Регистрирайте се с имейл тук, за да следите и участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии.

214

ПРОВЕДЕНИ СРЕЩИ

 • 1 пресконференция;
 • 1 международна конференция;
 • 80 координационни срещи на екип Визия или на членове на екипа с външни заинтересовани страни;
 • 108 срещи на експертните екипи с представители на изследователски центрове, общинска и държавна администрация, НПО, браншови организации, експерти и общественици;
 • 28 участия на екип Визия различни професионални събития, конференции и форуми;
 • 7 срещи с бизнеса и инвеститори на територията на Столична община.

1025

ВКЛЮЧЕНИ УЧАСТНИЦИ

 • представители на администрацията
 • граждански организации
 • експерти
 • активисти
 • общественици
 • инвеститори и представители на бизнеса
 • браншови организации
 • студенти

319

СЪБРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • набори от данни
 • анализи
 • изследвания

Направления

Работата по Визия за София е организирана в седем тематични направления, които включват основните теми, свързани с живота и развитието на града. Направленията бяха дефинирани в серия от дускусии с различни участници, които продължават два месеца през зимата на 2016 – 2017. Те служат за отправна точка в изследванията, последващите дискусии, анализите и стратегическата работа и ще бъдат допълвани в процеса на работа.