Как комуникират Столична община и гражданите?

В рамките на подтема Комуникация с гражданите от доклад по направление Управление от стъпка 2 на Визия за София е направен преглед на каналите за диалог между Столична община (СО) и жителите на града, сред които се подреждат уеб сайтове, срещи лице в лице като консултации и обществени обсъждания, обработки на информация на хартиен носител и дори медийни предавания.

Като начин за комуникация в онлайн пространството е изследван порталът sofia.bg. Факторите в основата на прегледа са достъпност, изчерпателност и лесна ползваемост – дали начинът на поднасяне на информацията е разбираем и достатъчно удобен за потребителите. Сайтът е обновен през 2017 година и предлага изчерпателна информация, която обаче не винаги е структурирана по най-интуитивния начин. Според проучване на общината, едва 55% от участниците в анкета отговарят, че винаги или почти винаги успяват да намерят данните, от които се интересуват, което е сравнително нисък резултат за публичен уебсайт, чиято основна цел е да предоставя информация.

От съществено значение за комуникацията с гражданите е страницата “Участвайте” на портала на общината. Тя дава възможност на потребителите за споделяне на мнение, отговор на анкети, получаване на информация за обществени обсъждания и консултации, кандидатстване по програми на общината и участване в кампании. Същевременно, анализът отчита, че тази част от сайта доста рядко е актуална и единствената активно поддържана секция от нея е информацията за обществените обсъждания, която се ограничава само до заповедите за провеждането им.

Съществуват медийни канали като предаването на БНТ 2 – „Питай кмета”, чиито гости са кметове на различни райони в София. Срещи лице в лице и информация в хартиен вид не остават забравени и са част от ефективните методи за комуникация, отчасти по причини на навик и специфики на демографията, отчасти и заради дефицитите на онлайн каналите. Що се отнася до подаване на жалби и сигнали, основен канал в последните години е Контактният център на СО, който ги приема както на място, така и онлайн чрез сайта call.sofia.bg. Докладът предлага подробен анализ на статистиките от Контактния център от последните няколко години.

Каналите за комуникация и информационна обезпеченост са само част от темите, разгледани в рамките на доклада. Не по-малко важен е и анализът на гражданското участие и ефективният диалог между администрация и граждани. Тяхното участие е ключово за набиране на информация и данни от страна на общината, за споделяне на опит и познание, за включване на широк набор от различни перспективи и увеличаване на легитимността на процеса на взимане на решения и формиране на общински политики.

Повече за практиките на Столична община за диалог с гражданите и препоръки за подобряване на състоянието на комуникационните методи може да прочетете в доклад Управление от Стъпка 2 на експертите от Визия за София.