Състояние и дейност на читалищата в София

Днес в Столична община има общо 167 читалища, като 40 от тях са регистрирани след 2000 г. В читалищата се организират разнообразни дейности като музикални, танцови и езикови школи, школи по изобразително изкуство. Те са център за организиране и провеждане на събития като театрални постановки, кино прожекции, публични лекции, училищни събития и конкурси, литературни състезания и конкурси за рисунка.

Анализът на дейносттта на читалищата в Столична община показва, че читалищата, разположени по периферията на София, обслужват по-голяма територия, което намалява конкуренцията им с други културни центрове, каквито са кината и театрите. В тези периферно разположени читалища, основната културна дейност е свързана със запазването на традициите и фолклора. За разлика от тях читалищата в градската част са много по-гъсто разположени, което увеличава конкуренцията между тях. Затова и те предлагат по-богат набор от дейности, за да задоволят интересите на по-широкият кръг от потребители.

Освен с артистична дейност читалищата се занимават и с поддъръжката  на библиотеки и читални. Почти всички читалища в София имат библиотеки, които предлагат достъп не само книги, но и компютри и дигитални каталози. Библиотеките си набавят книги основно чрез собствени средства, финансиране по различни програми, и дарения от читатели. Често читалищата са и организатори на фестивали като като Фолклорен фестивал “Шопска песен”, Национален фестивал за народни хора „Хоро се вие, извива“, Национален танцов фестивал „Ритъмът в сърцето ми”, конкурс “Звезди обсипатъ сводътъ небесенъ” и др.

На територията на общината функционират и 8 читалища, които работят целенасочено с ромското население. Целта им е да помагат за интеграция на децата от ромски произход, както и да предоставят различни услуги за местното население.

Най-старото работещо читалище в София днес е „Славянска беседа“, което съществува от 1880 и съдържа най-богатата читалищна библиотека в столицата с общо 45 хиляди тома. Единственото читалище в България за обслужване на незрящото население – „Луи Брайл“ пък съществува от 90 години, а читалище „Антон Страшимиров” работи от 1926 и е единственото в София, което поддържа собствен киносалон. Така погледът назад показва, че читалищата се оказват най-утвърдените центрове на културата в модерната история на България и София и България, които са важна част от просветния живот на столичани, давайки достъп до култура, изкуство и социални контакти повече от 160 години.

Повече информация по темата можете да откриете в библиографията, изследвана от експертен екип Идентичност и култура към Визия за София и полезни източници като: Кирилова – Аянова, Димана. (2016). Обобщена информация за състоянието и дейността на читалищата в област София – град 2016 РЕКИЦ “Читалища” – София.