев

Експерт в екип Идентичност и култура

Лъчезар Бояджиев е художник, експерт по визуална култура и  член на комисията по културно наследство на Столична община. Ролята на Лъчезар е да подпомага работата на експертен екип Идентичност и култура чрез своите анализи и предложения.

Гергана Димитрова

Експерт в екип Идентичност и култура

Гергана Димитрова

Експерт в екип Идентичност и култура

Гергана Димитрова е режисьор, експерт то културни политики и творчество, учредител и председател на сдружение “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”, съучредител и член на УС на Асоциация за свободен театър (АСТ), член на Творческия съвет към Столична община. Като част от екип Идентичност и култура, задачата на Гергана е да синтезира и анализира данни и изследвания по различните теми в направлението.

Ангел Бондов

Експерт в екип Градска среда

Ангел Бондов

Експерт в екип Градска среда

Ангел Бондов е урбанист по образование и призвание, съосновател на сдружение „|Не|Формално“. Завършва магистратура по урбанизъм в УАСГ през 2012 и има практически опит в изготвянето на редица стратегически и планови документи, а от 2 години насочва усилията си към по-социалната, директна и креативна страна на урбанизма, а именно: работата с граждани и облагородяването на публични пространства. Ангел вярва, че хората са най-важният ресурс и те трябва да бъдат активно включвани във всички процеси свързани с подобряването на физическата среда в градовете.

В допълнение, като част от „|Не|Формално“ е главен организатор на:

  • работилница (в София) относно платформата Public space tools, която цели овластяване на граждани и споделяне на потенциали и практики, свързани с публични пространства в Европа;
  • креативната работилница Sofia Service Jam (през 2016 и 2017), която цели развитие на иновативна или подобряване на съществуваща услуга използвайки метода дизайн мислене;

Участва в ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 – проучване на гражданското мнение относно целево публично пространство използвайки иновативен и мобилен градски активатор и в изработката на дигитална онлайн карта за кв. Тракия, Пловдив събираща данни от 6 месечно подробно проучване на жилищния комплекс.

Експертна и координационна роля в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot. По време на проекта бяха облагородени 10 публични пространства в 10 български града с включване на местните жители в процеса по проучване, изготвяне на дизайн и изграждане на самите интервенции (human centered design).

Участва и в изработката на част от анализа на ИПГВР на гр. Самоков и обяснителни записки към ОУПО на Костенец и Берковица, използвайки иновативни аналитични методи и визуално оформление на документите.

Неговата роля като част от екип Градска среда е да структурира и координира процеса по набиране на всички съществуващи данни, стратегии и изследвания, свързани с градска среда в София и крайградските територии и да участва в обработката на данните и експертния им анализ, за да се направят изводи и да се маркират теми в които е необходимо още изследване и проучвания в хода на процеса.

Тодор Кесаровски

Експерт в екип Градска среда

Тодор Кесаровски

Експерт в екип Градска среда

Тодор Кесаровски е урбанист и ‘placemaker’, част от сдружение „|Не|Формално“.  Притежава магистърска диплома по урбанизъм от ТУ Делфт, Холандия (2015), изследователска магистратура по градски науки (специалност, социология) от Амстердамски университет (2013). В професионалното си портфолио има осъществени изследователски, стратегически и дизайн проекти в разнообразни точки на света включващи Холандия, Италия, Франция, Хонг Конг, Перу и Аржентина.

В България е участвал в разработките на ИПГВР на гр. Самоков и обяснителни записки към ОУПО на Костенец и Берковица, целящи използването на иновативни аналитични методи и визуално оформление на документите.

В последните години Тодор задълбочава интереса си в алтернативните методи за градска трансформация и рехабилитация чрез директни намеси в пространствената среда. Той е съ-основател на общността ‘Confronting [In]Formality’ в ТУ Делфт и сдружението ‘|Не|Формално’. Като част от тях той съ-организира: Confornting |In|Formality Symposium (2014, Делфт), работилниците относно платформата Public space tools (2015, София и Ротердам), креативните работилници за дизайн на услуги Sofia Service Jam (2016 и 2017, София) и Бъдещето на #placemaking в България (2017, София). Освен това, Тодор координира и участва в реализацията на градски трансформации чрез подхода ‘Мястосъздаване’ по време на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 и в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot.

