Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев

Ръководител екип

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Любо е работил като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016), водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012 – 2014), проектант в MVRDV (Ротердам, Холандия, 2009) и в Claus en Kaan Architecten (Амстердам, Холандия, 2007 – 2009). Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост: участвал е в инициативи като “Failed Architecture”, рубриката “Архитектурна критика”, филмите “Усещане за град” и “Познавате ли архитекта?”, групата “Лаборатория за градско развитие”. Бил е (съ-)автор на изложби, работилници, лекции и публикации.

Любо Георгиев ръководи екип Визия, за да структирира и координира процеса на работа на групата, да създава среда за диалог с много и различни групи, както и за да работи над предложения за методика за съставянето на Визия.

Адрияна Михайлова

Кооординатор Комуникации

Адрияна Михайлова

Кооординатор Комуникации

Адрияна Михайлова e ескперт с над 13 години опит в сферата на публичните, маркетингови и корпоративни комуникации, през които създава множество интегрирани PR и маркетинг решения за различни проекти и компании. Като управляващ директор на Ogilvy Public Relations, се грижи за корпоративния и бранд PR, социалната отговорност и социалните мрежи на компании като IKEA, Absolut, Philips и други. От 2007 до 2014 работи във VIVACOM, където участва в големи стратегически проекти като ребрандирането, платформата за социална корпоративна отговорност VIVACOM Fund, съдаването на VIVACOM Art Hall и други. Работила е като външен консултант за първия български споделен офис betahaus и някои от най-големите културни събития в страната като Нощ/Пловдив и One Architecture Week. През 2014 е част от екипа на TEDxBG. Адрияна има степен по PR от СУ, Реклама и стилове на живот от НБУ и специализация в London School of Public Relations. Председател е на сдружението ГИД “Градски идеи и дизайн”, което стои зад независимия проект за брандинг на София – #soСофия.

Адрияна Михайлова се включва в екипа, за да осигурява максимално активна и ефективна комуникация за проекта чрез традиционни и иновативни комуникационни канали и инструменти; да подпомага по-високата информираност на обществото за Визията, да осигурява прозрачност на всеки етап от създаването ѝ и да подпомага включването на възможно най-много медии, хора и организации в работата по нея.  

Жоро Пенчев

Координатор Технологии, Икономика и Управление

Жоро Пенчев

Координатор Технологии, Икономика и Управление

Жоро Пенчев е възпитаник на Софийския университет “Свети Климент Охридски” и на University of Electro-Communications в Токио, със специалност информатика. Занимава се професионално със софтуерна разработка и с управление на проекти от над 10 години в много и различни сфери на дейност. Преподавател по компютърни науки във Факултета по математика и информатика към Софийски Университет “Свети Климент Охридски”. През 2016 участва в екипа на икономическия съветник на президента. Член е на екипа на асоциацията по дялово и рисково инвестиране BVCA. От години е активно ангажиран с многобройни граждански инициативи, свързани с опазване на културното и природното наследство на България и с развитие на градската среда. Член е на управителния съвет на неправителствената организация Общество.бг и част от екипа, разработил Националния портал за отворени данни и кампанията за отворен код в държавния софтуер, както и други проекти на организацията с гражданска насоченост като signali.bg. Участвал е в обмен на опит със сродни организации, активни в сферата на е-управлението, умните градове и работата с данни от целия свят.

 

Жоро е част от екипа, за да помогне с експертен и организационен потенциал за осигуряването на технологична обезпеченост на различните аспекти от Визия за София, както и за изработването на амбициозна и смела дигитална политика в нейните рамки. Вярва, че с включването на широк граждански потенциал в работния процес може да се постигне Визия за София, с която всички нейни граждани да се гордеят, която да отговори на изискванията на съвремието, но и да запази наследеното.

Калоян Карамитов

Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов

Координатор Устройствено планиране, Градска среда и Транспорт

Калоян Карамитов завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. Разработва своята дипломна работа за пешеходната достъпност на София в Техническия университет на Виена. Последните две години работи по общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма) и използва ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни. Калоян има опит като координатор на събития от ONE ARCHITECTURE WEEK, участник и ръководител на градски изследвания (Възможният Капан, Река Марица, Сподели Квартала). Участвал е в издаването на книга за образованието по Урбанизъм в България, водил е лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на Асоциацията на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ). Калоян е участник в международни обмени и работилници за развитие на градската среда (UPWARD Turin), културен диалог и справяне с екологичните проблеми.  

Калоян Карамитов е част от екипа, за да организира, координира и подпомага експерти, граждани и организации в дефинирането и анализирането на проблемни аспекти на градската среда и да предлага адекватни стъпки за решаването им.

Рашид Рашид

Координатор Околна среда

Рашид Рашид

Координатор Околна среда

Рашид е бакалавър със степен Екология и опазване на околната среда (2008) и магистър по Селищна екология в Лесотехнически университет – София (2010) и има Европейската магистърска програма по Опазване на околната среда и устойчиво развитие в Химикотехнологичен и металургичен университет – София (2009).

Работил е като консултант по устойчиво развитие в Денкщат България.

От 2013 управлява Фортис Фасилити ЕООД и работи като консултант по околна среда.  Управлявал е различни проекти за опазване на биологичното разнообразие, оценяване на здравословното състояние на градски и вековни дървета, екологични оценки на общи устройствени планове на общини. Ръководил е изработката на планове за управление на защитени територии и провеждането на национален мониторинг на разпространението и числеността на различни групи животни. Участвал е в изработката на стратегически документи за управление на защитени територии, опазване, поддържане и възстановяване на ценни местообитания и видове.

Рашид Рашид е част от екип Визия, за да консултира отразяването на предизвикателствата по управлението и опазването на околната среда в процеса по създаване на Визия за София.

Миглена Герасимова

Координатор Социология, Хора и Идентичност и култура

Миглена Герасимова

Координатор Социология, Хора и Идентичност и култура

Завършва специалност Урбанизъм през 2009 година в УАСГ. След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в сферата на градското планиране, което по късно я довежда до изследователска работа в областта на градските изследвания и гражданското участие в процесите по изменение и развитие на градовете и градската структура. През 2018 защитава докторат в Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, катедра Социология, програма за Градски изследвания на тема „Активното гражданство и новите политики за управление на градовете. Случаят София“.

Като социолог работи по различни изследователски казуси, свързани с измененията на градската среда и мястото на хората в този процес (Новите политики за градско развитие и “градските НПО”), също така с казуси свързани с малцинствата, като мигранти и бежанци (Мир Вам – бягащите от война), особеностите на многоезичните градове (EUROMEC), изследване на пазара на труда и мястото на доброволците в него (Доброволчеството – фактор за реализация) и др. Работи и със студенти към Катедра Социология на СУ. В последните години натрупва и значителен опит в международна среда с интердисциплинарни екипи в страни като Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), Австрия (TU Wien), Полша (Jagiellonian University, Krakow), Ирландия (Trinity College, Dublin), Северна Ирландия (Belfats Urban Studiо), Бразилия (Universidade de São Paulo, USP).

Миглена Герасимова е част от екипа в качеството си на социолог, за да организира и координира изследователския процес свързан с направлението, както и да организира и координира процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни в процеса по създаване на Визия за София.

Десислав Димов

Координатор Право и нормативна база

Десислав Димов

Координатор Право и нормативна база

Десислав Димов е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Започва кариерата си през 1999 първоначално като юрисконсулт, а впоследствие и като главен юрисконсулт в Столична община – Район “Студентски”. От 2005 работи като адвокат на свободна практика, а през 2009 става учредител и съдружник в Адвокатско дружество Бошнакова, Димов и Миланов.

Специализира в сферата на административното право и процес, вещното и облигационното право, устройство на територията и поземлено право. Има дългогодишен опит в консултирането и осъществяването на процесуално представителство по много казуси, свързани с устройство на територията, кадастър, реституционни закони, право на собственост – частна, общинска, държавна, и в различни аспекти от дейността на общините.

Десислав Димов е част от екипа, в качеството си на юрист, за да консултира правния аспект на процеса по създаване на Визия за София.

