Включи се

Абонирай се

Абонирайте се за информационния ни бюлетин, за да получавате информация и да участвате в събития, анкети и запитвания, свързани със създаването на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии.

Посочете темите, свързани с градско развитие, които Ви интересуват, за да Ви информираме приоритетно за тях:

Анкета

Каним Ви да участвате в първото анкетно проучване в инициативата Визия за София. Анкетата отнема не повече от 10 минути, а отговорите ще се използват в обобщен вид за разработването на дългосрочна и споделена стратегия за развитие на София и крайградски територии.

Водеща цел в процеса на Визия за София е включването на максимален брой хора и организации, които искат да участват в създаването на по-доброто бъдеще на нашия град. Молим Ви да отговорите на въпросите в онлайн формуляра спрямо видът въпрос. Някой въпроси включват отговор с Да или Не, други позволяват за отбелязването на повече от един отговор, а трети изискват вашето мнение в свободна форма.

Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена визия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г. Проектът цели да изследва настоящото състояние на града, и да обедини градоустройствените и социални аспекти на планирането, като включи максимален брой хора и заинтересовани страни.