Технически характеристики на сградите в София

В работата си по анализ на наличните данни за сградите в София, експертен екип Градска срада към Визия за София търси и обработва цялата налична информация, свързана с техническата информация за сградите — местоположение в града, площ, брой етажи, конструкция, функция, застроена площ, вид собственост, категория на земята, класификация на имотите и площта. Тези данни са налични при различни източници, сред които са Агенцията по география, картография и кадастър, ГИС София, НСИ, регистри на НАГ и други.

Анализът на събраните данни показва, че 36% от софийските жилища са в панелни сгради. Над 96% от жилищния фонд има масивна стоманобетонна конструкция – панелна или масивна, а едва 4% от фонда е полумасивен и паянтов.

Според НСИ през 2016г. в Столична община има общо 609 858 жилища, като 82 464 от тях са едностайни, 249 790 – двустайни, 208 369 тристайни, 47 499 – четиристайни, 10 928 – петстайни и 10 808 с шест и повече стаи. От тези данни става ясно, че двустайните и тристайните жилища преобладават.

Доказателство, че София расте, но не старее е анализът на възрастта на сградите в града. Над 26% от жилищния фонд е с възраст под 22 години, близо 50% е под 32 години, а само 4% е наследен от преди 1919. Интересни са и цифрите, свързани с текущото строителство. През четвъртото тримесечие на 2017 по данни на НСИ на територията на Столична община са издадени 201 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, 3 разрешителни за административни сгради и 38 за други сгради, които ще бъдат разположени върху обща разгъната застроена площ от 422 967 кв. м.

От НАГ бяха внесени предложения за промени на ЗУЗСО като основен акцент е регулирането на максималната височина на сградите в смесените многофункционални (СМФ) зони от ОУП. Един от резултатите от предложените промени отговаря на препоръките на урбаниста Ян Геел, а именно запазване на визуалните коридори към планината Витоша. Така в южните квартали на града до околовръстния път оограничението за кота корниз е до 75 метра, а в кварталите в Подвитошката яка е до 15 метра. Новите ограничения също целят увеличаване на прозрачността и законосъобразността при строежа на сгради на територията на Столична община.

Повече за наличната информация и данни за градската среда в София можете да откриете в експертния доклад от Стъпка 2 на Визия за София.