Ина Вълканова
Координатор Бизнес и предприемачество

Ина Вълканова
Координатор Бизнес и предприемачество
Ина Вълканова учи архитектура в RWTH Aachen (Аахен, Германия), UdK Berlin (Берлин, Германия) и Universidade de Granada (Гранада, Испания). Има богат интернационален опит в реномирани архитектурни офиси в Европа.  Работила е върху публични и частни проекти – Преустройство на Алхамбра, Гранада, Испания в екипа на Алваро Сиза (Порто – 2011), Хотел Хилтън Аахен с Бентем Крауел (Амстердам – 2012) и многофамилиен жилищен комплекс Ле Флеър (Кьолн – 2012-2014). Последните 10 години живее и работи предимно в чужбина, като в България реализира различни по характер проекти. Координатор е на уъркшоп „Индиструално културно наследство – Кремиковци“ по време на Sofia Architecture Week 2012 и куратор на изложбата „Португалска индетичност – архитектура в контекст“. От 2016 година работи по темата публично-частно партнъорство в развитието на градската среда в контекста на новите индустриални зони около Пловдив. Проучва как инвеститори и администрация работят заедно и къде съществува потенциал за продуктивно взаимодействие.
Ина Вълканова е част от екипа, за да въвлече ключови бизнес организации и инвеститори на територията на София в процеса на създаване на Визия за планирането и развитието на града. Този процес се състои от запознаването на инвеститорите с проекта, идентифициране на зоните на интерес и възможностите от иновативно партньорство. Целта е създаване на механизми за един дългосрочен диалог между бизнес и община, от който зависи качествената градска среда и развитие на София.

Мартина Колева
Координатор Уеб платформа

Мартина Колева

Мартина Колева е завършила дигитален маркетинг и комуникации в The Hague University и в момента е продуктов мениджър в TimeHeroes. Допринася активно за развитието на дигитални умения у деца и жени, като съосновател на CoderDojo Bulgaria и като част от екипа на Rails Girls Sofia и WordCamp Sofia. Част е и от Fine Acts, където организира събития, изследващи пресечните точки между социални каузи, технологии и изкуство.

Мартина участва във Визия за София като продуктов мениджър, организирайки всички процеси и комуникация около създаването на уеб платформа за проекта.

Йорданка Михайлова

Стажант Социология

Йорданка Михайлова

Стажант Социология

Йорданка Михайлова е студент в специалност социология в Софийски университет Св. Климент Охридски с изявен интерес в полето на социология на образованието и културата.

Ролята на Дани в инициативата за дългосрочна стратегия на София е да подпомага дейността на координатора на направление Хора и Идентичност и култура, като съдейства и в процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни при създаването на Визия за София.

Мария Дочева

Стажант Комуникации и PR

Мария Дочева

Стажант Комуникации и PR

Мария се обучава в специалност Връзки с обществеността в Софийски университет. Участвала е в различни творчески конкурси, като „Моите 25 причини да избера България“ на PwC Bulgaria. Интересува се от инфлуенсър маркетинг и тенденциите в социалните мрежи.

Във Визия за София Мария участва в планирането на комуникационната стратегия, обработка на информация за сайта и организирането на събития.

Надежда Николова

Стажант Право и нормативна база 

Надежда Николова

Стажант Право и нормативна база

Надежда е студент по Право в Софийски университет Св. Климент Охридски. Участвала е в много международни проекти, сред които Youth in Action Programme, Erasmus+, Your Europe, Your say!.

За нея Визия за София е едно от най-интересните предизвикателства. Нейна задача е да съдейства при консултирането на правния аспект от процеса.

Аника Златева

Стажант Мениджмънт

Аника Златева

Стажант Мениджмънт

Аника Златева има бакалавърска степен по политически науки от Нов български университет. Участвала е в множество международни проекти като лидер на младежки отбори, сред които European Youth Event в Страсбург през 2016 година и
международното състезание Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge през 2017.

Във Визия за София нейната задача е да съдейства във всички организационни срещи и дейности в хода на проекта.

Петър Терзиев

Стажант Социология

Петър Терзиев

Стажант Социология

Петър Терзиев  е завършил Бакалавър в специалност Социология и Психология с награда за най-висок успех от University of Portsmouth и  притежава магистърска степен в специалност Политическа социология в London School of Economics and Political Science (LSE). Участвал в екип от архитекти в конкурс за дизайн на тайфуно-издържащо училище в Филипините, бил е доброволец по екологични проекти в Никарагуа и е презентирал изследването си за Дигиталното Пиратство в Oxford Internet Institute в University of Oxford, като част от академичната конференция Connected Life 2017.

Петър участва в създаването на проучвания, анкети и социологически анализи и в процеса по въвличане в проекта на възможно най-много заинтересовани страни.

Катрин Кирова

Стажант Комуникации

Катрин Кирова

Стажант Комуникации

Катрин Кирова се обучава в специалност Политология в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Участвала в различни инициативи и събития като член и заместник-председател на Студентски клуб на политолога.

Нейната роля във Визията е да взема участие в синтезирането на информация за сайта, планирането на комуникационната стратегия и организирането на събития.

Ангел Георгиев  

Мониторинг Технологии, Икономика и Управление

Ангел Георгиев  

Мониторинг Технологии, Икономика и Управление

Ангел Георгиев отговаря за новите проекти на СофтУни в София. Активно развива курсове за програмиране за деца към детската академия на СофтУни – СофтУни Кидс. Допълнително подкрепя различни инициативи в сферата на образованието и технологиите. Работил в сферата на обученията и маркетинга за Sony, Samsung, SonyEricsson в Европа и Азия.

Ангел осъществява мониторинг на работата на Жоро Пенчев, който е експерт Технологии и координатор на направленията Икономика и Управление във Визия за София.

ТиМ Консулт ЕООД

Мониторинг Градска среда

ТиМ Консулт ЕООД

Мониторинг Градска среда

ТиМ Консулт е консултантска фирма, в която участват експерти от сферата на пространственото планиране. Екипът се състои от доц. д-р арх. Милена Ташева, доц. д-р арх. Елена Димитрова, гл. Ас. д-р урб. Ангел Буров, гл. Ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, гл. ас. д-р инж. Николай Найденов. Всички те имат дългогодишен академичен, изследователски и практичен опит в пространственото планиране, както и множество участия в конференции в България и в чужбина.

Тяхната задача във Визия за София е да извършват мониторинг на работата на Калоян Карамитов – експерт Устройствено планиране и координатор на направленията Транспорт и Градска среда.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Мониторинг Социология, Идентичност и култура и Хора

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Мониторинг Социология, Идентичност и култура и Хора

ИИОЗ при БАН е създаден през юли 2010 с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. Мисията на Института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области. Представител на ИИОЗ в екипа за мониторинг е доц. д-р Емилия Ченгелова.

Нейната задача във Визия за София е да извършва мониторинг на работата на Миглена Герасимова, експерт Социология и координатор на направленията Хора и Идентичност и култура.

Антон Герунов

Мониторинг Управление на процеса

Антон Герунов

Мониторинг Управление на процеса

Антон Герунов е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Между 2014 и 2017 е началник на политическия кабинет на зам.-министъра по коалиционна политика и държавна администрация. Бил е и икономически съветник в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и съветник към кабинета на министър-председателя. Заемал е или заема различни публични позиции като член на УС на Европейски институт по публична администрация, член на научния съвет на Център за моделиране на социално-икономически системи.

Антон извършва мониторинг на работата на Любо Георгиев, ръководител на екип Визия и съблюдава за изпълнението на целите и принципите, заложени с методическите насоки за създаване на дългосрочната стратегия.

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов

Мониторинг Право и нормативна база

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов

Мониторинг Право и нормативна база

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов е създадено през 2012 като правна кантора, специализирана в областта на вещното право, устройството на територията и кадастъра. Основен акцент в дейността на дружеството са правните услуги в областта на застрояването, ползването и опазването на недвижимите имоти, съдействие в процедурите по урегулирането им, инвестиционното проектиране и строителството, както и други дейности, обезпечаващи инвестиционния процес.

Адвокатското дружество извършва мониторинг на работата на Десислав Димов, свързана с нормативната база в обхвата на Визия за София.

Лора Стоева

Мониторинг Околна среда

Лора Стоева

Мониторинг Околна среда

Лора Стоева е магистър по Екология и опазване на околната среда. Има опит в управлението на отпадъците, в анализа и оценката на състоянието на горите, инвентаризация на емисии на парникови газове. Работила е за Екобулсорт ЕАД, Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ и е част от екипа на Фондация Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа.

Лора извършва мониторинг на работата на Рашид Рашид – координатор Околна среда и всички дейности в обхвата на това тематично направление.

Мария Гергова-Бенгтссон

Мониторинг Комуникации

Мария Гергова-Бенгтссон

Мониторинг Комуникации

Мария Гергова-Бенгтссон  е основател на една от българските PR агенции с най-дълга история – United Partners. В дългогодишната си кариера тя е работила над множество проекти, както с комерсиална, така и с некомерсиална насоченост, в България и чужбина. Мария заема различни публични постове, сред които са заместник председател на Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA), член на борда на директорите на Българската асоциация по връзки с обществеността, лектор в London School of PR, член на Българската асоциация на модерното изкуство и други.

