Карта и план за действие за Манастирски ливади-изток

Представяме ви картата на Манастирски ливади-изток, разработена от ОП „Софпроект – ОГП, за да служи като опорен план на квартала. Картата представя различни слоеве с данни за различни аспекти на градската среда и градоустройството на квартала, взети от разнородни източници на информация. Тя има за цел да представи съществуващото състояние, отразявайки основно природни дадености, пространствени, социални и икономически аспекти, и очакваното в близко бъдеще развитие. Картата на Софпроект за Манастирски ливади-изток е разработена като информационна основа, която ще послужи за детайлния план за действие за развитие на квартала. Екипът на общинското предприятие работи по тази задача съвместно със Съюза на урбанистите в България, както и с местната общност и администрацията на Район Триадица.

Степента на подробност на всеки от аспектите зависи от количеството и качеството на наличната информация. Занапред картата ще бъде надграждана с нови елементи и категории с цел детайлизиране и по-точен анализ на територията. От 18 до 19 часа на 8 ноември по време на Деня на отворените врати в Софпроект, имате възможност да се запознаете по-подробно с дейностите на екипа и да се включите в дискусия по проекта.