Офис и търговски площи в София

Една от подтемите, разгледани от експертен екип Градска среда в стъпка 2 на Визия за София, е свързана с актуалния статут, физическото състояние и законосъобразност на сградния фонд в София. За целта се разглеждат всички регистри, свързани с разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, новоизградените сгради, сгради в строеж, предстоящи строежи, изоставени и незаконни сгради. Анализът на наличните офис и търговски площи обощава, че в София 1 650 000 кв. м. са заети от клас А и клас Б офиси, докато върху 864 000 кв. м. са разположени модерни складови и логистични площи.

Интересна е картата на Invest Sofia, която дава информация за основните офис, производствени и логистични зони. Изводи, които могaт да се изведат от нея, е че се наблюдава 5% годишен ръст на офис площите в София за последните 5 години, a до 2020 се очаква да бъдат създадени още 390 000 кв. м. нови офис площи.

Forton Cushman & Wakefield наблюдават рекордна година за сделките с бизнес имоти и отдадените под наем офис площи. Според техните експерти последното тримесечие на 2017 е било най-доброто за офис имотите от 9 години насам. Едни от най-големите сгради, заети с офиси, са City Tower с 34 000 кв.м. разгърната застроена офис площ (РЗОП), сграда 15 на Бизнес парк София с 20 800 кв. м. и Capital Fort със 100 000 кв. м. Предстоящи нови офис зони се планират по главните пътни артерии и в централната част на София като Sky Fort; зоната между бул. Никола Вапцаров и Парадайс център с 90 000 кв. м.; Бизнес парк София със 100 000 кв. м.; Централната бизнес зона по продължение на бул. Тодор Александров със 55 000 кв. м. Всички тези места ще концентрират около 70% от общия офис потенциал в София до 2020.

Към първото тримесечие на 2017 са построени над 340 000 кв. м. и още 170 000 кв. м. са във фаза на планиране. Други проекти, с краен срок за изпълнение до 2017, са City Tower, Експо 2000 офис център – четвърта фаза, BSR Sofia One – втора фаза, бизнес сграда GOLDLINE на Цариградско шосе и Полиграфия офис център – втора фаза. Тези сгради ще разширят съществуващия фонд с приблизително 90 000 кв. м.

Свободните офис площи от клас А и Б в София са 170 000 кв. м., като 25% принадлежат към клас А. Нивото на незаетост на офис пространствата в момента е 9,6%, но се прогнозира леко увеличаване. Годишно се усвояват около 130-150 000 кв. м. и през следващите 4 години се очаква да бъдат усвоени около 60-70%.

По отношение на търговските центрове, към края на първото тримесечие на 2017 в София работят общо 9 мола, а общият им обем достига 738 000 кв. м. През есента на 2016 се ребрандира “Сити център София”, който разполага с 23 500 кв.м. площ, и след преструктурирането си за започна кампания за обновяване на наемателите.

Силната конкуренция пренасочва вниманието на инвеститорите към развитието на многофункционални проекти, където търговците на дребно могат да се възползват от синергията между различните видове пространства. Такъв е случаят с Grand Kanyon, който получи разрешение за строеж през пролетта на 2017. Проектът на турския предприемач Garanti Koza ще има застроена площ от 250 000 кв. м., включващ жилищни и хотелски части, както и зона за продажба на 40 000 кв. м. Вторият софийски проект на компанията – “Площад София“, също е планиран като смесено строителство с голяма търговска зона.

Всички тези извадки от анализът в доклада от стъпка 2 по темата показват, че градът е привлекателно място за офиси и търговски площи, благодарение на висококачественото предлагане, достъпни наеми и ниски оперативни разходи.