Във Визия за София Мария следи работата на Адрияна Михайлова, свързана с PR и комуникации, като upосъществява мониторинг на съответствието й с методическите насоки и нейната ефективност.

Моника Печева

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Моника Печева

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Моника Печева учи Регионално развитие и политика в  Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Участвала е в различни благотворителни инициативи, творчески конкурси и в изработването на проект за конкурса „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”.

Моника се включва активно в работата на екип Визия, обсъжданията и процеса по синтезирането на данни, засягащи направленията Градска среда и Транспорт.

Георги Попчев

Стажант Околна среда

Георги Попчев

Стажант Околна среда

Георги Попчев учи Ландшафтна екология в магистърска програма в Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, преди това е завършил Екология и опазване на околната среда отново в същия университет.

Участвал е в много проекти, но признава, че най-интересният  сред тях е Визия за София. Ролята на Георги е да съдейства за изготвянето на анализи и оценката на данни за компонентите на околната среда.

Теодора Гаврилова

Стажант Околна среда

Теодора Гаврилова

Стажант Околна среда

Теодора Гаврилова учи Екология и опазване на околната среда в Лесотехнически университет – София. Участва в проекти, свързани с изследване на биологичното разнообразие, младежки конференции и международни срещи на студенти за гората (International Forestry Students’ Association). Част е  от инициативи, насочени към неформалното образование.

Теодора смята, че Визия за София е голяма стъпка за постигането на една истински „жива“ градска екосистема. Тя ще работи върху анализ на настоящето състояние на компонентите на околната среда в града.

Мария Цакова

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Мария Цакова

Стажант Устройствено планиране и ГИС

Мария Цакова е завършила бакалавърска програма по Урбанизъм през 2017  в Университет по архитектура строителство и в момента изучава магистратура в същата специалност. Има участие в книгата „15 години специалност урбанизъм“.

В екип Визия за София участието й е свързано с обработка и визуализация на данни, свързани с направленията Градска среда и Транспорт.

Любомира Георгиева

Стажант Бизнес и мениджмънт

Любомира Георгиева

Стажант Бизнес и мениджмънт

Любомира Георгиева е бакалавър в специалност Интернационален Бизнес & Мениджмънт в King‘s College London (Лондон, Великобритания). Има опит в проекти с обществена и социална значимост. От 2016 до 2017 поема ролята на ръководител и организатор на мероприятия във връзка с Българското общество в университета в Лондон, а през следващата година работи активно като студент – консултант.

В екипа на „Визия за София“ Любомира събира, обработва и анализира данни с икономическа насоченост и участва в осъществяването на диалог и успешна координация с представители на бизнеса и инвеститорите в града.

Невена Германова

Експерт в екип Хора

Невена Германова

Експерт в екип Хора

Невена Германова е докторант към катедра Социология на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и в рамките на проекта си изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. През последните години трупа опит като изследовател в инициативи, свързани с трансформация на градската среда и активиране на местни общности. Нейната задача като част от експертния екип Хора е да отговаря за изследванията и анализите по темите в това направление.

Стефан Кръстев

Експерт в екип Хора

Стефан Кръстев

Експерт в екип Хора

Стефан Кръстев е докторант към катедра Социология и работи над разпространението на бързите кредитни схеми сред уязвими градски населения след 2008. Като част от сдружение „ИГРАД – изследвания и дизайн в града“, което обединява всички експерти в екип Хора, ролята на Стефан е да систематизира и анализира наличната информация спрямо изследователските теми.

Божидар Иванов

Експерт в екип Хора

Божидар Иванов

Експерт в екип Хора

Божидар Иванов е социолог и магистър по градски изследвания. Интересува се от икономическите трансформации на различни градски зони в съвременен контекст.  

Ролята на Божидар, заедно с останалите експерти от екип Хора, е да даде препоръка в каква посока трябва да се фокусират предстоящите социологически изследвания, които ще бъдат проведени в следващия етап от работния процес в рамките на Визия за София.

Вероника Димитрова

Експерт в екип Хора

Вероника Димитрова

Експерт в екип Хора

Д-р Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и работи върху темите за бездомничеството и кооперативното строителство в София през Междувоенния период. Задачата на Вероника като експерт от екип Хора е да участва в събирането на данни и изследвяания и да анализира и систематизира наличната информация по разнообразните теми в направлението.

Александър Кьосев

Експерт в екип Идентичност и култура

Александър Кьосев

Експерт в екип Идентичност и култура

Проф. Александър Кьосев е преподавател по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийски Университет. Като ръководител на ескпертния екип Идентичност и култура, проф. Кьосев планира и управлява процеса по набиране и обработване на широкоспектърна информация и библиография, необходима за анализите по направлението във Визия за София.

Даниела Симеонова

Експерт в екип Идентичност и култура

Даниела Симеонова

Експерт в екип Идентичност и култура

Даниела Симеонова е доктор по науки за културата и магистър по право. Нейната роля е да подпомага работата на ръководителя на експертен екип Идентичност и култура – Александър Кьосев в изследването на всички теми в направление Идентичност и наука.

Албена Захариева

Експерт в екип Идентичност и култура

Албена Захариева

Експерт в екип Идентичност и култура

Албена  Захариева е архитект, специализирал по темата Културно наследство, с магистърска степен по културология. Като част от екип Идентичност и култура, нейната задача е да участва, заедно с другите експерти в прегледа на важни публикации, монографии и стратегии за града.

Йорданка Кандулкова

Експерт в екип Идентичност и култура

Йорданка Кандулкова

Експерт в екип Идентичност и култура

Доц. Йорданка Кандулкова е ръководител на катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. Нейната задача като част от екип Идентичност и култура е да даде експертната си оценка и анализ на систематизираната информацията по темите в направлението.

Лъчезар Бояджиев

Експерт в екип Идентичност и култура

Лъчезар Бояджиев

Експерт в екип Идентичност и култура

Лъчезар Бояджиев е художник, експерт по визуална култура и  член на комисията по културно наследство на Столична община. Ролята на Лъчезар е да подпомага работата на експертен екип Идентичност и култура чрез своите анализи и предложения.

Гергана Димитрова

Експерт в екип Идентичност и култура

Гергана Димитрова

Експерт в екип Идентичност и култура

Гергана Димитрова е режисьор, експерт то културни политики и творчество, учредител и председател на сдружение “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”, съучредител и член на УС на Асоциация за свободен театър (АСТ), член на Творческия съвет към Столична община. Като част от екип Идентичност и култура, задачата на Гергана е да синтезира и анализира данни и изследвания по различните теми в направлението.

Ангел Бондов

Експерт в екип Градска среда

Ангел Бондов

Експерт в екип Градска среда

Ангел Бондов е урбанист по образование и призвание, съосновател на сдружение „|Не|Формално“. Завършва магистратура по урбанизъм в УАСГ през 2012 и има практически опит в изготвянето на редица стратегически и планови документи, а от 2 години насочва усилията си към по-социалната, директна и креативна страна на урбанизма, а именно: работата с граждани и облагородяването на публични пространства. Ангел вярва, че хората са най-важният ресурс и те трябва да бъдат активно включвани във всички процеси, свързани с подобряването на физическата среда в градовете.

Като част от „|Не|Формално“ е главен организатор и на работилница (в София) на платформата Public Space Tools, която цели овластяване на граждани и споделяне на потенциали и практики, свързани с публични пространства в Европа. През 2016 и 2017 организира и креативната работилница Sofia Service Jam, която цели развитие на иновативна или подобряване на съществуваща услуга чрез метода дизайн мислене.

Участва в ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 с проучване на гражданското мнение за целево публично пространство, използвайки иновативен и мобилен градски активатор, както и в изработката на дигитална онлайн карта за кв. Тракия в Пловдив, която събира данни от 6 месечно подробно проучване на жилищния комплекс. Ангел има експертна и координационна роля в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot. В рамките му са облагородени 10 публични пространства в 10 български града с включване на местните жители в процеса по проучване, изготвяне на дизайн и изграждане на самите интервенции (human centered design).

Участва и в изработката на част от анализа на ИПГВР на гр. Самоков и обяснителни записки към ОУПО на Костенец и Берковица, използвайки иновативни аналитични методи и визуално оформление на документите. Ангел има участие в проект  ‘Advisory Services for Improving Road sector Performance, Capacity and EU Absorption’ като ГИС консултант към Световната банка, проведен в Агенция Пътна Инфраструктура, както и 4-годишен опит в DATECS MAPPING SERVICES.