Ролята на Тодор в експертния екип е да подпомага изследванията на наличните данни в направление Градска среда, използвайки широк набор от инструменти в обработката и анализа на събраната информация.

Михаела Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Михаела Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Михаела Ангелова e магистър по Урбанизъм, завършила Университета по архитектура строителство и геодезия, гр. София. Притежава богат професионален опит в сферата на стратегическото планиране и градското развитие, мониторинг и оценка на публични политики.

Работила е като журналист в сферата на урбанизма и архитектурата към Градът Медиа Груп, част от Икономедиа, като е участвала в изработване на различни проучвания, обществени събития и провеждане на интервюта с експерти и професионалисти в сферите устройствено планиране, архитектура и дизайн.

Участвала е като представител на независимата експертната група в поредицата от събития на тема „Стратегия за обществените пространства на София” през 2011 г. и последвалата ги изложба с организатори сдружение „Архитекти за София“, Столична община и „Асоциация за развитие на София“.

През последните години работи в частния сектор, като е участвала в изработването на редица стратегически и планови документи: общи и подробни устройствени планове, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, общински планове за развитие на общини, последващи, предварителни и междинни оценки на въздействието на планове и програми,  както и в организирането и провеждането на събития свързани с общественото участие в процеса на градско и местно развитие. Член е на Камарата на архитектите в България с пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Участвала е в екипи в няколко конкурса за развитие на публични пространства и градска среда: международния архитектурен конкурс за решения за пространството на Площад Централен в Пловдив, 2014 г., конкурса на тема „Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата” /2012 г./ по проект „Европа” на Столична община в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата със спечелено трето място и награда за приложимост за проект „София – град на седемте сетива”, както и в конкурса на тема „Булевард Витоша – пешеходната зона на София”, /2011 г./ със спечелено първо място.

Интересува се от публичните градски пространства и принципите на успешната и естетически издържана градска среда, кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС, интегрирано градско развитие.

Задачата на Михаела е чрез широк набор от методи да даде експертиза към различните проблематични точки от събраните данни към направлението.

Адриана Аврониева

Експерт в екип Градска среда

Адриана Аврониева

Експерт в екип Градска среда

Адриана  Аврониева е практикуващ магистър архитект, завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия в град София през 2015г. към катедра “Интериор и дизайн в архитектурата”. През 2013-2014г. по европейска програма “Еразъм” се обучава в университета Politecnico di Milano, Италия.

По настоящем основната професионална ангажираност на Адриана е проектирането на интериорен дизайн от различно естество. Участвала е в национални конкурси, от които най-значим е този на Дибла.

Има натрупан опит в проектирането на редица жилищни и обществени сгради. В момента разработва проект за Нискоенергийна еднофамилна жилищна сграда в гр. Варна по иновативна технология на строителство. Процесът включва следните етапи: предпроектно проучване на практики от целия свят, изследване на различни технологии за постигане на показателите за енергийна ефективност, изследване на влиянието на сградата върху околната среда и обиталите й, ситуиране според функционалността, съобразяване с контекста на сградата и с принципите за енергийна ефективност при проектирането.

Била е част от екипи, изработили проекти, свързани с опазването на историческото и културното наследство на града, от които най-значими са Реконструкция и реставрация на  Туристически комплекс „Акве Калиде“, гр. Бургас и Реконструкция, реставрация и основен ремонт на Спортна зала „Юнашки салон“, гр. Варна, с две номинации в конкурса Сграда на годината 2016 в категории “Сгради паметници на културата” и “Сгради спортна и туристическа инфраструктура”.

Като професионалист, загрижен гражданин и представител на младите хора в България проявява силен интерес към случващото се в градската среда.

Адриана участва заедно с останалите ескперти от екипа в събирането на информацията, синтезирането й и анализа на всички теми в обхвата на тематично направление Градска среда.

Венеция Нецова

Експерт в екип Икономика

Венеция Нецова

Експерт в екип Икономика

Венеция Нецова е бакалавър със специалност МИО в УНСС и магистър ИТ проджект мениджмънт в Нов Български Университет. Притежава следдипломна квалификация от Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност в сферата на микро и макроикономиката, както и от Университет „Чейпъл хил“, Северна Каролина и Университет „Бабсън“, Бостън в сферата на лидерството и предприемачеството. Професионалният опит на Венеция включва работа като експерт в рамките на отдел „Консултантски услуги в публичния сектор“ в КПМГ България, ИТ проджект мениджър, съветник към политическия кабинет на Министъра на икономиката (2017) и предприемач. Венеция е сред първите членове на Асоциация на българските лидери и предприемачи още от самото създаване през 201 и към момента е ръководител на проекта Стартъп Навигатор.

Венеция е ръководител на екип Икономика и сформира екипа около Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност, който отговаря за набирането, синтезирането и анализа на информацията в широкия тематичен спектър на направлението.

Николай Ангов

Експерт в екип Икономика

Николай Ангов

Експерт в екип Икономика

Николай Ангов е магистър със специалност Индустриално инженерство в Технически университет и към момента е докторант в сферата на индустриалните клъстери и политики към същия университет. Притежава следдипломна квалификация от Международен университет Флорида в сферата на лидерството и предприемачеството. Професионалният му опит включва работа като експерт в Българска агенция за инвестиции, съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма (2013) и съветник към политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация (2015 – 2016). Николай е лектор към Центъра по икономически стратегии и конкурентоспособност. Участвал е и е ръководил множество проекти в частния и публичния сектор.

Неговата роля като част от екип Икономика е да участва с организирането на процеса и своята експертна оценка по различните теми в направлението.

Тодор Бобочиков

Експерт в екип Икономика

Тодор Бобочиков

Експерт в екип Икономика

Теодор Бобочиков е бакалавър със специалност Биология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски и магистър със специалност Финанси в Стопанска академия Димитър Ценов. Професионалният опит на Теодор е богат и включва позиции като финансов и изпълнителен  директор на Енерго-про България, изпълнителен директор на AES Wind Bulgaria, съветник на заместник министър – председателя по икономическа политика (2014) и предприемач.

С професионалната си експертиза, задача за Тодор е да подпомага работата на екипа в изготвянето на цялостен анализ на синтезираните от екипа данни.

Ивелина Игнатова

Експерт в екип Икономика

Ивелина Игнатова

Експерт в екип Икономика

Ивелина Игнатова  е бакалавър със специалност Туризъм в Софийски университет Св. Климент Охридски и магистър със специалност Бизнес администрация – Стратегическо управление със специализация Маркетинг в същия университет. Преминала  е следдипломна квалификация в университет Бабсън, Бостън и Сан Франциско в сферата на лидерството и предприемачеството. Ивелина притежава многогодишен опит в сферата на управлението и туризма в градска среда, включително като екскурзовод в чужбина и България, туристически агент, туроператор и маркетинг мениджър в туристическа агенция Бохемия. Тя е член на Асоциация на българските лидери и предприемачи.

Ролята на Ивелина като част от експертен екип Икономика е да работи по темата Туризъм и да изследва и анализира икономическите силни и слаби аспекти на столицата в това направление.

Светослав Стойков

Експерт в екип Икономика

Светослав Стойков

Експерт в екип Икономика

Светослав Стойков е бакалавър със специалност Топлотехника към Технически университет и магистър със специалност Бионика/ Биометрика в Енергийните Системи към Fachhochschule Kärnten (Австрия). Има семестриално завършена докторантура в специалност Възобновяеми енергийни източници към University of Exeter (Англия). Притежава сертификат за дизайнер на пасивни сгради от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия. Професионалният му опит включва работа на позиции, като проектант – топлотехник , консултант по възобновяеми енергийни източници и пасивни сгради, инженер енергийна ефективност, както и опит в развойната дейност на научни проекти към Fachhochschule Kärnten – Австрия, Kiel University – Германия, и University of Exeter – Англия.

Светослав има важната задача да анализира икономическата еко-система на столицата и да подпомага на останалите експерти в тяхната работа.

Мариела Карапавлова

Експерт в екип Околна среда

Мариела Карапавлова

Експерт в екип Околна среда

Мариела Карапавлова е еколог и има опит в различни проекти в сферата на околната среда, предимно в опазването и управлението на биоразнообразието, защитените територии и зони по Натура 2000. Участвала е в проекти за изготвяне на планове за управление на защитени територии, проекти за мониторинг на животински и растителни видове, екологични оценки на общи устройствени планове на общини и др. Мариела е председател на управителния съвет на Сдружение за устойчива градска околна среда (СУГОС), което има мисия да насърчава екологично отговорното развитие на градовете в България.

