Възможни терени за градско земеделие в София

В резултат от сътрудничеството на „Визия за София“ с граждански инициативи за развитие на градско земеделие в София, ОП Софпроект – Общ градоустройствен план разработва карта показва терени в София, които са подходящи за градско земеделие. Четири работни групи към инициативата работят в продължение на няколко месеца по издирване и проучване на потенциални терени за градско земеделие в районите Триадица, Лозенец, Изгрев, Студентски град и Витоша. До момента активистите са провели среща с еколога на район „Лозенец“.

Картата има за цел да подпомогне развитието на градското земеделие, като вид дейност в границите на София-град. Представлява набор от площни, лиейни и точкови елементи, репрезентиращи местоположението на обекти и условия, касаещи пряко или косвено поставената задача. При изготвянето на картата е използван дедуктивен метод с цел да се селектират и акцентират най-подходящите терени с потенциал за развитие на градско земеделие.

Към настоящия момент информацията, съдържаща се в картата, не е неоспорим факт заради наличието на  много условия, като липсата на градското земеделие като термин в законовата рамка, неточности в изходните материали, неактуални данни, изцяло теоритичен подход при създавенето ѝ и т.н., които предполагат по-нататъшна верификация и актуализация на картата.