Неговата роля като част от екип Градска среда е да структурира и координира процеса по набиране на всички съществуващи данни, стратегии и изследвания, свързани с градска среда в София и крайградските територии и да участва в обработката на данните и експертния им анализ, за да се направят изводи и да се маркират теми в които е необходимо още изследване и проучвания в хода на процеса.

Тодор Кесаровски

Експерт в екип Градска среда

Тодор Кесаровски

Експерт в екип Градска среда

Тодор Кесаровски е урбанист и ‘placemaker’, част от сдружение „|Не|Формално“.  Притежава магистърска диплома по урбанизъм от ТУ Делфт, Холандия (2015), изследователска магистратура по градски науки (специалност Социология) от Амстердамски университет (2013). В професионалното си портфолио има осъществени изследователски, стратегически и дизайн проекти в разнообразни точки на света включващи Холандия, Италия, Франция, Хонг Конг, Перу и Аржентина.

Участвал е в редица (академични и стратегически) проекти целящи изследване на градските публични пространства и техните аспекти чрез употребата на разнообразни изследователски методи (ГИС, антропологични, социологични и др.). Също така има специфичен опит в проекти, свързани с изследвания на публичните пространства, тяхната функционалност, влияние върху града, както и в реализирането на пространствено облагородяването на градската (паркова) среда. Участва в разработване, картографиране и визулизиране на ГИС-базирано проучване в Лима (Перу), като част от изследователския екип на Амстердамския университет (UvA) по проект chance2sustain, и в изследователски проект, изпълнен от Wetlands International Argentina и ТУ Делфт (Холандия) като координатор на пространствено ГИС моделиране за бъдещето развитие на делтата на река Парана в контекста на метрополитната територия на Буенос Айрес (Аржентина).

В последните години Тодор задълбочава интереса си в алтернативните методи за градска трансформация и рехабилитация чрез директни намеси в пространствената среда. Той е съ-основател на общността ‘Confronting [In]Formality’ в ТУ Делфт и сдружението ‘|Не|Формално’. Като част от тях той съ-организира: Confornting |In|Formality Symposium (2014, Делфт), работилниците за платформата Public Space Tools (2015, София и Ротердам), креативните работилници за дизайн на услуги Sofia Service Jam (2016 и 2017, София) и Бъдещето на #placemaking в България (2017, София). Освен това, Тодор координира и участва в реализацията на градски трансформации чрез подхода ‘Мястосъздаване’ по време на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 и в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot.

Ролята на Тодор в експертния екип е да подпомага изследванията на наличните данни в направление Градска среда, използвайки широк набор от инструменти в обработката и анализа на събраната информация.

Михаела Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Михаела Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Михаела Ангелова e магистър по Урбанизъм, завършила Университета по архитектура строителство и геодезия, гр. София. Притежава богат професионален опит в сферата на стратегическото планиране и градското развитие, мониторинг и оценка на публични политики.

Работила е като журналист в сферата на урбанизма и архитектурата към Градът Медиа Груп, част от Икономедиа, като е участвала в изработване на различни проучвания, обществени събития и провеждане на интервюта с експерти и професионалисти в сферите устройствено планиране, архитектура и дизайн.

Участвала е като представител на независимата експертната група в поредицата от събития на тема „Стратегия за обществените пространства на София” през 2011 г. и последвалата ги изложба с организатори сдружение „Архитекти за София“, Столична община и „Асоциация за развитие на София“.

През последните години работи в частния сектор, като е участвала в изработването на редица стратегически и планови документи: общи и подробни устройствени планове, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, общински планове за развитие на общини, последващи, предварителни и междинни оценки на въздействието на планове и програми,  както и в организирането и провеждането на събития свързани с общественото участие в процеса на градско и местно развитие. Член е на Камарата на архитектите в България с пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Участвала е в екипи в няколко конкурса за развитие на публични пространства и градска среда: международния архитектурен конкурс за решения за пространството на Площад Централен в Пловдив, 2014 г., конкурса на тема „Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата” /2012 г./ по проект „Европа” на Столична община в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата със спечелено трето място и награда за приложимост за проект „София – град на седемте сетива”, както и в конкурса на тема „Булевард Витоша – пешеходната зона на София”, /2011 г./ със спечелено първо място.

Интересува се от публичните градски пространства и принципите на успешната и естетически издържана градска среда, кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС, интегрирано градско развитие.

Задачата на Михаела е чрез широк набор от методи да даде експертиза към различните проблематични точки от събраните данни към направлението.

Адриана Аврониева

Експерт в екип Градска среда

Адриана Аврониева

Експерт в екип Градска среда

Адриана  Аврониева е практикуващ магистър архитект, завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия в град София през 2015г. към катедра “Интериор и дизайн в архитектурата”. През 2013-2014г. по европейска програма “Еразъм” се обучава в университета Politecnico di Milano, Италия.

По настоящем основната професионална ангажираност на Адриана е проектирането на интериорен дизайн от различно естество. Участвала е в национални конкурси, от които най-значим е този на Дибла.

Има натрупан опит в проектирането на редица жилищни и обществени сгради. В момента разработва проект за Нискоенергийна еднофамилна жилищна сграда в гр. Варна по иновативна технология на строителство. Процесът включва следните етапи: предпроектно проучване на практики от целия свят, изследване на различни технологии за постигане на показателите за енергийна ефективност, изследване на влиянието на сградата върху околната среда и обиталите й, ситуиране според функционалността, съобразяване с контекста на сградата и с принципите за енергийна ефективност при проектирането.

Била е част от екипи, изработили проекти, свързани с опазването на историческото и културното наследство на града, от които най-значими са Реконструкция и реставрация на  Туристически комплекс „Акве Калиде“, гр. Бургас и Реконструкция, реставрация и основен ремонт на Спортна зала „Юнашки салон“, гр. Варна, с две номинации в конкурса Сграда на годината 2016 в категории “Сгради паметници на културата” и “Сгради спортна и туристическа инфраструктура”.

Като професионалист, загрижен гражданин и представител на младите хора в България проявява силен интерес към случващото се в градската среда.

Адриана участва заедно с останалите ескперти от екипа в събирането на информацията, синтезирането й и анализа на всички теми в обхвата на тематично направление Градска среда.

Венеция Нецова

Експерт в екип Икономика

Венеция Нецова

Експерт в екип Икономика

Венеция Нецова-Ангова е председател на управителния съвет на сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE). В своя професионален път тя е придобила опит в рамките на различни организации – корпорация, стартъп, публична администрация, НПО и собствен бизнес. Професионалният път на Венеция стартира през 2010, когато се включва в преподавателския екип на „Образователни технологии“ в сферата на предприемачеството, икономиката и маркетинга. По-късно, вярвайки във важността на институциите за развитието на икономическата конкурентоспособност на държавата, Венеция се включва за период от четири години (2012 – 2016 г.) в екипа на направление „Управленско консултиране“ на КПМГ България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното изпълнение. Паралелно с това тя преподава предприемачество и консултира стартъпи активно в рамките на собствената и консултантска практика с Eleborate, ABLE и Бизнес Бустър София. Следват други управленски ангажименти в българо-австрийски стартъп, като съветник и ръководител на проекти към Министъра на икономиката, като собственик на консултантска компания, както и компания за онлайн търговия. И не на последно място – като ръководител на проекта Стартъп Навигатор – дигиталната карта на предприемачеството в България и региона и на проекта BOSS – Моята успешна история като собственик на бизнес.

Венеция е ръководител на екип Икономика и сформира екипа около Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност, който отговаря за набирането, синтезирането и анализа на информацията в широкия тематичен спектър на направлението.

Николай Ангов

Експерт в екип Икономика

Николай Ангов

Експерт в екип Икономика

Николай Ангов е магистър със специалност Индустриално инженерство в Технически университет и към момента е докторант в сферата на индустриалните клъстери и политики към същия университет. Притежава следдипломна квалификация от Международен университет Флорида в сферата на лидерството и предприемачеството. Професионалният му опит включва работа като експерт в Българска агенция за инвестиции, съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма (2013) и съветник към политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация (2015 – 2016). Николай е лектор към Центъра по икономически стратегии и конкурентоспособност. Участвал е и е ръководил множество проекти в частния и публичния сектор.

Неговата роля като част от екип Икономика е да участва с организирането на процеса и своята експертна оценка по различните теми в направлението.