Заедно с останалите експерти от екипа на Енвайрорисърч ЕООД, тя има задачата да създаде обобщен анализ за текущото състояние и предизвикателствата по отношение на всеки от компонентите на градската околна среда в София.

Станислав Николов

Експерт в екип Околна среда

Станислав Николов

Експерт в екип Околна среда

Станислав Николов е инженер еколог с голям практически опит в управление на абиотичните компоненти и фактори на околната среда. Той е лектор на обучения в сферата на управлението на отпадъците и етикетиране и съхранение на химични вещества и смеси. Консултира редица фирми как да извършват дейността си в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Станислав е член на управителния съвет на Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС), която цели да обедини специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

Ролята на Станислав е да участва в набирането и обработката на информацията по темата Околна среда и да даде ескпертната си оценка в създаването на анализите по темите в направлението.

Димитър Рагьов

Експерт в екип Околна среда

Димитър Рагьов

Експерт в екип Околна среда

Димитър Рагьов е инженер Горско стопанство и експерт в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките. Той има дългогодишен опит като орнитолог, занимава се също с лалугери, прилепи и е участвал в разнообразни проекти в сферата на биоразнообразието, в т. ч. изследвания в градска среда. Член е на Фондация Наука за природата, която си е поставила за цел опазването и възстановяването на природата чрез използване на научнообосновани методи и подходи.

Димитър има за задача чрез преглед на всички налични данни по темите в направление Околна среда, заедно с ескпертите в екипа, да синтезира и анализира нужната информация.

Яни Вълканов

Експерт в екип Транспорт

Яни Вълканов

Експерт в екип Транспорт

Яни Вълканов е архитект и урбанист с 16-годишен опит в пространственото планиране на различни териториални нива. Има магистратура по Градско планиране и жилищна политика от Университет Линкълн, Великобритания и специализации по Комплексно градско планиране към Японска агенция за международно сътрудничество (JICA), Токио, и Планиране и финансиране на градовете в преход: Стратегически подход към Централноевропейския университет в Будапеща. Участвал е в изработването на ключови планове за град София и Столична община като Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общински план за развитие, Общ устройствен план, Подробни устройствени планове и др.

Като част от организация УРБИТАТ заедно с Александър Витанов, Яни Вълканов е да отговаря за изследванията и анализите по темите за пешеходна свързаност, велосипедно движение и електрически автомобили.

Александър Витанов

Експерт в екип Транспорт

Александър Витанов

Експерт в екип Транспорт

Александър Витанов е транспортен инженер с над 30-годишен опит в планиране, моделиране и проектиране на градски транспортни системи. Завършил е Транспортно строителство във ВИАС. Ръководил и координирал е изработването на част  Комуникации и транспорт в Общия устройствен план на Столична община и в изготвянето на транспортни планове и модели на няколко български града , както и в проучвания, свързани с Масовия градски обществен транспорт на София, Пловдив и Бургас. В момента е ръководител на екипа по изготвяне на План за устойчива градска мобилност на Столична община.

Александър Витанов има за задача да даде експертната си оценка на темите за  обществен и автомобилен транспорт и интермодалност.

Ива Таралежкова

Експерт в екип Управление

Ива Таралежкова

Експерт в екип Управление

Ива Таралежкова е магистър по английска филология със специализация по връзки с обществеността. Работила е като специалист по комуникации на община Габрово, но от 2000 година насам година развива кариера като експерт и обучител на НПО, общински ескперти и граждани за ползите, предизвикателствата и подходите за включване на гражданите в управлението на местно и национално ниво. Основател е на сдружение Деветашко плато и председател на УС на сдружение Форум гражданско участие. Съавтор е на Методологията за измерване на Индекса на гражданско участие и автор на множество изследвания и публикации по темата.

Ролята на Ива  е да участва в събирането и анализирането на информяция по теми, свързани с управлението на града и да дава своята оценка като експерт в сферата на гражданското участие.

Диана Андреева

Експерт в екип Управление

Диана Андреева

Експерт в екип Управление

Диана Андреева е специалист по психология с многогодишен опит като обучител в сферите комуникативни умения, разработване, изпълнение и мониторинг на общински стратегически документи и функционален анализ на общинските администрации.  Участва в екипа на Форум гражданско участие като специалист и е анализатор в изследването Индекс на гражданското участие.

