Качество на въздуха в затворени помещения

Качеството на въздуха в затворените помещения в София е не по-малко важно от това навън поради факта, че повечето хора прекарват значителна част от времето си в офиса или у дома, а в тях често въздухът не е по-чист от този на улицата. Именно поради тези причини, качеството на въздуха в затворени помещения и информацията, с която разполагаме за него за територията на Столична община, са сред темите, по които експертен екип Околна среда започна работа в Стъпка 2 на Визия за София.

Качеството на въздуха в затворени помещения все още не е особено дискутирана тема в България, като изключим дискусиите и политиките, свързани със забраните на тютюнопушенето. Забраната му  в затворени помещения беше въведена именно с цел подобряване на качеството на въздуха в тях. Темата се засяга и при строителството на сгради по стандарти за устойчиво строителство, като LEED, DGNB, BREEAM и др. При въвеждането и използването на тези международни стандарти, има изисквания, както за материалите, които се използват в строителството, така и за времето за проветряване преди пускане в експлоатация, а освен това, са създадени и указания за проветряване по време на експлоатация на сградата.

Указания за подобряване на качеството на въздуха на закрито са въведени от Европейската агенция по околна среда. Като основни замърсители се определят: радон, СО2, NO2, летливи органични съединения, прах и др. По-голямата част от тези замърсители, освен с процеса на построяване на сградата, са свързани и с лошата вентилация на помещенията.

Съгласно Световната здравна организация радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето, и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. От страна на Министерството на здравеопазването в България е проведено национално проучване за нивата на радон в жилищни сгради и информационна кампания сред обществеността. На местно и национално ниво са необходими още мерки за установяването на взаимовръзка между замърсяването на въздуха и различни заболявания, което е невъзможно, без да се отчита и качеството на въздуха в помещенията у нас.