Карта на веломрежата на СО

Екипът на ОП „Софпроект – ОГП“ създава карта на веломрежата на Столична община, която да служи като част от работата по проучването и събирането на данни за наличната велосипедна инфраструктура, оценката на нейното качество, и изграждането на методология за подобряването й. Крайният резултат от проекта ще е инструмент, който спомага управленските решения чрез приоритизиране на отделни проекти, оптимизиране на съществуващите трасета, както и определяне на нови връзки.

Към момента картата има за цел да представи съществуващата велосипедна инфраструктура, включително: мрежа, паркинги, стоянки за велосипеди и др., както и заложените в ОУП разширения на мрежата.

В процеса на работа по картата се изготвя подробен анализ за потенциални велотрасета в кв. Студентски град, както и връзката им с прилежащите градски зони. Изготвено е и проучване за система от споделени велосипеди в гр. София, чиято цел е да даде възможност за изграждане на гъвкава система, която да стимулира устойчивата мобилност в градска среда с равна алтернатива при избор за метод на придвижване.

Повече за картата и дейността на ОП „Софпроект – ОГП“ във връзка с развитието на велосипедната инфраструктира на СО можете да научите от презентацията на екипа от 14 до 15 часа по време на Деня на отворените врати в Софпроект в четвъртък (8 ноември). Събитието е отворено за всички, които искат да се запознаят с работата на екипа по проекта и да се включат в работата им с въпроси, коментари и препоръки. Пълна програма на събитието можете да видите ТУК.