Подкаст за София – екип Икономика

В подкаст поредицата с интервюта на Визия за София тази седмица ви представяме експертния екип, който работи по изследванията, анализите и формулирането на цели, свързани с икономиката в Столична община. Чуйте разговора на Адрияна Михайлова и Жоро Пенчев на линка в Soundcloud или прочетете интервюто им по-долу.

Адрияна Михайлова: Здравейте! Вие сте с поредното издание на подкаст поредицата на Визия за София, в която се запознаваме с водещите участници в процеса по създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Аз съм Адрияна Михайлова и координирам комуникациите във Визия за София, а днес сме тук с Жоро Пенчев, който е координатор на направление Икономика в екип Визия. Той ще си поговори с експертния екип Икономика, които са от ABLE. Това е Асоциацията на българските лидери и предприемачи. С нас тук от екипа са Ивелина Игнатова, която отговаря за изследванията по темите, свързани с туризъм, и Венеция Нецова, която е президент на ABLE и ръководител на екипа. В днешния ни разговор те ще ни разкажат за организацията на проучванията за Визия за София, свързани с икономиката и туризма в София, за останалите членове на екипа им и какви задачи са им разпределени, за избраните подходи и изследователски методи, които използват. Надяваме се също така да ни споделят плановете си за Стъпка 4, в която вече ще се работи повече по формулиране на стратегически цели за развитие на града и анализ на събраната информация. Но най-напред, давам думата на Жоро, който ще обобщи откъде започна работа експертният екип и после ще зададе нашите въпроси към екип Икономика.

Жоро Пенчев: Мерси, Ади. Здравейте и от мен! Това, което бяхме свършили на предишните фази на инициативата Визия за София в област Икономика беше, както с всички други направления, да обобщим картинката на града, какъвто е  в момента. Тоест, да съберем на едно място информация, идваща от община, от стратегически документи, от статистически данни, от доклади. И да извлечем от тях някакви изводи затова къде се намира София днес. Това, което вършим на Стъпка 3 от Визия за София, това е да допълним така събраната информация с изследвания, които идентифицирахме като важни за целеполагането пред града, но за които нямахме достатъчно данни. Така, че екипът ръководен от Вени всъщност провежда няколко изследвания, които целят именно да допълнят икономическата информация за града и може би е най-добре, Вени, ти да разкажеш кои са тези изследвания, които правим заедно.

Венеция Нецова: С удоволствие, Жоро! Изследванията са общо три. Като първото цели да надгради предходния етап в Стъпка 2. Когато идентифицирахме приоритетни сектори за града, агрегирахме информация от най-различни източници. Най-вече относно оборота, приходите, печалбата, броя служители и други статистически данни. Всъщност, видяхме, че има няколко приоритетни сектора. Нашата задача в тази стъпка е да видим всъщност какви са междусекторните зависимости между тях, и да видим всъщност с какво може да се подпомогне бъдещото развитие и да се идентифицират ключовите фактори за развитие на тези приоритетни – вече ги наричаме „клъстери”, тъй като те са групирани по различен начин. Те не са разпределени в конкретни икономически дейности, а са агрегирани по теми. Това е първото изследване, по което работим с Йолита Дончева – младши експерт и изследовател на междусекторните зависимости. За второто давам думата на Ивето, която ще разкаже повече за изследването в сферата на туризма.

Ивелина Игнатова: Здравейте и от мен! Изследването, което провеждаме в сферата на туризма е с експертното съдействие на екип Хора от Алфа Рисърч. Те всъщност стартираха работата по това изследване с провеждането на количествени и качествени изследвания. И всъщност най-важното от тях е мащабно анкетно проучване сред туристите в столицата, чуждестранни туристи, българи, както и сред представители на туристическия бранш. Изследването цели да ни запознае с потребителското поведение на туристите в столицата, каква е тяхната удовлетвореност от използваните туристически услуги. И всъщност анализът на тези данни да ни даде добра представа какво може да подобрим в предлагането в столицата, кои са съществуващите проблеми, които бихме могли да избегнем с различни политики и подобрения в бъдеще.

Венеция Нецова: Благодаря, Иве. И третото изследване, което Естел ръководи в момента, е свързано с разработване на социално-икономически анализ на районите, на ниво район в Столична община, за да можем да видим кои и как се развиват. Да можем да ги групираме и всъщност да преценим кои са факторите, които обуславят някои райони да се развиват по-добре, а други с по-забавен темп.

