“София играе” – kaрта и стратегия за пространствата за игра в града

Във връзка с работата по подготовката на стратегията „София играе“, която има задачата да подобри цялостно пространствата за игра в Столична община, екипът на ОП „Софпроект – ОГП“ работи по дигитална информационна система с карта на пространствата за игра в града. Картата има за цел да представи пространствата за игра на територията на Столична община, поддържани от районните администрации и дирекция Зелена Система. Като неделима част от тази система са включени училищата, детските градини и ясли с техните терени.

Водещи елементи в картата са точките на детските площадки, които ги класифицират в три категории според информацията, получена от районните администрации и дирекция Зелена система. Резедавите точки показват новоизградени площадки, преимуществено след 2000 г.; оранжевите ромбчета – площадки за частичен ремонт; червените ромбчета – площадки за основен ремонт.  При маркиране на отделни площадки стават видими допълнителни данни, като местоположение, площ, година на изграждане, налични съоръжения, предназначение по възрастова група и др. За отделните категории площадки е направен анализ на пешеходната достъпност, която е разделена на подгрупи според категориите на площадките. От тъмно към светло се представя достъпността в диапазони от 100, 200 или 300 м.

На картата са отразени всички училища на територията на СО – общински, частни и държавни, както и общинските и частни детски градини, включително ясли и градини с яслени групи към тях. При маркиране на точката, в информационно балонче се получава информация за името, адреса, и начина на финансиране на съответното заведение, както и връзка с регистъра на МОН или сайта на СО, в частта му за общинските детски градини, за получаване на допълнителна информация. За сградите и имотите става видим идентификатора (ID), съгласно Кадастралната карта и кадастрален регистър (КККР), и е подадена връзка със страницата на кадастрално-административната информационна система на АГКК.

До момента дежурната карта е допълнена и актуализирана с идентификационен код, местоположение, вид собственост, площ, година на изграждане или реконструкция за всички площадки. На картата също фигурира информация за съоръжения, паркова мебел, наличие на ограда, информация за коя възрастова група е предназначено съоръжението, както и други забележки. Повече информация и за източниците на информацията е достъпна на картата в сайта на ОП Софпроект.

Занапред предстои обогатяване на информацията с добавяне на спортните площадки и терени, частните места за игра и т.н. Картата ще служи и като информативна основа при работата по стратегията „София играе“ за подобряване на пространствата за игра в града. В деня на отворените врати в Софпроект на 8 ноември можете да научите и повече за това на какво е основана картата, с какво ще се допълва, кои ще бъдат нейните ползватели и как тя ще спомогне за успешното прилагане на „София играе“. Екипът на Софпроект ще ви запознае с основните направления, цели и мерки, които са предвидени в нея, както и с причините, които ги мотивират при съставянето ѝ. Очаквайте отговори на въпроси като: „Какво е игрова стойност и защо е важна тя?“, „Колко е опасно безопасното?“ и „Само малките ли трябва да играят“.