“Визия за София” влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет

На 2.06.2020 се проведе представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет. Процесът по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община бяха представени от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и общинското предприятие “Софпроект – Общ градоустройствен план”.

“Това не е просто визията на кмета, а споделената визия на софиянци за 30 години напред. Целта е всички, които днес работим за града, да подчиним стратегиите и проектите си на това, което лежи в нея и да обединим не само гражданите, а и всички политически сили около един план, който надхвърля мандати и политически пристрастия и е споделен от всички.”, коментира кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. “Документът ще бъде приет на две части – дългосрочната стратегическа част, която съдържа пет приоритета, 24 дългосрочни цели и стъпките за постигането им, а след това в срок от три месеца ще бъде внесен и още един документ с конкретните мерки за постигането на Визията в по-краткосрочен период. Това е много важна задача, защото с приемането на дългосрочния документ ще започнем и работа по заданието за изменение на Общия устройствен план, което трябва да е готово до края на годината, за да можем да гарантираме законово висчки планове и да осигуряваме повече зелени площи, по-подредено строителство, и по-балансирано развитие на новите зони.”, добави още тя.

“Крайната цел е подобряването на качеството на живот в града. Повечето от плановете и стратегиите, които сме виждали досега са експертни становища, представени пред обществото. В 21 век решихме процесът да бъде обърнат и включващ и благодарение на екипа на Визията и всички проучвания, анализи и обществени консултации, които направиха, вече имаме Визия за София.”, каза арх. Здравко Здравков. “За последните години София се трансформира от един индустриален град в град на автомобилите, който ние трябва да превърнем в град на хората. Това трябва да стане чрез поредица от стъпки, които да свалят хората от колите, да преизползваме индустриалните зони, да развием устойчиви модели и зелени площи. Градът е на всички ни и трябва да се обединим около приемането на тази визия като стратегически документ, който да послужи за изменението на ОУП.”

“Визията за София е през 2050 София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столична община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г. За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса.”, разказа Любо Гоергиев за съдържанието на стратегическия документ.

За създаването на Визия за София през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.

Презентацията от събитието можете да видите ТУК.

Видео запис от събитието можете да гледате ТУК.