Жоро Пенчев: Това са си три много важни изследвания. Аз много се радвам, че ги правим и съм сигурен, че доста интересни резултати ще излязат от тях. С две думи да ни кажеш, Вени, кой още работи освен вас двете в екипа.

Венеция Нецова: Разбира се. В момента сме на етап „research”, тоест етап 3. И съвсем скоро преминаваме в бъдещата част в развитие на стратегията – така наречения „to be” анализ или целеполагане. В момента активно работим четирима човека. Това съм аз, като ръководител на екипа и експерт Икономика, Ивелина Игнатова, която е ангажирана с изследването за туризъм и аналитичната част, и Естел Василева, която е вицепредседател на ABLE и която се занимава с анализа на районите. В следващата стъпка ще въвлечем останалата част от екипа, както и други заинтересовани страни и организации, като например “Харвардския курс”, или така наречения Център за икономически статегии и конкурентоспособност, с които ние партнирахме в предишни изследвания, и на чиято експертиза разчитаме изключително много. И други експерти, за да можем да построим една хубава бъдеща картина за града, такъв какъвто искаме да го видим.

Жоро Пенчев: Изследванията не са много маломерни, тоест те са доста обемни. Освен тази тяхна природа, какви предизвикателства срещна вашия екип при работата по текущата задача?

Ивелина Игнатова: Едно от по-сериозните предизвикателства, които в момента срещаме, като част от изследването в сферата на туризма в столицата, е всъщност това, че тези обемни количествени данни, с които разполагаме трябва да бъдат анализирани и тълкувани изключително коректно. Те представят потребителското поведение. Говорят ни и за неблагоприятните тенденции в туризма в столицата. Изключително важно е, когато се прави анализ на тези данни, човек да бъде с критичен поглед, много силно развито аналитично мислене, и наистина да се постави и да види гледната точка на туристите в столицата. Каква е истинската причина, която стои зад това дадена тенденция да е неблагоприятна? Дали съществува сериозен проблем, който можем да разрешим? Или например съответната туристическа услуга просто не е атрактивна и няма пазар за нея да бъде разработвана в град като нашия. Така че обмислянето на всички възможности от пазарна гледна точка и от гледна точка на начина, по който туристите възприемат нашия град, е изключително важно, за това да можем да тълкуваме правилно данните и съответно да извлечем от тях максимална стойност, за да направим най-добрите предложения за подобрения.

Жоро Пенчев: Да, тук поне има много данни за тълкуване. А на някои изследвания оказа ли се трудно, например при икономическите профили на районите да се сдобием с данни?

Венеция Нецова: Да Жоро, мисля, че ти знаеш най-добре от всички. Всъщност точно така е. Оказва се, че въпреки че се събират данни на ниво район, те не са агрегирани. Трудно достъпни са в машинно-четим формат, пък да не говорим в агрегиран вид. И всъщност най-голямото предизвикателство, което срещнахме с теб, и с Естел, и с екипа в изследването на районите, беше намирането на тази информация и сдобиването и в съответния формат, така че да може да бъде използван за реални анализи и идентифициране на „red flags” – червени флагове, на тенденции, изобщо за провеждане на анализа. Аз бих вдигнала въпроса на едно ниво по-нагоре, всъщност освен за отделните изследвания, бих казала, че най-основното предизвикателство, което срещаме, имайки вече достъп до този голям обем от данни и информация, събрани с количествени и качествени методи, всъщност да успеем да извлечем максимума от тази информация и да приоритизираме всъщност това, което виждаме. Защото както знаете, няма как – в една стратегия не може да бъде включено всичко. Ако всичко е важно, нищо не е важно. И всъщност едно от най-големите предизвикателства е да успеят да се приоритизират необходимите области за подобрения и препоръки, които евентуално на следващ етап да влязат в самата Визия и стратегия за София. И второто нещо, което тепърва ни предстои и виждам като предизвикателство е всъщност да успеем да направим интердисциплинарни мерки за развитие на града. Такива, които не са само в нашата част икономика, а които са обвързани и с екип Хора, и с качество на живот, и с транспорт, и с туризъм. Такива, които представят града в неговата цялост и каквато е целта на стратегията и на Визия за София – да има 360-градусова представа за града.

Жоро Пенчев: Да, наистина точно тези принципи, които спомена са ръководещите във Визия за София, използването на данни, мултидисциплинарността и широкото въвличане на заинтересовани страни, и се радвам, че ги припознавате и вие. Всъщност, искате ли да разкажете накратко каква беше вашата мотивация да се включите в този проект? Защо според вас той е важен за града?

