Библиотеката на Визия за София

С началото на Стъпка 3 от създаването на споделена стратегия за града започва и публикуването на пълния списък от  нормативни и стратегически документи, изследвания, издания, статии, материали и данни, събрани до този момент в работата по Визия за София. Всички те ще бъдат актуализирани постоянно в категорията Библиотека на vizia.sofia.bg, като към списъка ще се добавят линкове към тези документи или данни, за които екип Визия е получил позволение за публикуване онлайн.

Подобен архив от цялата налична информация за развитието на града в седемте тематични направление, се събира на едно място за първи път след създаването на действащия Общ устройствен план на София през 2009. В процеса на работа ще бъдат добавяни още списъци и линкове към набори от данни и документи. Така ще стане възможно и търсенето на информация и източници, както организирани спрямо седемте тематични направления: Хора, Култура и идентичност, Икономика, Управление, Околна среда, Градска среда и Транспорт, така и по ключови думи. В регистъра ще намерите бърз достъп и до основните и най-важни документи, свързани с процеса на създаване на Визията, в т. ч. доклади и резюмета от всяка стъпка, Методическите насоки за изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградски територии и други.

След името на всеки документ е изписан източникът на информацията. Ако имате идеи за още набори от данни или документи, които трябва да бъдат взети предвид, можете да се свържете с нас на info@vizia.sofia.bg.