Регистрирайте се с имейл тук, за да следите и участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии.
1

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА

Step2 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

3

ИЗСЛЕДВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НA ТЕМИТЕ

4

ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

5

АКТИВИЗИРАНЕ

6

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

7 OK

ПРИЕМАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

5 - април,май,юни

Стъпка 1: Организация на процеса

Стъпка 1 включва административната подготовка на процедури, екипи и други формални елементи от процеса.

Какво се случва по време на тази стъпка?

 • организиране на процеса
 • сформиране на екип
 • дефиниране на направления и теми
 • организиране и провеждане на обществени поръчки

Как мога да се включа?

Регистрирайте се за бюлетина на сайта vizia.sofia.bg и последвайте Визия за София във Facebook, за да получвате информация и да взимате отношение по темите, които ви интересуват.

Стъпка 2: Събиране на информацията

Стъпки 2, 3 и 4 създават основата за информиран диалог за бъдещето на града. Събира се на едно място цялата съществуваща информация, данни, статии, изследвания, дисертации, монографии, стратегически документи и други знания за града. Установяват се информационни дефицити, които пречат за взимането на информирани решения, и се подготвят и провеждат изследвания за тяхното запълване. Цялата информация се консолидира и организира по седем направления. Така получаваме достатъчно пълна картина на моментното състояние на София и региона, за да водим аргументиран диалог и да взимаме информирани решения за нейното бъдеще в следващите стъпки.

Какво се случва по време на тази стъпка?

 • сформиране на експертни екипи и мониторинг екип
 • старт на работни срещи
 • изследователска работа
 • подготовка на темите
 • събиране на данни
 • анализи
 • подготовка на изследвания

Как мога да се включа?

Ако сте експерт, работите с данни и знания за града и смятате, че те могат да бъдат полезни за създаването на Визия за София, ще сме благодарни да се свържете с нас.
Ако сте гражданин и се интересувате от някоя от темите в обхвата на Визията, абонирайте се за бюлетина и реагирайте на информацията, която публикуваме във Facebook. Сайтът ще предлага все повече възможности за участие и споделяне на личен опит: анкети, интерактивни карти, изразяване на мнения и т.н. Участвайте!
Ако искате да се включите с труд, време или експертиза в създаването на дългосрочна стратегия за развитие на града, пишете ни мейл.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития можех да участвам?

 • пресконференция за официален старт на инициативата
 • екипни, експертни и интердисциплинарни срещи
 • международна конференция
 • срещи с администрация
 • срещи с НПО

 

Стъпка 3: Изследване и активиране на темите

Стъпки 2, 3 и 4 създават основата за информиран диалог за бъдещето на града. Събира се на едно място цялата съществуваща информация, данни, статии, изследвания, дисертации, монографии, стратегически документи и други знания за града. Установяват се информационни дефицити, които пречат за взимането на информирани решения, и се подготвят и провеждат изследвания за тяхното запълване. Цялата информация се консолидира и организира по седем направления. Така получаваме достатъчно пълна картина на моментното състояние на София и региона, за да водим аргументиран диалог и да взимаме информирани решения за нейното бъдеще в следващите стъпки.

Какво се случва по време на тази стъпка

 • провеждане на изследвания
 • работни срещи и обсъждания със заинтересовани групи
 • анализ на резултати
 • комуникация и представяне на данни и резултати
 • взаимодействие и диалог по темите и анализите

Как мога да се включа?

Ако сте експерт, работите с данни и знания за града и смятате, че те могат да бъдат полезни за създаването на Визия за София, ще сме благодарни да се свържете с нас.
Ако сте гражданин и се интересувате от някоя от темите в обхвата на Визията, абонирайте се за бюлетина и реагирайте на информацията, която публикуваме във Facebook. Сайтът ще предлага все повече възможности за участие и споделяне на личен опит: анкети, интерактивни карти, изразяване на мнения и т.н. Участвайте!
Ако искате да се включите с труд, време или експертиза в създаването на дългосрочна стратегия за развитие на града, пишете ни мейл.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития можех да участвам?

 • срещи с бизнес и инвеститори
 • срещи с администрация
 • допитвания до граждани – онлайн и офлайн
 • хакатон: визуализиране на данни

 

Стъпка 4: Формулиране на целите

Стъпки 2, 3 и 4 създават основата за информиран диалог за бъдещето на града. Събира се на едно място цялата съществуваща информация, данни, статии, изследвания, дисертации, монографии, стратегически документи и други знания за града. Установяват се информационни дефицити, които пречат за взимането на информирани решения, и се подготвят и провеждат изследвания за тяхното запълване. Цялата информация се консолидира и организира по седем направления. Така получаваме достатъчно пълна картина на моментното състояние на София и региона, за да водим аргументиран диалог и да взимаме информирани решения за нейното бъдеще в следващите стъпки.