Диана има за задача да систематизира и анализира данните и информацията в сферата на комуникацията с граждани.

Николай Ангов

Експерт в екип Управление

Николай Ангов

Експерт в екип Управление

Николай Ангов е докторант в областта на къстерната теория и насърчаване на предприемачеството, магистър – Индустриално инженерство. Основател на центъра за предприемачество и иновации Business Booster Sofia, член на Асоциация на българските лидери и предприемачи, член на УС на Българска асоциация по информационни технологии и собственик и управител на Инолед ООД. Заемал е експертна позиция в Българска агенция за инвестиции и е бил съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма – Асен Василев и Заместник министър председателя Румяна Бъчварова.

Задачата на Николай е да подпомага за осъществяването на изследванията в направлението по теми, свързани с администрация и управление.

Боби Янински

Експерт в екип Управление

Боби Янински

Експерт в екип Управление

Боби Янински е сетифициран одитор на Информационни системи и има степен по Автоматика към Технически Университет с опит в сферата на Информационна сигурност и Технологии. Като експерт от екип Управление и Business Booster Sofia, Боби има ролята да работи по темите, свързани с дигиталната трансформация.

Александър Петров

Екип Софпроект, ландшафтен архитект

Александър Петров

Екип Софпроект, ландшафтен архитект

Александър е магистър в специалност Ландшафтна архитектура, завършил образованието си в Лесотехнически университет — София (2009). През 2004-2005 специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във forestfarm Орегон – САЩ. През 2016 е участник в IPSOIL II (Intensive Program Responsible Use of Soil and Land and Regional Development) – международна, мултидисциплинарна студентска програма, целяща изработване на концепции за бъдещото предотвратяване на безконтролното застрояване и увреждане на почвата и земята към Academia Danubiana, Австрия (2006). През 2012 и 2013 взима участие във фаза 1 на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма Натура 2000 – България. В свободната си проектантска практика е участвал в диагностиката и картотекирането на дълготрайната дървесна растителност на Благоевград, Димитровград, Бургас и Габрово. Автор е на проект за представителната част, велоалеята и скейт площадката на лесопарк Кенана в Хасково. Участва като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ към Столична община.

В екипа на Софпроект е от януари 2018. Основното направление, по което работи, е зелената система на София. Вярва, че човек не може да бъде щастлив, ако хората около него не са щастливи, както и че средата на обитаване е пряко свързана с това.

Даяна Николова

Екип Софпроект, архитект

Даяна Николова

Екип Софпроект, архитект

Даяна се дипломира в специалност Архитектура, катедра Сградостроителство към УАСГ през 2012. От 2014 до 2016 е част от магистърската програма Архитектурна теория и критика към катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. Дипломната ѝ работа разглежда процеса на трансформация на големите жилищни комплекси в София.

През последните пет години работи в екип с урбанисти, архитекти и юристи, занимаващи се с разнообразни проекти с основен акцент върху устройството на територията. Работи по общите устройствени планове на общините Мизия и Брацигово, заданието за подробен устройствен план на парка Свети Врач в гр. Сандански и други.

В екипа на Софпроект е от април 2018 и фокусът на работата ѝ е върху системата от недвижимите културни ценности в града.

Жоржета Рафаилова

Екип Софпроект, архитект

Жоржета Рафаилова

Екип Софпроект, архитект

Жоржета се дипломира във ВИАС през 1984 и е експерт в ОП „Софпроект – ОГП“ от създаването на предприятието през 1998. Тя е  член на КАБ и САБ и има над 30 опит в областта на пространственото планиране. Ключов експерт е при изработване на ИОУП на СО за Трети метродиаметър. През 2013 и 2014 е ръководител на екипа за изработване на План за развитие на Столична община 2014-2020; 2013-2014. Ръководи проекта на СО по ОПАК за изработване на последваща оценка на ОПР на СО 2007-2013 и предварителна оценка на ОПР на СО 2014-2020; 2011-2013, както и проекта на СО за изработване на ИПГВР на София 2014-2020 по ОПРР 2007-2013. От 1998 е член на основния екип по изработването на ОУП на Столична община, одобрен през 2007 и ИОУП на СО, в сила от 2009. Автори и съавтор е на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП, както и на редица ПУП със значителен териториален обхват за София и други населени места в България. Участва в екипи на СО в международни урбанистични проекти и конференции по програми на ЕС и е лице за контакт на СО с мрежата на професионалистите в областта на пространственото планиране за големите метрополии в ЕС МЕТРЕКС.

