Навлизането на AirBnB в София

Част от работата на експертен екип Икономика от стъпка 2 на Визия за София е анализ на различни трендове в туризма и в частност – навлизането на AirBnB в столицата и динамиката на конкуренцията с традиционното хотелско настаняване.

AirBnB предлага интернет платформа, чрез която е възможно да се осъществява настаняване в частни жилища на ползвателите на платформата срещу определена цена, понякога значително по-ниска от стандартната за хотел.

В момента на съставяне на доклада, на територията на Столична община има 1898 активни AirBnB локации, които към настоящия момент, само три месеца по-късно, вече са 2142. Близо 80% от тях са цели жилища, а по-малко от 500 са самостоятелни стаи под наем, по данни на AirDNA Market Minder. Данните сочат, че 51% от апартаментите под наем в София чрез AirBnB са едностайни, 33% са двустайни, 6% са тристайни и само 1% са с четири и пет стаи.

За последните 2 години и 4 месеца около 31% от жилищата в почти всеки един момент са свободни. Сайтът изчислява и какъв е резултатът от туристическото търсене на такъв тип имоти в София на база на годишната заетост и ръста на имоти на годишна база. Резултатът на София е 68, което е сравнително висок резултат.

Източник: AirDNA Market Minder

Данните за средногодишна заетост на AirBnB имоти в София потвърждават сравнително високия резултат в търсенето и се равняват на отличните 61%, като трябва да имаме предвид, че системата не отчита заетостта на имоти, които никога не са били резервирани и не са конкурентни.

За сравнение, средногодишната заетост на цялата хотелска база в Столична община е 31,8%, а за град София – 41%. Петзвездните хотели са най-ангажирани с около 52,8%.

Средната цена на стая е 155,70 лева. Тенденцията за растеж в AirBnB сегмента и частното отдаване под наем би засегнала най-сериозно хотели 1*, 2*, 3* и в някои случаи на по-луксозни апартаменти – и някои хотели 4*.

Данните показват 1076 активни наемодатели в AirBnB към месец ноември 2017 (към настоящия момент са 1196), а графиката представя силното нарастване на такъв тип имоти в София от стартирането на компанията и завидния 88% ръст през последната година. Увеличението на такъв тип имоти е нова тенденция.

Източник: AirDNA Market Minder

Повече за новите тенденции в туристическото състояния на града можете да прочетете в доклад по направление Икономика.