Какво се случва по време на тази стъпка?

 • консолидиране на информацията
 • финализиране на темите
 • извеждане на цел

Как мога да се включа?

Ако сте експерт, работите с данни и знания за града и смятате, че те могат да бъдат полезни за създаването на Визия за София, ще сме благодарни да се свържете с нас.
Ако сте гражданин и се интересувате от някоя от темите в обхвата на Визията, абонирайте се за бюлетина и реагирайте на информацията, която публикуваме във Facebook. Сайтът ще предлага все повече възможности за участие и споделяне на личен опит: анкети, интерактивни карти, изразяване на мнения и т.н. Участвайте!
Ако искате да се включите с труд, време или експертиза в създаването на дългосрочна стратегия за развитие на града, пишете ни мейл.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?

 • конференция за представяне на черновата на целите
 • срещи с администрация
 • допитвания до граждани – онлайн и офлайн
 • хакатон: анализ на мнения и текст; обработка на данни; провеждане на онлайн изследвания.

 

Стъпка 5: Активизиране

В стъпки 5 и 6, на базата на цялата събрана, подредена и добре представена информация, се коментира от всички страни, които се интересуват от бъдещето на София. Сформират се групи и пактове на интерес на тематичен или териториален принцип. Измерва се гражданската и обществена енергия и мотивация по всяка тема и цел. Групите от лица и организации се мотивират да диксутират и коментират набелязани приоритети, цели и амбиции на града и да предлагат решения

Какво се случва по време на тази стъпка?

 • активизиране и ангажиране на заинтересованите групи
 • дискусии и събиране на обратна връзка по изведените цели
 • публични кампании, събития и акции
 • актуализиране на цели

Как мога да се включа?

Изберете цел, която е най-близка до Вас, мислите, че е важна за бъдещето на София и бихте се ангажирали с нейното осъществяване. Съберете приятели, които да Ви подкрепят, а ние ще свържем всички заинтересовани страни в една оща група и ще подпомогнем за реализацията на избраната цел.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?

 • пресконференция за представяне на целите
 • активации за гражданско включване, които измерват гражданската активност по различните цели
 • „градски хакатони“ на различните цели
 • ученически и студентски дебати
 • хакатон: софтуер за отваряне на данни
 • детски дискусии/ конкурси

 

Стъпка 6: Формулиране на Визия за София

В стъпки 5 и 6, на базата на цялата събрана, подредена и добре представена информация, се коментира от всички страни, които се интересуват от бъдещето на София. Сформират се групи и пактове на интерес на тематичен или териториален принцип. Измерва се гражданската и обществена енергия и мотивация по всяка тема и цел. Групите от лица и организации се мотивират да диксутират и коментират набелязани приоритети, цели и амбиции на града и да предлагат решения.

Какво се случва по време на тази стъпка?

 • създаване на Визия за София
 • комуникационна подготовка за последния етап обсъждания

Как мога да се включа?

Изберете цел, която е най-близка до Вас, мислите, че е важна за бъдещето на София и бихте се ангажирали с нейното осъществяване. Съберете приятели, които да Ви подкрепят, а ние ще свържем всички заинтересовани страни в една оща група и ще подпомогнем за реализацията на избраната цел.

Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?

 • форум
 • „градски хакатони“ на различните цели
 • ученически и студентски дебати
 • хакатон: софтуер за отваряне на данни
 • детски дискусии/ конкурси

 

Стъпка 7: Приемане на Визия за София

Създаденият документ Визия за София се обсъжда публично и финалният вариант се приема от Столичен общински съвет.

Какво се случва по време на тази стъпка?

 • обществени консултации
 • приемане от СОС

Как мога да се включа?

Участвайте във финалните дискусии, обсъждания и обществени консултации на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?

 • обсъждания
 • пресконференция

 

615

СРЕЩИ И СЪБИТИЯ
 • 108 с НПО от различни сфери;
 • 207 със заместник кметове, общински съветници, представители на районната или централната администрация, както и на държавната администрация и дружества;
 • 115 с търговски дружества и браншови организации;
 • 60 с академични и изследователски структури;
 • 14 организирани събития;
 • 111 участия в събития и медийни изяви.

5643 

ВКЛЮЧЕНИ УЧАСТНИЦИ
 • 202 участника от НПО сектора
 • 343 представителя на администрацията, общински съветници или общинско ръководство
 • 233 представителя на търговски дружества и браншови организации
 • 176 представителя на академични и изследователски структури
 • 4689 частни лица (електронна комуникация, участници в анкети и участници в събития)

3655

ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ

 • 3014 нормативни и стратегически документа, изследвания, дисертации, статии и други;
 • 641 бази данни.