Започва обсъждане на цели и мерки за развитието на София

На пресконференция, която се проведе на 11 юни в Sofia Lab по повод старта на Стъпка 5 от работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии – Визия за София, бяха представени близо 70 специфични цели за развитието на града и повече от 450 мерки за тяхното изпълнение. Те са резултат от експертна работа в първите четири стъпки от инициативата, в която бяха събрани, създадени и анализирани множество данни и информация (над 3672 ресурса и изследвания) за състоянието на града в направленията Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика, Управление, Хора и Идентичност и култура. В процеса на работа се проведоха над 600 експертни срещи и събития, в които се включиха над 5600 представители на различните заинтересовани страни: политици, администрация, бизнес, неправителствени организации, активисти, изследователи, граждани.
Започващата Стъпка 5 от Визия за София цели широко публично представяне, обсъждане и подреждане на изведените предложения за цели и мерки на Визия за София. Целта е да се измери ангажираността на гражданите и различните заинтересовани страни към тях. На база на събраната обратна връзка от широката общественост чрез различни акции и комуникационни канали, ще бъдат допълнени, финализирани и подредени по приоритет дългосрочни и краткосрочни стратегически цели за развитие на града. Всички граждани са поканени да се включат в инициативата чрез различни комуникационни формати:

  • дигитална анкета, вече достъпна на https://vizia.sofia.bg/join/;
  • срещи на живо в различни части на София;
  • изложба и място за контакт в подлеза на Ларгото от края на юни;
  • представително социологическо проучване.

„През юни и юли планираме много комуникационни активности, за да предложим на възможно най-много граждани да се включат в работата по Визия за София. Ще им представим краткосрочни и дългосрочни стратегически цели за развитие на града, за да съберем обратна връзка кои от целите са важни за София според тях, с какви действия и мерки можем да ги постигнем и към коя цел биха поели те личен ангажимент. Скоро ще обявим и графика със срещи на живо в различни части на София.“, обясни Любо Георгиев, ръководител на екип Визия.  

Цялата му презентация, която обобщава работата в първите четири стъпки от инициативата до тук и представя предстоящите активности, можете да видите ТУК.

“Градът е споделено пространство и неговото развитие е споделена обща отговорност. Започнахме тази инициатива, използвайки експертизата и енергията на хора, които не са част от общинската администрация, а са експерти, с желание да помогнат и да положат основата на дългосрочната стратегия за София. Това е трудна и амбициозна задача. За да бъде работещ този документ, сега трябва да отчетем мнението на максимално много хора за това как трябва да изглежда градът в бъдеще, да начертаем перспективите и да ги приоритизираме заедно.”, каза Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет.

Стъпка 5 на Визия за София продължава до края на юли, след което следва финализирането и разписването на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Методологията на работа по Визията стъпва на два основни принципа – анализ на данни и изследвания, и информиран диалог за бъдещето на града с участието на максимален брой граждани и заинтересовани страни. Финалният резултат ще бъде представен и с голяма изложба в градска среда през есента. Той ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г.