Регистрирайте се с имейл тук, за да следите и участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии.

3 - декември, януари

303

СРЕЩИ И СЪБИТИЯ
 • 118 координационни срещи на екип Визия;
 • 156 срещи със заинтересовани страни (общинска и държавна администрация, бизнес, НПО, браншови организации, политици, експерти и общественици);
 • 29 участия в събития, конференции и форуми.

977 

ВКЛЮЧЕНИ УЧАСТНИЦИ
 • 206 общински и държавни институции
 • 101 инвеститори и представители на бизнеса
 • 20 браншови организации
 • 38 изследователски огранизации и/или университети
 • 148 граждански организации
 • 6 политически партии
 • 458 физически лица (граждани)

3461

ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ

 • 559 нормативни и стратегически документа;
 • 451 монографии, книги и изследвания;
 • 36 периодични издания;
 • 1396 статии, студии;
 • 12 дисертации;
 • 96 събития, фестивала, концерта и др.;
 • 18 аудио визуални ресурса;
 • 104 албума
 • 47 карти
 • 25 обществени дискусии;
 • 66 туристически брошури (без повтарящите се на чужд език)
 • 127 други (конференции, определени онлайн ресурси и т.н.)
 • 524 бази данни.

Направления

Работата по Визия за София е организирана в седем тематични направления, които включват основните теми, свързани с живота и развитието на града. Направленията бяха дефинирани в серия от дускусии с различни участници, които продължават два месеца през зимата на 2016 – 2017. Те служат за отправна точка в изследванията, последващите дискусии, анализите и стратегическата работа и ще бъдат допълвани в процеса на работа.