Визия за София търси стажанти в специалностите Комуникации и Околна среда

Визия за София обявява две нови стажантски позиции в екипа на общинската инициатива за дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Двете свободни позиции са за студенти и млади специалисти в сферата на комуникациите и околната среда. Новите попълнения в стажантската програма на Визия за София ще имат възможност да участват във всички публични и вътрешни работни срещи и събития на Визията и ще имат достъп до голямо количество информация и данни, свързани в работата по инициативата. Стажантите ще натрупат богат опит, познания и контакти в работата с общинска администрация, граждани, неправителствени организации, бизнес и инвеститори, медии и други заинтересовани групи.

Програмата ще даде възможност за пряко и активно участие в координацията на процеса на създаване на споделена платформа за диалог и консенсус за бъдещото развитие на града. По време на практическото си обучение стажантите ще имат възможност да натрупат опит от доказани специалисти и да придобият умения за работа в иновативна и динамична среда. Стажантите ще да придобият нови знания за фундаментални процеси и тенденции в съвременното общество и умения за работа в мултидисциплинарен екип с натоварена програма.

Информация за двете позиции:

Стажант PR и Комуникации

Изисквания:

Образование (да следва или да е завършил в някоя от следните специалности): връзки с обществеността; журналистика; книгоиздаване; реклама; маркетинг.

Качества: отлични умения за писане на различни текстове; организационни умения; умения за работа в екип.

Интереси: комуникации, събития, медии и социални мрежи, писане, гражданско общество, градска среда, обществено полезни дейности и каузи.

Предимства: опит в реализация на проекти и събития, добре познаване на медийната среда в България, опит в работа с медии и социални мрежи, опит с графични програми и обработка на графични изображения.

Ментор: Адрияна Михайлова

Отговорности:

Съдействие на координатор Комуникации за публичните кампании и активности в най-интензивния от комуникационна гледна точка етап от създаването на дългосрочната Визия за София. Стажантът ще участва във всички комуникационни активности, включително подготовка на комуникационни материали, кампании и активности, работа с партньори, комуникационни агенции, организация на събития, работа с медии и социални мрежи.

Стажант Околна среда

Изисквания:

Образование (да следва в поне една от следните специалности): ЕООС, биология, ландшафтна архитектура, управление на околната среда, биомениджмънт или друга еквивалентна.

Качества: желание за работа в мултидисциплинарен екип, желание за научаване на нови умения и знания, добра езикова култура, сериозно отношение към възложените задачи.

Интереси: засилен интерес към градската околна среда, селищната екология и компонентите на околната среда в града: въздух, почви, води, биоразнообразие

Предимства: владеене на чужди езици (поне английски), добро боравене с софтуерни продукти на Windows Office и ESRI GIS.

Ментор: Рашид Рашид

Отговорности:

Съдействие на координатор Околна среда в процеса на създаване на дългосрочна Визия за София; координация на проекта; анализ и оценка на данни и информация за компонентите на околната среда; представяне на научни данни в достъпни за гражданите формати; участие в срещи с екипите, разработващи Визия за София.

Условия на работа и кандидатстване:

Работно време: гъвкаво работно време и възможно съвместяване на стажа с обучение. Работното време ще бъде съобразено със задачите, свързани с процеса и учебните занимания за студента.

Работно място: офиса на Визия за София в ОП “Софпроект – ОГП”, Зона Б1, бл. 11.

Заплащане: Програмата предвижда ежемесечно заплащане на граждански договор.
Сертификат: Всички стажанти, успешно приключили участието си в проекта, ще препоръчат сертификат за участие в проекта и препоръка от ментор.
Кандидатстване: За да кандидатствате, изпратете CV на e-mail: team@vizia.sofia.bg и опишете накратко своята мотивация да се включите в екипа на Визия за София. С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

За повече информация за процеса на работа по инициативата, разгледайте цялата информация на https://vizia.sofia.bg.