Проектите от Хакатон за София – втора част

Представяме ви втората част от проектите на отборите, които взеха участие в Хакатон за София. Отборите „ArcNas”, „DoMyBest”, „BDBD.AI” и „Златна кола” избраха да използват предварително подготвените и предоставени от инициативата Визия за София разнообразни данни за града, и създадоха с тях – краудсорсинг платформа, ревитализирана културна визитка на София и две приложения, които ни дават различна информация за спортните обекти в София.

Йордан Дервишев, Михаил Николов, Илиян Илиев и Веселин Витанов от отбор „ArcNas” бяха силно мотивирани да намерят решение за справяне с архитектурния шум, който загрозява автентичната архитектура на София и създадоха краудсорсинг платформа за дигитализация на начина, по който изглежда урбанистичната среда. Платформата е изцяло онлайн, като всеки гражданин или експерт може да се включи в процеса по дигитализация чрез качване на снимки, селектиране на различни орнаменти и фасади, или оценяване на състоянието на дадена сграда. В бъдеще отборът се цели към по-детайлно и автоматизирано индексиране, като това би улеснило полевата работа на урбанисти, архитекти и други професионалисти и ентусиасти, както и да направи възможна дигитализацията на урбанистичната среда на целия град. Може да разгледате презентацията им ТУК.

Георги Мутафчиев, Александър Карасански, Васил Добрев и Борислав Стефанов от отбор „DoMyBest” представиха ревитализирана културна визитка на София, предимно насочена към ученици и студенти. Крайният продукт на “DoMyBest” не само ще информира, но най-вече цели да ориентира младите хора във възможностите за прекарване на свободното им време. Амбицията им е идеята да се превърне с платформа, която да ангажира, развива и надгражда млади умове, генерирайки перфектен индивидуален план за тяхното развитие. Използвайки данни за културните събития в града, предоставени от Programata.bg, те демонстрираха как въвеждайки интересите на потребителя в платформата, той получава предложения за поредица от извънкласни събития, които са логически обвързани едно с друго. Тяхната презентация е ТУК.

Отбор “BDBD.AI” (Blockchain Diversity Big Data. Artificial Intelligence) използваха предоставените им данни от Multisport, за да направят приложението “BDBD.AI Maps”. Камен, Цветан, Милка и Антон поставиха всички обекти, за които имаха данни върху OpenStreetMap и визуализираха отдалечеността на спортни обекти от дадени райони. Влизайки в платформата, потребителите могат да намерят информация къде може да се практикува избрания от тях спорт. Приложението дава информация за спортни обекти по райони, като по този начин то може да послужи и на инвеститори и предприемачи в бъдещите им бизнес планове къде ще бъде подходящо и конкурентоспособно да се открие нов спортен обект. Идеите им за бъдещето развитие на сайта е той да има отделни интерфейси за потребителите и бизнес инвеститорите, да добавят още данни за достигане на по-детайлна информация, както и да анализират съотношението на населението към броя спортни обекти в даден район. Презентацията на проекта можете да видите ТУК.

Отбор „Златна кола” разработиха приложението „SofiaSport”. Станислав Плочев, Елица Павлова и Николай Христов използваха данните за общинските спортни обекти в София и тези от Multisport. Приложението им дава информация, както за локацията на определен спортен обект, така и  предоставя на потребителите всички анализи, направени от отбора, които дават много и разнообразна информация, като например за възрастта и пола на населението, разпределено по квартали. Бъдещата оптимизация на „SofiaSport” се изразява в разработване на IOS версия на приложението, защото за момента то е активно само за Android. Също, отборът иска да добави още информация за спортните обекти в София, с цел по-голямо покритие, и да ги постави на карта, както и да създаде опция за пускане на сигнали за неосветени или неподдържани спортни площадки. Може да разгледате презентацията им ТУК.


Представяне и на останалите участници и проекти, които бяха разработени в рамките на Хакатон за София очаквайте скоро на сайта на vizia.sofia.bg.