Регистрирайте се с имейл тук, за да следите и участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии.

3 - декември, януари

233

СРЕЩИ И СЪБИТИЯ
 • 1 пресконференция;
 • 1 международна конференция;
 • 80 координационни срещи на екип Визия или на членове на екипа с външни заинтересовани страни;
 • 114 срещи на експертните екипи с представители на изследователски центрове, общинска и държавна администрация, НПО, браншови организации, експерти и общественици;
 • 28 участия на екип Визия различни професионални събития, конференции и форуми;
 • 11 срещи с бизнеса и инвеститори на територията на Столична община.

806 

ВКЛЮЧЕНИ УЧАСТНИЦИ
 • 117 общински и държавни институции
 • 57 инвеститори и представители на бизнеса
 • 19 браншови организации
 • 34 изследователски огранизации и/или университети
 • 147 граждански организации
 • 6 политически партии
 • 426 физически лица (граждани)

2604

СЪБРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • 307 нормативни и стратегически документа;
 • 478 монографии, книги и изследвания;
 • 36 периодични издания;
 • 1364 статии, студии;
 • 12 дисертации;
 • 54 събития, фестивала, концерта и др.;
 • 16 аудио визуални ресурса;
 • 104 албума
 • 34 карти
 • 15 обществени дискусии;
 • 66 туристически брошури (без повтарящите се на чужд език)
 • 118 други (конференции, определени онлайн ресурси и т.н.)
 • 123 източника

Направления

Работата по Визия за София е организирана в седем тематични направления, които включват основните теми, свързани с живота и развитието на града. Направленията бяха дефинирани в серия от дускусии с различни участници, които продължават два месеца през зимата на 2016 – 2017. Те служат за отправна точка в изследванията, последващите дискусии, анализите и стратегическата работа и ще бъдат допълвани в процеса на работа.