Тодор Бобочиков

Експерт в екип Икономика

Тодор Бобочиков

Експерт в екип Икономика

Теодор Бобочиков е бакалавър със специалност Биология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски и магистър със специалност Финанси в Стопанска академия Димитър Ценов. Професионалният опит на Теодор е богат и включва позиции като финансов и изпълнителен  директор на Енерго-про България, изпълнителен директор на AES Wind Bulgaria, съветник на заместник министър – председателя по икономическа политика (2014) и предприемач.

С професионалната си експертиза, задача за Тодор е да подпомага работата на екипа в изготвянето на цялостен анализ на синтезираните от екипа данни.

Ивелина Игнатова

Експерт “Туризъм”

Ивелина Игнатова

Експерт “Туризъм”

Ивелина Игнатова е бакалавър специалност „Туризъм“ в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистър специалност „Бизнес администрация“ в същия университет. От 2011 година досега, Ивелина трупа опит в сферата на управлението и туризма, последно като маркетинг мениджър в “Бохемия” ООД, включващ събиране и анализ на данни за туристическо поведение, туристически продукт и туристически маркетинг.

Ивелина притежава специфичен опит от участието и в проект за анализ на възможности за развитие на туризма в градска и крайградска среда.

Светослав Стойков

Експерт в екип Икономика

Светослав Стойков

Експерт в екип Икономика

Светослав Стойков е бакалавър със специалност Топлотехника към Технически университет и магистър със специалност Бионика/ Биометрика в Енергийните Системи към Fachhochschule Kärnten (Австрия). Има семестриално завършена докторантура в специалност Възобновяеми енергийни източници към University of Exeter (Англия). Притежава сертификат за дизайнер на пасивни сгради от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия. Професионалният му опит включва работа на позиции, като проектант – топлотехник , консултант по възобновяеми енергийни източници и пасивни сгради, инженер енергийна ефективност, както и опит в развойната дейност на научни проекти към Fachhochschule Kärnten – Австрия, Kiel University – Германия, и University of Exeter – Англия.

Светослав има важната задача да анализира икономическата еко-система на столицата и да подпомага на останалите експерти в тяхната работа.

Мариела Карапавлова

Експерт в екип Околна среда

Мариела Карапавлова

Експерт в екип Околна среда

Мариела Карапавлова е еколог и има опит в различни проекти в сферата на околната среда, предимно в опазването и управлението на биоразнообразието, защитените територии и зони по Натура 2000. Участвала е в проекти за изготвяне на планове за управление на защитени територии, проекти за мониторинг на животински и растителни видове, екологични оценки на общи устройствени планове на общини и др. Мариела е председател на управителния съвет на Сдружение за устойчива градска околна среда (СУГОС), което има мисия да насърчава екологично отговорното развитие на градовете в България.

Заедно с останалите експерти от екипа на Енвайрорисърч ЕООД, тя има задачата да създаде обобщен анализ за текущото състояние и предизвикателствата по отношение на всеки от компонентите на градската околна среда в София.

Станислав Николов

Експерт в екип Околна среда

Станислав Николов

Експерт в екип Околна среда

Станислав Николов е инженер еколог с голям практически опит в управление на абиотичните компоненти и фактори на околната среда. Той е лектор на обучения в сферата на управлението на отпадъците и етикетиране и съхранение на химични вещества и смеси. Консултира редица фирми как да извършват дейността си в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Станислав е член на управителния съвет на Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС), която цели да обедини специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

Ролята на Станислав е да участва в набирането и обработката на информацията по темата Околна среда и да даде ескпертната си оценка в създаването на анализите по темите в направлението.

Димитър Рагьов

Експерт в екип Околна среда

Димитър Рагьов

Експерт в екип Околна среда

Димитър Рагьов е инженер Горско стопанство и експерт в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките. Той има дългогодишен опит като орнитолог, занимава се също с лалугери, прилепи и е участвал в разнообразни проекти в сферата на биоразнообразието, в т. ч. изследвания в градска среда. Член е на Фондация Наука за природата, която си е поставила за цел опазването и възстановяването на природата чрез използване на научнообосновани методи и подходи.

Димитър има за задача чрез преглед на всички налични данни по темите в направление Околна среда, заедно с ескпертите в екипа, да синтезира и анализира нужната информация.

Яни Вълканов

Експерт в екип Транспорт

Яни Вълканов

Експерт в екип Транспорт

Яни Вълканов е архитект и урбанист с 16-годишен опит в пространственото планиране на различни териториални нива. Има магистратура по Градско планиране и жилищна политика от Университет Линкълн, Великобритания и специализации по Комплексно градско планиране към Японска агенция за международно сътрудничество (JICA), Токио, и Планиране и финансиране на градовете в преход: Стратегически подход към Централноевропейския университет в Будапеща. Участвал е в изработването на ключови планове за град София и Столична община като Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общински план за развитие, Общ устройствен план, Подробни устройствени планове и др.

Като част от организация УРБИТАТ заедно с Александър Витанов, Яни Вълканов е да отговаря за изследванията и анализите по темите за пешеходна свързаност, велосипедно движение и електрически автомобили.

Александър Витанов

Експерт в екип Транспорт

Александър Витанов

Експерт в екип Транспорт

Александър Витанов е транспортен инженер с над 30-годишен опит в планиране, моделиране и проектиране на градски транспортни системи. Завършил е Транспортно строителство във ВИАС. Ръководил и координирал е изработването на част  Комуникации и транспорт в Общия устройствен план на Столична община и в изготвянето на транспортни планове и модели на няколко български града , както и в проучвания, свързани с Масовия градски обществен транспорт на София, Пловдив и Бургас. В момента е ръководител на екипа по изготвяне на План за устойчива градска мобилност на Столична община.

Александър Витанов има за задача да даде експертната си оценка на темите за  обществен и автомобилен транспорт и интермодалност.

Ива Таралежкова

Експерт в екип Управление

Ива Таралежкова

Експерт в екип Управление

Ива Таралежкова е магистър по английска филология със специализация по връзки с обществеността. Работила е като специалист по комуникации на община Габрово, но от 2000 година насам година развива кариера като експерт и обучител на НПО, общински ескперти и граждани за ползите, предизвикателствата и подходите за включване на гражданите в управлението на местно и национално ниво. Основател е на сдружение Деветашко плато и председател на УС на сдружение Форум гражданско участие. Съавтор е на Методологията за измерване на Индекса на гражданско участие и автор на множество изследвания и публикации по темата.

Ролята на Ива  е да участва в събирането и анализирането на информяция по теми, свързани с управлението на града и да дава своята оценка като експерт в сферата на гражданското участие.

Диана Андреева

Експерт в екип Управление

Диана Андреева

Експерт в екип Управление

Диана Андреева е специалист по психология с многогодишен опит като обучител в сферите комуникативни умения, разработване, изпълнение и мониторинг на общински стратегически документи и функционален анализ на общинските администрации.  Участва в екипа на Форум гражданско участие като специалист и е анализатор в изследването Индекс на гражданското участие.

Диана има за задача да систематизира и анализира данните и информацията в сферата на комуникацията с граждани.

Николай Ангов

Експерт в екип Управление

Николай Ангов

Експерт в екип Управление

Николай Ангов е докторант в областта на къстерната теория и насърчаване на предприемачеството, магистър – Индустриално инженерство. Основател на центъра за предприемачество и иновации Business Booster Sofia, член на Асоциация на българските лидери и предприемачи, член на УС на Българска асоциация по информационни технологии и собственик и управител на Инолед ООД. Заемал е експертна позиция в Българска агенция за инвестиции и е бил съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма – Асен Василев и Заместник министър председателя Румяна Бъчварова.

Задачата на Николай е да подпомага за осъществяването на изследванията в направлението по теми, свързани с администрация и управление.

Боби Янински

Експерт в екип Управление

Боби Янински

Експерт в екип Управление

Боби Янински е сетифициран одитор на Информационни системи и има степен по Автоматика към Технически Университет с опит в сферата на Информационна сигурност и Технологии. Като експерт от екип Управление и Business Booster Sofia, Боби има ролята да работи по темите, свързани с дигиталната трансформация.

Александър Петров

Екип Софпроект, ландшафтен архитект

Александър Петров

Екип Софпроект, ландшафтен архитект

Александър е магистър в специалност Ландшафтна архитектура, завършил образованието си в Лесотехнически университет — София (2009). През 2004-2005 специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във forestfarm Орегон – САЩ. През 2016 е участник в IPSOIL II (Intensive Program Responsible Use of Soil and Land and Regional Development) – международна, мултидисциплинарна студентска програма, целяща изработване на концепции за бъдещото предотвратяване на безконтролното застрояване и увреждане на почвата и земята към Academia Danubiana, Австрия (2006). През 2012 и 2013 взима участие във фаза 1 на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма Натура 2000 – България. В свободната си проектантска практика е участвал в диагностиката и картотекирането на дълготрайната дървесна растителност на Благоевград, Димитровград, Бургас и Габрово. Автор е на проект за представителната част, велоалеята и скейт площадката на лесопарк Кенана в Хасково. Участва като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ към Столична община.

