Независими платформи за комуникация със СО

Ефективната комуникация между гражданите и Столична община (СО) е от голямо значение за легитимното взимане на съвместни решения за по-добро управление на града. Визия за София работи по изследване, идентифициране и анализ на начини за постигане на по-добър диалог между общината и гражданите. Фокусът е поставен върху въвличането и включването на гражданите в процесите, свързани с управлението на града, както и върху решаването на текущи проблеми, като отразяването на сигнали и жалби и проследяване на прогреса по тях.

Най-добрият вариант за решаването на социални проблеми е съвместната работа на граждани, институции, медии и бизнес. В рамките на подтемата “Комуникация с гражданите” от доклад по направление Управление от стъпка 2 на Визия за София е направен преглед на каналите за комуникация между жителите на града и общината. В предишна статия ви запознахме и с услугата call.sofia.bg (Контактния център на Столична община), а сега разглеждаме и независими платформи и приложения като Гражданите.бг и Civi.bg, които препращат сигнали на гражданите и следят те да получат бърз отговор от общината.

снимка: НАГ

Платформата Гражданите.бг, създадена от активни граждани и припозната от общината като партньор, е пример за една добра практика за сигнали и обратна връзка. Тя стартира през 2015 като мобилно приложение за подаване на сигнали, свързани с  излезли от употреба автомобили. Kъм момента системата е развита и подобрена и предлага възможности за подаване на сигнал към общината или пътна полиция и за получаване на директна обратна връзка от отговорния служител. Така чрез приложението може да се подаде сигнал за проблем или нередност в града от всякаква категория – неправилно паркиране, пътни нарушения, изоставени автомобили, повредена инфраструктура, боклуци, бездомни хора в беда, неработещо улично осветление, опасни сгради и строежи, паркове и детски площадки, бездомни животни, обществен ред и други. По данни от сайта на Гражданите.бг към 24.07.2018 има 1800 глоби за пътни нарушения след подаване на сигнал през мобилното приложение. Глобите са за неправилно паркиране, каране в бус лента, опасни маневри и други.  Някои от водачите са глобени по повече от веднъж заради сигналите на различни граждани и са наложени глоби и на коли със стикер “МВР”, на дипломатически автомобил, както и на такъв с номер за временно пребиваващ в страната.

Друга платформа, създадена с целта да решава проблемите в града, е Civi.bg – мобилно приложение, което работи на същия принцип – дава достъп на гражданите до институцията и достъп на институциите до проблемите, които интересуват и вълнуват хората. Зад Civi стои екип, който извършва безплатна услуга да приеме сигнала и да го изпрати автоматично към институцията, която отговаря за този проблем и в реално време да дава информация за обработването му. На началната страница на Civi всички потребители могат да видят подадените оплаквания до момента и да ги подкрепят или коментират.

С още информация, свързана с управлението на града, можете да се запознаете в страницата на направление Управление на Визия за София, където можете да следите и за предстоящи изследвания и анализи по темата.