Над 100 човека участваха в „Диалози за София 01: Небостъргачи и придвижване”

Вчера в галерия Структура стартира серията от дискусии „Диалози за София”,  чието първо издание беше посветено на взаимосвързаността между планираните и реализирани бизнес зони и придвижването в града. Събитието започна с презентация на обработените от екипа на Визия за София данни по темите и продължи с дискусия с участието на арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, Евгени Крусев, заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община, Таня Косева-Бошова – председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради,Юлиян Милев – главен финансов директор и вицепрезидент финанси на Telus International Europe, и Виктор Чаушевчлен на УС на сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”. Модератори на събитието бяха Форум Гражданско участие, а в отворената дискусионна част взеха участие представители на водещи граждански организации и активисти от сферата на транспорта, градската и околната среда, архитекти и представители на бизнеса, и граждани.

Презентация на екип Визия обобщи данни за връзките между големите офис сгради и придвижването и представи карти на концентрацията на инвестиционни проекти за бизнес сгради, както и на мобилността и най-натоварените кръстовища, линии на наземния градски транспорт. От направените анализи стана ясно, че по данни на Плана за устойчива градска мобилност 38% от придвижването в София е от и до работните места, което го прави основен генератор на трафик в София. Картата на бизнес сградите показа, че инвестициите се реализират на локации с удобен достъп, но и в близост по подходяща работна ръка. На база представените данни, експертите на екип Визия Калоян Карамитов и Ина Вълканова изведоха тезите, че бизнес зони се развиват предимно в райони с разнообразен транспортен достъп и в смесени многофункционални зони (СМФ), които имат удобен достъп, но и са в близост до профилиран човешки ресурс; че разреждането на пиковата натовареност в София е възможно чрез целенасочени транспортни политики на компаниите за по-малко автомобилен трафик; както и че за ефективното дългосрочно планиране на града са необходими качествени данни, които трябва да се набавят чрез регулярни изследвания на трафика и локализацията на инвестиционните проекти.

„Картата на локациите на бизнеса от последните години следва бул. Цариградско шосе и бул. България. Въпреки метрото, не се развива централната зона около бул. Тодор Александров, и в северните райони на града, също няма големи бизнес сгради. С общинско предприятие Софпроект работим по функционален анализ на града. След внимателен анализ трябва да създадем инструменти за стимулиране на създаването на истински многофункционални зони, както и за мултифункционалност не само на зоните, но и вертикално – на сградите.”, коментира Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.

Като представител на един от големите работодатели в столицата с опит от офиси на различни локации в града Юлиян Милев от Telus International Europe разказа, че освен достъпно местоположение и удобен достъп, ключовото при избор на място за инвестиция или наем е локацията да е фактор за привличане и задържане на подходящи служители. Той сподели опита на компанията, която регулярно търси млади хора и предпочита място в близост до университети. Само шест месеца след смяна на офиса с по-централна локация, компанията е регистрирала двойно намаляване на текучеството, а дългосрочната им политика е за стимулиране на ползването на градски транспорт от страна на служителите.

Заместник-кметът по транспорта Евгени Крусев посочи, че мисленето за достъпността започва от етапа на проектиране на всяка сграда и са необходими много предварителни анализи от страна на бизнеса преди реализация на инвестицията, както и стимулиране на устойчивите начини за придвижване след това. Като председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Таня Косева-Бошова посочи, че правят много инвестиции в паркоместа, дори и в душове и кабини за преобличане за колоездачите, но метрото е водещ фактор и в момента няма инвеститор, който би избрал район, далеч от планирана спирка на метрото. Според Виктор Чаушев от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура” инвестициите в по-добра мобилност трябва да са комплексни, но първо трябва да се създадат такива транспортни връзки, които могат да “свалят” много голям брой хора от личните автомобили. Според него, времето за пристигане е по-важно от комфорта на придвижване и това може да е факторът, който да помогне на градския транспорт да стане основно средство за придвижване в София.

В последвалата отворена дискусия с въпроси, коментари и предложения се включиха над 30 експерти и активисти от публиката, чиито предложения ще бъдат обработени и представени от екипа на Визия за София. Събитието беше предавано на живо във Facebook страницата на инициативата, където и непряко присъстващите граждани можеха да задават своите въпроси и да изкажат мнение по обсъжданите тези.  Дискусията беше модерирана от Ива Таралежкова и Диaна Андреева от Форум Гражданско Участие – мрежа от граждански организации от цялата страна, която насърчава сътрудничеството между НПО, гражданите и местните и национални институции и работи за структурирано гражданско участие във вземането на решения и формулирането на политики.