Последен уикенд с турове в изложбата “София утре”

Изложбата на Визия за София “София утре” остава под куполите на Ларгото до 1 декември (неделя). Ако още не сте я разгледали, ви каним през уикенда да се включите в тур, за да научите повече лично от двигателите на събитието:

  • събота, 30 ноември, 15 часа – обиколка с куратора на изложбата Владия Михайлова;
  • неделя, 1 декември, 11 часа – обиколка на изложбата с Любо Георгиев – ръководител на екипа на Визия за София.

Изложбата представя резултати от двугодишната работа по създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община – Визия за София. Тя показва изчерпателно стъпките и начина на работа по инициативата, основните изследвания, изводите, целите за бъдещето и начините, по които те могат да бъдат постигнати.

По хоризонтала на картата на София са представени конкретни данни за качеството на живот в града, както и теми като трафика, водата и въздуха, отпадъците, застрояването, икономическия потенциал на града, естетическия вид, неравенствата, достъпа до култура и образование, моделите на управление и администрацията и т.н. По вертикална линия в изложбата могат да се видят дългосрочните цели за развитие на общината, стъпките към тях и конкретните мерки, които трябва да предприемем за тяхното осъществяване.

Обърнато е внимание на конкретни райони и квартали – какви са техните проблеми и в каква посока могат да се развиват. Посетителите са поканени да намерят своя квартал на картата на София и да отбележат своето предложение какво им липсва и какво още биха искали да има в него. Най-често споменаваните предложения ще бъдат анализирани от екипа на инициативата, за да се потърсят начини за подкрепа на тяхното осъществяване.

Визията за София през 2050 година е за компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот.

Това е първият по рода си дългосрочен и всеобхватен стратегически документ на Столична община, в чието създаване през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които взеха участие над 10 000 експертни организации и граждани. “Визията” вече е публикувана на сайта на инициативата и ще бъде предложена за гласуване в Столичен общински съвет от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. След приемането й, стратегията трябва да служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.

В изложбата са включени материали на Визия за София.

Период на изложбата: 08 октомври – 1 декември 2019

Работно време: от 10 до 22 часа

Куратор: Владия Михайлова
Координатор: Петко Милаков
Дизайн на основна инсталация: Иван Бонев
Графичен дизайн: FourPlus
Предпечат: Светлана Мирчева
С участието на художниците Красимир Терзиев и Антон Цанев

И с благодарности към Веселин Кръстев,  Мартин Пенев, Мартиан Табаков, Георги Пейчев, Вангел Михалев, Марин Марковски, Инко Котев, Алекси Коларов , Златимир Дивчев и целия екип на ОП Софпроект – ОГП и Визия за София.