В екипа на Софпроект е от януари 2018. Основното направление, по което работи, е зелената система на София. Вярва, че човек не може да бъде щастлив, ако хората около него не са щастливи, както и че средата на обитаване е пряко свързана с това.

Даяна Николова

Екип Софпроект, архитект

Даяна Николова

Екип Софпроект, архитект

Даяна се дипломира в специалност Архитектура, катедра Сградостроителство към УАСГ през 2012. От 2014 до 2016 е част от магистърската програма Архитектурна теория и критика към катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. Дипломната ѝ работа разглежда процеса на трансформация на големите жилищни комплекси в София.

През последните пет години работи в екип с урбанисти, архитекти и юристи, занимаващи се с разнообразни проекти с основен акцент върху устройството на територията. Работи по общите устройствени планове на общините Мизия и Брацигово, заданието за подробен устройствен план на парка Свети Врач в гр. Сандански и други.

В екипа на Софпроект е от април 2018 и фокусът на работата ѝ е върху системата от недвижимите културни ценности в града.

Жоржета Рафаилова

Екип Софпроект, архитект

Жоржета Рафаилова

Екип Софпроект, архитект

Жоржета се дипломира във ВИАС през 1984 и е експерт в ОП „Софпроект – ОГП“ от създаването на предприятието през 1998. Тя е  член на КАБ и САБ и има над 30 опит в областта на пространственото планиране. Ключов експерт е при изработване на ИОУП на СО за Трети метродиаметър. През 2013 и 2014 е ръководител на екипа за изработване на План за развитие на Столична община 2014-2020; 2013-2014. Ръководи проекта на СО по ОПАК за изработване на последваща оценка на ОПР на СО 2007-2013 и предварителна оценка на ОПР на СО 2014-2020; 2011-2013, както и проекта на СО за изработване на ИПГВР на София 2014-2020 по ОПРР 2007-2013. От 1998 е член на основния екип по изработването на ОУП на Столична община, одобрен през 2007 и ИОУП на СО, в сила от 2009. Автори и съавтор е на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП, както и на редица ПУП със значителен териториален обхват за София и други населени места в България. Участва в екипи на СО в международни урбанистични проекти и конференции по програми на ЕС и е лице за контакт на СО с мрежата на професионалистите в областта на пространственото планиране за големите метрополии в ЕС МЕТРЕКС.

Цветан Колев

Екип Софпроект, транспортен инженер

Цветан Колев

Екип Софпроект, транспортен инженер

Цветан завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по конкретно велосипедното движение. От 2014 е активен в темата за градското движение в София.

В екипа на Софпроект е от април 2018 г. с фокус върху мобилността и транспортното планиране.

Николай Найденов

Екип Софпроект, картограф

Николай Найденов

Екип Софпроект, картограф

Николай завършва геодезия в УАСГ през 1995, където и до днес преподава картография и ГИС в геодезическия факултет. От 2015 е доктор по картография. Участва в редица научни и приложни проекти в областта на урбанизма, ГИС и инвестиционно проектиране. Ръководил е на проекти като ПУП на АЕЦ Козлодуй, Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, София Тех Парк, град Правец, ОУПО Мизия. Води квалификационни курсове по QGIS в държавни и общински администрации и браншови организации. Участва в подготовката на кандидатурата на София за Зелена столица на Европа с всички картографски разработки по инициативата.

В екипа на Софпроект е от април 2018 и фокусът на работата му е върху геодезията, картографията и ГИС.

Станимира Николова

Екип Софпроект, урбанист с профил ГИС

Станимира Николова

Екип Софпроект, урбанист с профил ГИС

Станимира Николова завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018. Дипломната й работа е свързана с изготвяне на критичен анализ на пешеходната достъпност до публичен градски транспорт в София и интермодалните му връзки. За целите на дипломната използва пространствени и мрежови анализи в ГИС.

През последните години работи по изработването на общи устройствени планове за няколко общини в България, различни градски изследвания и пространствени анализи в ГИС среда. Взима участие в изследвания и проекти като Градски стандарт и Сподели квартала.  Като член на Асоциация на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ), има опит във воденето на лекции по Adobe InDesign и ArcGIS (част от проекта – Urban Software).

Паралелно с работата за различни градове и публични пространства в София, участва и в международни проекти и обмени, свързани с устойчиви методи за планиране на мобилността и промотирането на велотранспорта като алтернативен метод за придвижване в градска среда (Erasmus+ – UPGRADE 2015 в Марибор, Словения); както и методи за управление на големи водни обекти и превенция на наводненията в големите градове (CEEPUS project – Vienna River Works and Flood Risk Management into the Big City  към Технически университет на Виена, Австрия).

В екипа на Софпроект е от април 2018 с фокус върху работата в ГИС среда и управлението на база от данни.

Емил Христов

Екип Софпроект, урбанист

Емил Христов

Екип Софпроект, урбанист

Емил Христов завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009 и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности Градско планиране и управление и Градски дизайн.

По време на обучението си в чужбина работи над различни проекти в Дания и Англия. През 2013 прави стаж Pomeroy Studio в Сингапур, където фокусът и цялостната концепцията са устойчивост, високи сгради, „небесни градини“ и публични пространства. В Дания работи над няколко проекта на територията на Олборг в тясна колаборация с  университета Олборг и общината.

В екипа на Софпроект е от януари 2018. Основният фокус на работа са публичните пространства в градска среда, достъпността и градския дизайн.

Невена Германова

Екип Софпроект, социолог

Невена Германова

Екип Софпроект, социолог

Невена Германова завършва бакалавърска програма по Социология в СУ Св. Климент Охридски”, след това прави магистратура по Градски изследвания в катедра Социология. Между 2013 – 2016 година е докторант и изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. Правила е специализация в Московския държавен университет “М.В. Ломоносов”, където работи върху темата за съветската комуналка. Била е част от екипа на Изследователски център по социални науки към катедра Социология на СУ, в рамките на който се включва е проекта “Изчезваща София”. Тя е част от екипа на Сдружение “ИГРАД – изследвания и дизайн в града”, с което е работила по проекти свързани с трансформация на градската среда и активиране на местни общности. През последните години участва като експерт – изследовател в интердисциплинарни проекти на Съюза на урбанистите в България, Уницеф, фондация ЕкоОбщност, Фондация за хуманитарни и социални изследвания.

В екипа на Софпроект е от април 2018 като социолог, специализиран в градските изследвания.

Боряна Димитрова

Ръководител на експертен екип Хора

Боряна Димитрова

Ръководител на експертен екип Хора

Боряна Димитрова е социолог с дългогодишна практика в социалните и политически проучвания. Ръководител на електоралните и социално-политическите изследвания на “Алфа Рисърч”, с многобройни публикации в български и чуждестранни издания. Доктор по социология, специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови методи в социалните науки в Йейл, САЩ.

Боряна Димитрова е ръководител и координатор в дейностите на експертния екип Хора, организиращ социологическите проучвания за Визия за София.

Милена Якимова

Експерт в екип Хора

Милена Якимова

Експерт в екип Хора

Доц. д.с.н. Милена Якимова преподава Социология и е директор на Изследователски център за социални науки към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Едно от нейните изследвания се фокусира именно върху София и социологическия стрес на нейната урбанизация и опитите да се обвърже градоустройствения план на този град със създаването на морален ред.

Милена вярва, че открояването на проблемите като проблеми и тяхното евентуално аранжиране може да бъде претворено в истинска визия. Затова се включва в екипа на Визия за София, работейки по Стъпки 3 и 4 на инициативата.

Елена Лилова

Експерт в екип Хора

Елена Лилова

Експерт в екип Хора

Елена Лилова е Старши изследовател в агенцията за социални и маркетингови проучвания “Алфа Рисърч”.  В полето на социалните изследвания има специализация в областта на институционалните проучвания, обществените нагласи, културните практики и политики, както и богат опит в качествените проучвания. Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски“.

Елена Лилова се включва в екипа на Визия за София за провеждане на изследването на качеството на живот в София. Част от задачите ѝ са да интегрира теми от всички различни направления, които работят по изготвянето на Визия за София в подготовката на въпросника за представителното проучване.

