Диалози за София 03: Облик и бизнес

Tретото издание на поредицата от дискусии “Диалози за София” ще разгледа темите “Облик и бизнес” и ще постави фокус върху частната инициатива за реклама и търсене на разпознаваемост на бизнеса, и други негови намеси, като например местата за хранене, които използват и оформят градското пространство, и пряко влияят върху облика на средата. Обликът на града оказва пряк ефект не само върху неговата идентичност, но и върху неговата привлекателност за хора и инвестиции. Той е един от инструментите, чрез които градовете създават имиджа си на привлекателна дестинация и се конкурират помежду си. Визуалната среда, която бизнесът създава със своята активност, влияе пряко на просперитета на града, а следователно и на неговия бизнес. Tези и много други въпроси и взаимовръзки ще разгледаме в търсене на баланса между интересите на различните заинтересовани страни. Основни участници в дискусията ще бъдат различни техни представители, както и всички, които имат мнение, силна гражданска позиция и отношение към средата, която обитават.

Преди дискусията екип Визия ще направи кратка презентация на събрана информация по темите, разглеждайки сравнителен анализ с други места и градове, данни за състоянието и предприети досега мерки в София. Ще имаме възможност да чуем няколко експертни становища на представители на различни страни, които да създадат основата на информиран и продуктивен диалог. Потвърдили участници са арх. Здравко Здравков, главен архитект на СО, Иво Панталеев, А.Д.А, автори на проекта за обновяване на ул. Граф Игнатиев и насоките за оформление на фасадите по улицата, Ирина Мутафчийска, председател на Съюза на урбанистите в България, работила по Градски стандарт, Атанас Димитров, председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциацияМилен Попов, собственик на Ideacomm, компания за външна реклама, Ивайло Митев, представител на Националната асоциация на строителни предприемачи.  

Събитието е с вход свободен за всеки, който иска да изрази мнения и предложения и да участва в търсенето на консенсус по темите, свързани с визуалната среда в града. Целта на дискусията е генериране на идеи за възможни стратегически решения и добри практики, които могат да подобрят възможностите за присъствие и разпознаваемост на бизнеса, като същевременно се съобразяват и подчертават характерните черти на градската среда. Събитието ще се проведе на 18 септември (вторник) oт 18:00 до 19:30 ч. в галерия Структура на ул. „Кузман Шапкарев“ 9.

Дискусията се организира от Визия за София – инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии, и Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018 г. Събитието е част от поредицата “Диалози за София” – дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града Визия за София. Диалозите целят да покажат значението на взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града, да представят обобщението на наличните данни, и да предизвикат и модерират информиран диалог, въвличайки представители на различни заинтересовани страни, и събирайки различни мнения в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения.