Визия за София представя 24 дългосрочни цели за развитие на СО до 2050 г.

Днес, 2 септември, в Зала 2 на НДК се проведе форумът “София: 2050”, на който екипът на Визия за София представи за първи път 24 дългосрочни цели и близо 250 стъпки за развитие на Столична община. Те са в основата на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии, която ще бъде предложена за гласуване на Столичен общински съвет веднага след Местни избори 2019 и ще служи за върхов координационен стратегически документ за управлението на града занапред. 


“София 2050 е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот.” под тази визия, представена за първи път на форума, се обединяват всички дългосрочни цели, които представляват основата на документа и които бяха определени след много анализи, изследвания и консултации с експерти, бизнес, администрация и граждани. Финалният документ ще включва също така и редица мерки за изпълнението на Визията, както и индикаторите, спрямо които ще следим как се справяме с изпълнението на целите.  

“Задачата на Визията е да определи посоките за развитие на града. Трябва да погледнем териториите, които са изоставени, и имат възможност за развитие. Другата важна задача е създаването на истински модерни мултифункционални зони.”, каза арх. Здравко Здравков по време на официалното откриване на събитието. 

Стратегията предвижда София да се развива като мултифункционален, компактен и концентриран град с качествена градска среда. По отношение на транспорта, целите включват повече активно придвижване, популярен масов транспорт, развитие на мобилността като услуга и по-добра глобална и регионална свързаност. В сферите на идентичността и културата, София си поставя за цел да бъде развит културен център, и автентичен и многопластов град с повече общностност и позитивен имидж. За околната средa водещи дългосрочни цели са София да бъде адаптивен град, с жива и чиста среда и устойчив ресурсен и енергиен баланс. 

В сферата на икономиката целите са София да развива кръгова и високопродуктивна икономика, устойчив и иновативен туризъм и да бъде център за иновации в дългосрочен план. В социален аспект големите цели пред общината са здравословен живот и здрави хора, развити общности, икономическо сближаване и образование, насочено към бъдещето. По отношение на управлението, дългосрочните цели са свързани с aвтоматизиранe нa административните процеси, децентрализация и демократизация на управлението и стратегическа роля на общината в развитието на града. Пълният списък на целите и стъпките към тяхното постигане вече е достъпен на сайта на Визия за София на адрес: https://vizia.sofia.bg/goals/.   

Продължава работата по оформлението на Визията и пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори ще бъде представен с голяма изложба през октомври и ноември 2019. Финалният стратегически документ ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след изборите през есента, заедно с първи пакет от мерки, и предложение за механизъм за актуализацията и координация на изпълнението му занапред. Новоприетата Визия за София ще послужи и за основа на актуализацията на действащия Общ устройствен план на Столична община.


“Координирахме процеса на създаването на Визията с всички страни, които се интересуват, участват и определят развитието на града. В работата ни досега се включиха над 10 000 организации и хора: експерти, политици от всички партии, представители на местната и държавната администрация, изследователи, бизнес, неправителствени организации и граждани. Това прави Визията един споделен инструмент, чиято задача е да бъде обща основа и споделена цел за развитието на града в следващите няколко десетилетия.“
, обясни Любо Георгиев, ръководител на екип Визия. 

Дългосрочните и краткосрочни цели за развитие на Столична община са формулирани на основата на много обработена информация в хода на работа по Визията през последните две години. В това число влизат над 3700 ресурса данни, анализи и изследвания, които могат да бъдат разгледани в раздел Библиотека на сайта на инициативата. Анализите на данните са дискутирани мултидисциплинарно в над 700 експертни срещи и събития с участието на над 10 000 представители на различни заинтересованите страни. Проведени са и множество активности за събиране на обратна връзка от гражданите, сред които срещи в различни квартали на София, постоянна точка за контакт на Ларгото, дигитална анкета и представителни социологически изследвания. 

Видео запис от цялото представяне на целите на форум “София: 2050” можете да гледате във Facebook страницата на инициативата. Цялата презентация от събитието можете да видите ТУК.