Любомир Иванов

Експерт в екип Хора

Любомир Иванов

Експерт в екип Хора

Любомир Иванов е статистик в агенцията за социални и маркетингови проучвания “Алфа Рисърч”. Отговаря за статистическите процедури и дейности в проектите на агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни. Магистър по „Икономическа социология“ от УНСС.

Любомир Иванов допринася към дейностите на социологическия екип чрез стриктното изготвяне на извадки, валидизацията им и обработка на данни.

Лилия Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Лилия Ангелова

Експерт в екип Градска среда

Лилия Ангелова завършва бакалавър Урбанизъм през 2016 година и продължава обучението си в Холандия и придобива магистърска диплома за специалност Геоматикс (Geomatics). Лилия се интересува в приложението не Географските Информационни Системи (ГИС) в анализирането и развитието на урбанизирана среда. Към момента тя продължава професионалната си кариера в сферата на Управлението на водите и екологията като ГИС експерт в Холандия.

Ролята ѝ във Визия за София е да подпомага изследванията и анализите на екип Градска среда в стъпка 3 на Визия за София.

Младен Николов

Експерт в екип Градска среда

Младен Николов

Експерт в екип Градска среда

Младен Николов е геодезист по образование, част от сдружение „|Не|Формално“. Завършва магистратура по геодезия в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2011 год. със специализация Картография. Участвал е в студентска програма за разменено гостуване в Москва, Русия през август 2010 г. Участвал на международна среща на студенти геодезисти в Загреб, Хърватия през май 2010 г. Притежава практически опит във всички фази на строителството – проектиране, строителен надзор и реално изпълнение на строителни проекти. Участвал е в проектирането на различни инфранструктурни проекти – пътища, газопроводи, ВиК, като един от най-значимите е газопровод “Набуко”. Ръководител на част геодезия по  строителството на воден цикъл – град Габрово. През периода 2015-2017 година работи по проектирането на градски и междуградски пътища, както и цели квартали в различни градове на Белгия.

Ролята на Младен в екип Градска среда включва събиране и обработка на информация и данни, необходима за извършване на различни видове анализи, свързани с градската среда в София.

Павел Вълчев

Експерт в екип Хора

Павел Вълчев

Експерт в екип Хора

Павел Вълчев участва в разработването и реализирането на маркетинговите и социално-политическите проекти на агенция “Алфа Рисърч”. Има дългогодишен опит в изготвяне на стратегически анализи и оценки на политики. Експерт е по градски изследвания и качество на средата. Участва също и в изготвянето на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София до 2020 г., както и при реализацията на различни общи устройствени планове. Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”. Работил е в Българското сдружение за честни избори и граждански права, като наблюдател към ОССЕ и като лектор за обучение на наблюдатели. Автор на ръководството “Светът на анкетите – предизвикателства и възможности”.

Павел харесва динамиката на София, която може да бъде открита, както през разнообразието на много различни и интересни места, така и чрез преживявания и събития. С участието си във Визия за София той си поставя за цел да изрази тази гледна точка за града, но да представи това, което искаме да променим в града.

Нели Стоева

Ръководител на екип Идентичност и култура

Нели Стоева

Ръководител на екип Идентичност и култура

Д-р Нели Стоева е главен асистент в Катедра История и теория на културата, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва специалност Културология в СУ през 2001 г. Защитава докторат на тема „Информационно осигуряване на политиките за култура” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2013 г. Преподава дисциплините „Политики за култура” и „Развитие на публики” в специалност Културология на Софийски университет. Била е гост-преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство, София.

Работила е като експерт за Национален фонд „Култура” към Министерство на културата, и като координатор на проекти в Театър 199 „Валентин Стойчев”. Участвала е в редица изследователски и приложни проекти в полето на културната политика, мениджмънт на културата, картографиране на културния сектор, гражданско участие в политиките, оценка на финансиращи програми в областта на изкуството и културата, развитие на публики и др.

В последните 10 години активно работи по темата общински политики за култура и инструментите за тяхното развитие. Осъществява редица проучвания, свързани с Културните календари на общините, общинските програми за култура на конкурсен принцип, културата в периферията на града и др. Има значителен опит като администратор и оценител по финансиращи програми за изкуство и култура.

Включва се във Визия за София като ръководител на експертен екип Идентичност и Култура в Стъпка 3 и 4 на инициативата и подпомага изграждането на система за мониторинг и набиране на данни, с оглед проследяването на напредъка по осъществяването на формулираните цели, които ще произлязат като резултат от работата по Визия за София.

Радостина Ангелова

Експерт в екип Идентичност и култура

Радостина Ангелова

Експерт в екип Идентичност и култура

Радостина Ангелова е магистър по социология от СУ „Св. Климент Охридски“ и има над 15 години опит в организация, управление и изпълнение на дейности, свързани с провеждане на социологически проучвания с приложение на качествени и количествени методи, разработване на методологии за събиране и обработка на данни, социално-икономически анализи, анализи на нормативна база и стратегически документи, оценки на изпълнението и ефективността на проекти, програми и политики, оценки на въздействието и други. От април 2014 г. е ръководител на агенция за маркетингови и социални проучвания Глобал Метрикс.

Усещането, че Визия за София търси позитивна промяна силно я мотивира да се включи в събирането на огромна библиография с източници на информация по теми, свързани с културата на София, идентичността и бранда на София, говоренето и възприемането на София като разказ и имидж.

Десислава Ковачева

Експерт в екип Идентичност и култура

Десислава Ковачева

Експерт в екип Идентичност и култура

Десислава Ковачева е архитект със специализация в опазването на културното наследство. В момента прави докторска дисертация на тема за софийските площади като част от културното наследство на съвременния град.

Десислава се включва в инициативата, защото обича София и смята, че градската среда с всички линии и исторически пластове, истории и случки ни определя като личности. Според нея, всички ние заедно трябва да изградим Визията за нейното развитие и да участваме в подобряването на средата, която обитаваме.

Георги Йорданов

Експерт в екип Идентичност и култура

Георги Йорданов

Експерт в екип Идентичност и култура

Георги Йорданов завършва Право в СУ „Св. Климент Охридски“ със специализации по Международно право и Международни отношения, Правораздаване и Публична администрация. Придобива Management Zertifikat от Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf (2001) и специализира авторско, икономическо и европейско право в Universität Hamburg (2004-2005 г). Има значителен опит като юрист в различни организации с фокус върху финансовите пазари и инструменти, корпоративното и търговското право. Участвал е като консултант Стратегическо планиране в преструктурирането на някои от най-големите промишлени предприятия в България. Страстта му към туризма го подтиква да запише втора магистратура – Икономика на туризма на културно-историческото наследство в СУ, която завършва успешно през 2011 г. Скоро след това става инициатор за учредяването на Сдружение „Открий България“ и Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“. И двете организации работят за устойчивото развитие на туризма с фокус върху оползотворяването на културно-историческото наследство и природните дадености на дестинацията. Георги Йорданов участва като експерт в редица национални и международни проекти, вкл. „Българският пътеводител“, Artreefs, DANUrB, SEM-Centres и др.

Георги се включва в експертния екип „Идентичност и култура“, за да участва в проучванията за града от погледа на туриста и изживяването, което предлага София за нейните гости. Убеден е, че „Визия за София” ще допринесе не само за подобряване на имиджа на София сред туристите, но и за повишаване на качеството на живот на нейните граждани.

Теодора Гандова

Ръководител на екип “Управление”

Теодора Гандова

Ръководител на екип “Управление”

Теодора Гандова е председател на УС на сдружение НПО Линкс. Тя е магистър „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 1997 г. работи в неправителствения сектор, като професионалният й опит обхваща широк спектър от сфери: от местно развитие и гражданско участие до теренни изследвания и анализи. През последните години се фокусира върху ролята на отворените данни, като начин на повишаване на гражданско участие и като „допинг“ за по-открити и прозрачни институции.

Теодора е ръководител на експертен екип “Управление”, който работи по изследванията, консолидирането и анализа на събраните данни по свързаните теми в Стъпка 3 и 4 на Визията.

Атанас Карашенски

Експерт в екип Управление

Атанас Карашенски

Експерт в екип Управление

Атанас Карашенски е магистър със специалност „Информационни технологии“ от Технически университет – София. Професионалният му опит включва работа като консултант в областта на разработване и използваемост на уеб приложения за различни компании в България и САЩ. От 2015 г. е преподавател в Нов български университет по специалността „Уебсайтовете отвъд уебдизайна – използваемост, достъпност, съдържание“. Активист за отваряне на данни за повторна употреба.