Цветан Колев

Екип Софпроект, транспортен инженер

Цветан Колев

Екип Софпроект, транспортен инженер

Цветан завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по конкретно велосипедното движение. От 2014 е активен в темата за градското движение в София.

В екипа на Софпроект е от април 2018 г. с фокус върху мобилността и транспортното планиране.

Николай Найденов

Екип Софпроект, картограф

Николай Найденов

Екип Софпроект, картограф

Николай завършва геодезия в УАСГ през 1995, където и до днес преподава картография и ГИС в геодезическия факултет. От 2015 е доктор по картография. Участва в редица научни и приложни проекти в областта на урбанизма, ГИС и инвестиционно проектиране. Ръководил е на проекти като ПУП на АЕЦ Козлодуй, Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, София Тех Парк, град Правец, ОУПО Мизия. Води квалификационни курсове по QGIS в държавни и общински администрации и браншови организации. Участва в подготовката на кандидатурата на София за Зелена столица на Европа с всички картографски разработки по инициативата.

В екипа на Софпроект е от април 2018 и фокусът на работата му е върху геодезията, картографията и ГИС.

Станимира Николова

Екип Софпроект, урбанист с профил ГИС

Станимира Николова

Екип Софпроект, урбанист с профил ГИС

Станимира Николова завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018. Дипломната й работа е свързана с изготвяне на критичен анализ на пешеходната достъпност до публичен градски транспорт в София и интермодалните му връзки. За целите на дипломната използва пространствени и мрежови анализи в ГИС.

През последните години работи по изработването на общи устройствени планове за няколко общини в България, различни градски изследвания и пространствени анализи в ГИС среда. Взима участие в изследвания и проекти като Градски стандарт и Сподели квартала.  Като член на Асоциация на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ), има опит във воденето на лекции по Adobe InDesign и ArcGIS (част от проекта – Urban Software).

Паралелно с работата за различни градове и публични пространства в София, участва и в международни проекти и обмени, свързани с устойчиви методи за планиране на мобилността и промотирането на велотранспорта като алтернативен метод за придвижване в градска среда (Erasmus+ – UPGRADE 2015 в Марибор, Словения); както и методи за управление на големи водни обекти и превенция на наводненията в големите градове (CEEPUS project – Vienna River Works and Flood Risk Management into the Big City  към Технически университет на Виена, Австрия).

В екипа на Софпроект е от април 2018 с фокус върху работата в ГИС среда и управлението на база от данни.

Емил Христов

Екип Софпроект, урбанист

Емил Христов

Екип Софпроект, урбанист

Емил Христов завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009 и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности Градско планиране и управление и Градски дизайн.

По време на обучението си в чужбина работи над различни проекти в Дания и Англия. През 2013 прави стаж Pomeroy Studio в Сингапур, където фокусът и цялостната концепцията са устойчивост, високи сгради, „небесни градини“ и публични пространства. В Дания работи над няколко проекта на територията на Олборг в тясна колаборация с  университета Олборг и общината.

В екипа на Софпроект е от януари 2018. Основният фокус на работа са публичните пространства в градска среда, достъпността и градския дизайн.

Невена Германова

Екип Софпроект, социолог

Невена Германова

Екип Софпроект, социолог

Невена Германова завършва бакалавърска програма по Социология в СУ Св. Климент Охридски”, след това прави магистратура по Градски изследвания в катедра Социология. Между 2013 – 2016 година е докторант и изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. Правила е специализация в Московския държавен университет “М.В. Ломоносов”, където работи върху темата за съветската комуналка. Била е част от екипа на Изследователски център по социални науки към катедра Социология на СУ, в рамките на който се включва е проекта “Изчезваща София”. Тя е част от екипа на Сдружение “ИГРАД – изследвания и дизайн в града”, с което е работила по проекти свързани с трансформация на градската среда и активиране на местни общности. През последните години участва като експерт – изследовател в интердисциплинарни проекти на Съюза на урбанистите в България, Уницеф, фондация ЕкоОбщност, Фондация за хуманитарни и социални изследвания.

В екипа на Софпроект е от април 2018 като социолог, специализиран в градските изследвания.