Визия за София oткри изложбата “София утре” на Ларгото

На 8 октомври Визия за София откри изложбата “София утре”, която обобщава резултати от двугодишната работа по създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община – Визия за София. Изложбата представя най-важните акценти за актуалното състояние на София в различните направления на инициативата и дългосрочните цели за развитие на града. Тя може да се разгледа всеки ден до 30 ноември, от 10 до 22 часа в Софийското ларго и ще покаже също процеса на работа по инициативата, връзки с дългосрочните стратегии за други световни столици и програма от събития за представяне на инициативи, които работят за развитието на София. 

“Това, което ще видите в изложбата, е постигнато през множество етапи на обсъждане, обратна връзка и ревизия, наново обсъждане, обратна връзка и ревизия. Това е дългосрочна стратегия, в която целите, стъпките към тях, мерките и индикаторите са обвързани и работят в синхрон.”, разказа Любо Георгиев, ръководител на екип Визия по време на официалното откриване. “В момента нашият екип подготвя три документа, които през ноември ще бъдат внесени за разглеждане от новия състав на СОС: дългосрочната визия с нейните цели и ключови стъпки – така, както я виждате показана на тази изложба; първи пакет от мерки, който засяга следващите 1 до 5 години; и предложение за преструктурирането на ОП Софпроект – ОГП в Офис за пространствено и стратегическо планиране, където по примера на Визията да се събира информация за града, тя да се анализира, да бъдат включвани заинтересовани страни, и на базата на това да се правят планове и стратегии. Координирано, синхронизирано и с проследяване на изпълнението и резултата. Силно се надявам следващият СОС да оцени тежестта на свършената досега работа и многото включени заинтересовани страни, и да продължи този иновативен и демократичен процес на планиране. ”, обясни още той.

“В изложбата избрахме да акцентираме на няколко основни теми, които могат да бъдат проследени в повечето от изследванията.”, разказа кураторът на изложбата Владия Михайлова. “От една страна, това е разделението между всички компоненти на качеството на живота в югоизточните квартали за сметка на северозападните – повече индустрии, повече приходи и доходи, по-добра свързаност с центъра. От друга, това е и дисбаланса в достъпа до култура. София и туристически се възприема най-вече чрез обектите на културно-историческо наследство в центъра, докато други потенциално интересни зони на града остават на заден план. Обърнали сме внимание на някои базисни условия на околната среда и сме извели информацията не само за основните компоненти на живеенето като водата или въздуха, но и за свързаните с тях проблеми като отпадъците, трафика и др. Маркирали сме възможностите за създаване на зелени клинове, потенциала за развитие на града, свързан с минералните извори и т.н.”

Централната инсталация в изложбата е мащабен макет на София, разделена на зоните, спрямо които са провеждани изследванията на Визията. Върху тях могат да се разгледат голямо количество данни за качеството на живот в града, както и за теми като трафика, водата и въздуха, отпадъците, застрояването, икономическия потенциал на града, естетическия вид, неравенствата, достъпа до култура и образование, възприятията на туристите за София, моделите на управление и администрацията и т.н. Обърнато е внимание на конкретни райони и квартали – какви са техните проблеми и в каква посока могат да се развиват. По вертикална линия върху инсталацията са представени дългосрочните цели за развитие на общината, стъпките към тях и конкретните мерки, които трябва да се предприемат за тяхното осъществяване. Към края на октомври, към инсталацията ще бъдат добавени и мерките за изпълнение на 24-те дългосрочни цели за развитие на общината. 

В програмата на изложбата през октомври предстоят пет събития за представяне на инициативи, свързани с приоритетите на града:

Инициативи за многообразен град – 15 октомври (вторник)
Инициативи за включване на гражданите в управлението – 17 октомври (четвъртък)
Инициативи за умело управление на ресурсите – 22 октомври (вторник)
Инициативи за адаптивен град – 24 октомври (четвъртък)
Инициативи за компактен град – 29 октомври (вторник) 

Всички събития започват от 18:30 и ще включват от 3 до 6 презентации с продължителност до 20 минути всяка. За повече информация за изложбата “София утре” и съпътстващите събития, можете да следите събитието във Facebook.