Aктуално състояние на осветлението в Столична община

Визия за София започва представяне на актуалното състояние на различни аспекти на градската среда чрез картиране и визуализиране на различните набори от данни на картата на София. Първата карта е на осветлението в Столична община, като един от важните елементи на градската среда. Целта на картата е да бъде анализирана тази инфраструктура в града като елемент, който има значение за различни аспекти, като удобството и сигурността на населението през нощта, разходите на СО за електроенергия, енергийното потребление, светлинното замърсяване и други.

Информацията на настоящата карта е получена от дирекция Транспортна инфраструктура на СО и е актуална към ноември 2017. Системата е разработена в периода 2014 – 2015 г. от ДАВИД Холдинг АД на база на ГИС софтуера на Bentley Systems, който цели да улеснява управленските решения в общината чрез електронно управление на осветлението. Решението дава реална оценка за текущото състояние на съоръженията на общественото осветление и нуждата от ремонти. Внедрената ГИС система обхваща дейностите на цялата дирекция „Транспортна инфраструктура“, като с нейна помощ специалистите от дирекцията извършват реална оценка за текущото състояние на съоръженията на общественото осветление – стълбове, осветителни тела, светлинни източници, електрически табла, при това както на техния брой, така и на състоянието им.

Картата представя актуалното състояние на осветлението на територията на Общината, на база на оценки и маркиране на качеството в определени цветове. От събраната информация става ясно също, че на територията на общината към 2017 г. работят 89254 натриеви лампи, 4703 броя LED и 1816 броя живачни лампи и 2452 други. От общо 98225 лампи, тези в отлично, много добро и добро състояние са 89914 броя.

Върху картата на осветлението като елемент на градската среда, в последствие ще бъде насложена информация за маршрутите на нощния обществен транспорт. Тя ще помогне да се разгледа осветеността на пешеходните маршрути до спирките. За да се направи още по-полезен анализ, картата може да бъде комбинирана и с GPS данни от движението на такситата, които екипът на Визия за София очаква от някои от големите таксиметрови компании. В рамките на инициативата Визия за София ще стартира и краудсорсинг изследване за анализ на състоянието на пешеходната инфраструктура, за да се установи достъпността и безопасността на пешеходните маршрути в София.

Състоянието, представено на настоящата карта, ще бъде периодично анализирано от ОП Софпроект – Общ градоустройствен план, за да правят текущи оценки на светлинното осигуряване, усещането за безопасност на гражданите и други параметри, свързани с качеството на живот в града.