В екип „Управление“ картира и анализира състоянието на данните в Столична община.

Елена Маркова

Експерт в екип Управление

Елена Маркова

Експерт в екип Управление

Елена Маркова e юрист с дългогодишен опит в държавната администрация. Работила е като адвокат в Русенската адвокатска колегия до 2010 година. От осем години работи последователно като юридически съветник на министъра на културата, юридически съветник на министъра на отбраната, директор на правно-нормативна дирекция в МО, главен юрисконсулт в администрацията на президента, главен секретар на ведомство, изпълнителен директор на агенция. От 2005 г. до 2014 г. е член и заместник-председател на Централната избирателна комисия. Завършила е право в Русенския университет. Специализирала е международно търговско право и международен бизнес в Стопанската академия „Д. А. Ценов“.  

Ролята ѝ в екип „Управление“ е свързана с анализи на стратегически документи и административни процеси в Столична община.

Теофана Харалампиева

Експерт в екип Управление

Теофана Харалампиева

Експерт в екип Управление

Теофана Харалампиева завършва „Архитектура“ през 2013 г. Част от магистратурата си завършва в Нотингам Трент Юнивърсити, Англия. Към момента Теофана се реализира като архитект, докторант и хоноруван преподавател към департамент „Архитектура“ в НБУ, София. Тя е пълноправен член на КАБ. Работи по международни проекти, някой от които са Watergate Hotel, Вашингтон, САЩ, Commerzbank, Дортмунд, Германия. Работила е по обществени проекти в България, един от които е реконструкция и пристрояване на театър „Сфумато“, София. Специализира също така в сферата на интериорния дизайн.

Ролята ѝ в екип „Управление“ е да анализира обществените обсъждания в Столична община и модели за публични консултации, базирани на отворени данни.

Тодор Атанасов

Ръководител на екип Транспорт

Тодор Атанасов

Ръководител на екип Транспорт

Инж. Тодор Анастасов завършва УАСГ през 1994 г. със специалност „Транспортно строителство“. От 1994 до 2003 е научен сътрудник и началник сектор „Повърхностни качества на настилките и безопасност на движението в „Институт по пътища и мостове“. От 2003 до 2008 е началник отдел „Обследване на пътища и мостове“ в ИПМ. От 2008 е управител на „Институт за транспортни изследвания“, където се занимава с консултантска дейност в областта на транспорта. Член е на УС на сдружение „Българска Асоциация Интелигентни Транспортни Системи – БАИТС (ITS Bulgaria). Има богат опит в провеждане на транспортни проучвания, изследвания и изготвяне на социално-икономически анализи в областта на градската мобилност, разработване и внедряване на интелигентни транспортни системи и нови технологии.

Тодор вярва в по-доброто бъдеще на София, затова се включва в процеса по създаване на Визията. Той е ръководител на експертния екип “Транспорт”, който провежда изследвания за транспорта в София в Стъпка 3 и работи в Стъпка 4 по анализа и формулирането на стратегически цели за града.

Марта Клисурова

Експерт „Транспортно планиране – пешеходно и велосипедно движение“

Марта Клисурова

Експерт „Транспортно планиране – пешеходно и велосипедно движение“

Инж. Марта Клисурова завършва магистърска степен в УАСГ през 2008 г. със специалност  „Строителство на транспортни съоръжения“ и магистратура в УНСС през 2015 г., специалност „Интелигентни транспортни системи“. От 2007 до 2008 е младши експерт в отдел „Обследване на пътища и мостове“ в „Институт по пътища и мостове“. От 10 години работи в „Институт за транспортни изследвания“ като транспортен инженер, където се занимава с консултантска дейност в областта на транспорта. Има над 9 години специфичен опит в областта на градската мобилност, транспортното моделиране на пътническия и товарния транспорт, проучвания на търсенето и предлагането на транспортни услуги, анализ и прогнозиране на търсенето в транспорта, оптимизиране на масовия градски обществен транспорт, изследване на пешеходното движение и велосипедното движение, с оглед интеграцията на всички видове транспорт в градовете, подпомагане на проектите и извършване на цялата съпътстваща информация с ГИС софтуер (тематични карти и др.).

Марта се включва във Визия за София с обработка на данни и с ГИС системи.

Христо Христов

Експерт „Транспортно планиране – обществен и автомобилен транспорт“

Христо Христов

Експерт „Транспортно планиране – обществен и автомобилен транспорт“

Инж. Христо Христов завършва магистърска степен в ВИАС през 1994 г. със специалност „Транспортно строителство“. Завършва строителен техникум Христо Ботев – СТХБ, София през 1987 със специалност Геодезия, фотограметрия и картография. Управител е на „РЕГУЛ БГ“ ООД и член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с призната ППП от 2005. Има над 24 години професионален опит в областта на изследването, проучването и проектирането на транспортно-комуникационни системи в и извън урбанизираните територии, както и специфичен опит в областта на градската мобилност и изследване на транспортни потоци, анализ на състоянието и свързаността на транспортната инфраструктура. Участвал е в различни проекти, свързани с анализ на състоянието и създаване на мерки за оптимизация и повишаване на ефективността на транспорта.

Христо е управител на Обединение „ИТИ-РЕГУЛ“, с което Визия за София са партнира за провеждането на изследвания за транспорта в София в Стъпка 3 и  анализа и формулирането на стратегически цели за града в Стъпка 4 на Визията.

Кристиян Христов

Експерт и координатор на екип Транспорт

Кристиян Христов

Експерт и координатор на екип Транспорт

Инж. Кристиян Христов завършва магистърска степен в УАСГ през 2017 г. по специалност „Транспортно строителство“. Завършва средното си образование в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ гр. София през 2011 г. От 2014 до 2015 провежда обучение по програма „Еразъм“ в „E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos“ към Политехническия университет в Мадрид, Испания, като специализира в областта на Транспорта – Градски транспорт, Икономика и Трафик анализ. През 2017 г. работи в „TPF Getinsa Euroestudios, S.L.” отново в Мадрид по проекти за строителство на високоскоростни ЖП линии. От октомври 2017 работи като инженер по пътно строителство и трафик анализ в „РЕГУЛ БГ“ ООД. Има над 2 години професионален опит в трафик анализ, изследване и оптимизиране на транспортно-комуникационните системи в и извън урбанизираните територии, както и специфичен опит в областта на градската мобилност и изследване на транспортните потоци.

Кристиян допринася за Визия за София чрез обработка на данни и работа с ГИС системи.

Естел Василева-Тодоров

Експерт в екип Икономика

Естел Василева-Тодоров

Експерт в екип Икономика

Естел има бакалавърска степен по Международни икономически отношения и магистърска степен по Финансово управление от Университета за национално и световно стопанство. В момента работи в голяма мултинационална корпорация в сектора на FMCG като бизнес контрольор. Нейният опит е предимно в сферата на корпоративните финанси, маркетинг, стратегическо планиране и LEAN методология. През 2016 г. преминава през програма за лятно предприемачество в САЩ и се присъединява към екипа на ABLE и StartUp Navigator след завръщането си.

Естел е експерт в екип “Икономика” на Визия за София и ръководи изследване, свързано с разработване на социално-икономически анализ на районите на ниво район в Столична община.

Йолита Дончева

Младши експерт в екип Икономика

Йолита Дончева

Младши експерт в екип Икономика

Йолита Дончева е възпитаник на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец и учи в специалност „Икономика и управление в „Университет за национално и световно стопанство“, гр. София. Успешно завършва стаж в най-голямата българска банка „УниКредит Булбанк“, след което стажува към „StartUp Navigator“, един от най-успешните проекти на „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE), след което става пълноправен член на екипа. От началото на 2018 работи в иновативна и бързоразрастваща се фирма в областта на LED осветлението – Инолед ООД.

Йолита участва във Визия за София като младши експерт и изследовател на междусекторните зависимости.

Нурхан Реджеб

Експерт в екип Околна среда

Нурхан Реджеб

Експерт в екип Околна среда

Нурхан Реджеб завършва магистърската и бакалавърската си степени по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст към публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Обучението си в САЩ осъществява като стипендиант на Фондация “Фулбрайт” в периода 2012-2013 г. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (Университет Тонгджи, Шанхай). С работата си Нурхан се стреми да преосмисля съществуващата градска среда като възможност за създаване на публични пространства с изразена идентичност, осмисляни в контекста на глобалните урбанистични процеси.

Нурхан е част от екипа в направление Околна среда и прави изследване, свързано със зелените клинове и наслагване на биологично разнообразие в рамките на града.