Буферните паркинги в София

В работата по направление Транспорт на Визия за София се поставя акцент върху функционалността и ефективността на буферните паркинги, като фактор за подобряване на възможностите за придвижване в София. От една страна, те са удобни, защото мотивират хората да използват градския транспорт, а от другата страна буферните паркинги спомагат за развитието на интермодалността и по-бързо придвижване на населението. Важен фактор, който оказва влияние върху броя на хората, използващи буферни паркинги, е тяхната локация. Изборът на местоположение трябва да е свързан с редица предварителни изследвания и анализи.

В момента има изградени и функционират четири буферни паркинга, разположени в непосредствена близост до метростанции на основни входно-изходни артерии.

Буферен паркинг „Цариградско шосе” има две нива с общ капацитет 1350 паркоместа. Всекидневно в делнични дни там паркират от 350 до 550 автомобила, а в почивни дни – от 30 до 90. Заетостта се увеличава при организиране на изложения съгласно годишния изложбен план на Интер Експо Център, и дневно преминават от 650 до 800 автомобила.

Буферен паркинг „Бизнес парк” има две нива с общ капацитет 86 паркоместа. Всекидневно в делничните дни до 9.00 ч. там се заемат всички паркоместа, а в неработни дни – от 15 до 30 броя.

Буферен паркинг „Бели Дунав” е разделен от метростанцията на две части. Северната част има две нива с общ капацитет 128 броя паркоместа, който е напълно зает в делничните дни, а в неработни дни се ползва средно от 15 до 40 броя. Южната част има две нива с обща вместимост 350 броя паркоместа като всекидневно се заемат от 90 до 130 броя в делничните дни, а в неработни дни – от 20 до 50 броя.

Буферен паркинг „Джеймс Баучер” има четири нива, но поради извършване на строителна дейност по тунела до метростанция Витоша до 01 май 2016 г. се експлоатираха само първо и второ ниво. Общата му вместимост е 500 броя паркоместа. Преминалите през входната бариера автомобили за 2016 г. са общо 21 105 броя, или среднодневно 58 броя. За полугодието на 2017 г. са преминали общо 12 173 броя автомобили.

При анкета, проведена за целите на Плана за градска мобилност, едва 2% от анкетираните, пътуващи с кола отговарят, че са използвали буферни паркинги през вчерашния ден. Еднa от основните причини за този нисък процент, според 55 % от анкетираните, е липсата на буферни паркинги на повече места. Други причини са нежеланието на хората да ги използват, високите цени, както и несигурността.

Повече по темата за автомобилното движение, паркирането и мобилността в София, следете в направлението Транспорт на Визия за София.