Енергетика

Темата изследва обстоятелствата за въвеждане на диверсифицирани и устойчиви енергийни източници, най-вече изграждане и употреба на ВЕИ мощности и неконвенционални горива, както и предимствата при целенасочено подпомагане на използването на ВЕИ. Изследват се мерките в посока енергийна ефективност, енергийната обезпеченост за индивидуалното и бизнес потребление в рамките на града, както и практиките за мониторинг на енергийното потребление.

Economics_1

Подкаст за София – екип Икономика

В подкаст поредицата с интервюта на Визия за София тази седмица ви представяме експертния екип, който работи по изследванията, анализите и формулирането на цели, свързани с икономиката в Столична община. Чуйте разговора на Адрияна Михайлова и Жоро Пенчев на линка в Soundcloud или прочетете интервюто им по-долу. Адрияна Михайлова: Здравейте! Вие…

Еnergetika_Rashid_Rashid

Енергийно развитие на СО

В Стъпка 2 от създаването на Визия за София експертен екип Икономика работи по оценка на енергийното развитие на Столична Община (СО) чрез събиране на информация и изследване на актуалните стратегически документи по теми, свързани с енергетиката. Извършените изследвания и анализ имат за цел да определят потенциални възможности за подобряване…