Ивелина Игнатова: Моята мотивация да се включа в проекта е свързана с това, че много от нас чуваме постоянно в ежедневни разговори за това, че градът има много прекрасни туристически ресурси, много хубава природа – имам предвид Витоша. Че сме атрактивни, че сме интересни, но всъщност все още не сме толкова популярни в туристическо отношение. Естествено, аз като експерт в сферата на туризма сигурно бих искала да допринеса това моя град да стане разпознаваем и все по-популярен с даденостите, които има. От друга страна, не съм почитател на това да коментираме какво може да се подобри, без да правим нищо. Винаги бих искала, ако мога, и да допринеса и да помогна за това наистина да постигаме реалистични цели и подобрения в нашия живот. Така че, за мен проектът е истинска възможност за това да направим града ни по-хубав, качеството на живот по-добро и наистина всеки един от нас да се чувства по-добре в града. Да оставим нещо след себе си в крайна сметка.

Венеция Нецова: Благодаря ти Иве, много мотивиращо! Сега трябва да надградя над това. За мен водещият принцип да се включим в екипа е вярата ми във важността на институциите за развитие на конкурентоспособността на една държава или на един град. Аз искрено вярвам, че ако институциите работят добре, ако публичната администрация работи добре, и бизнесът ще се чувства добре, и хората ще се чувстват добре. Тъй, че за мен, в моята професионална кариера, дори като част на екипа на KPMG България, където работих почти 5 години, допреди няколко години. Всъщност аз работих в сферата на публичния сектор и за мен подобряването на работата и оптимизирането и изобщо – разработването на стратегии не само на документ, но и самото изпълнение, е ключово за развитието на национално, и дори на регионално ниво. Тъй че това е за мен основен мотив да се включа и да поема всъщност ръководството на екипа, и да сформирам този екип от хора от ABLE. И всъщност, второто нещо е, че в ABLE – Асоциация на българските лидери и предприемачи за нас е важно не само да говорим, но и да действаме. И всъщност това го казвам с оглед и на бъдещето на самата стратегия. Аз вярвам, че ние ще участваме не само в разработването и, но като организация в изпълнението й. И всъщност поемаме отговорност за стимулиране развитието на икономиката и предприемачеството в града.

Жоро Пенчев: Добре. Разбирам, че виждате много светло бъдеще пред София и този проект има потенциала то да се случи. Може би, за да приключим би било красиво да кажем с по три думи, каква е София такава, каквато си я представяте в мечтите си?

Венеция Нецова: Иве искаш ли да стартираш ти? Аз, добре. София каквато си я представям – на първо място с оглед на последните обстоятелства е чиста, с хубав въздух. Разбира се, представям си я много динамична, много оживена, с много хъбове, в които мога да се срещат хора и различни организации и бизнеси. С единна посока на развитие и натрупване на критична маса за успех. Представям си София с много млади хора, които може би се връщат и от чужбина, защото я намират като добро място за развитие и за живот. И си я представям като мястото, където ще живеят моите деца.

Ивелина Игнатова: Да, страхотно определение, Вени, подкрепям те напълно! Аз ще коментирам от туристическа гледна точка малко повече как си представям града. Наистина ми се иска след определено време, тъй като сега изследваме количествени данни и виждаме удовлетвореността на туристите, виждаме как се движи туризма като цяло. Иска ми се наистина, ако бъде направено същото изследване например след 10 години, резултатите да бъдат ясни. Да виждаме много по-висока удовлетвореност от чужденците, които идват в столицата и българите, които я посещават. Да видим от данните –  просто да ни показват – че туризмът е стабилен, че се развива с правилните темпове и в същото време е устойчив, и е в унисон с природата, с околната среда. Че той допринася силно за развитието на икономиката в града. Но също така не пречи по никакъв начин на качеството на живот на местните жители, на гражданите. И също така, много ми се иска София да бъде популярна с наистина своите най-големи конкурентни предимства като туристическа дестинация – защото те не са малко и сме популярни на много места в света с част от тях. Надявам се да бъдат все повече в бъдеще!

Адрияна Михайлова: Благодаря ви много за така обогатяващите гледни точки към представянето на това, което правим в Стъпка 3 и 4 на Визия за София. Радвам се, че имаха възможност и слушателите на подкаст поредицата да се запознаят. И към тях, към слушателите, поканвам отново да следите. Следващата седмица остават още два от екипите, които работят в момента по изследователска работа и в следващата стъпка по формулиране на стратегически цели във Визия за София. И междувременно също да се абонирате за бюлетина на сайта vizia.sofia.bg, за да следите и останалите актуални новини около инициативата. Хубав ден!