Велосипедно придвижване в София

В градовете на 21-ви век велосипедът е една добра възможност за ежедневно придвижване за много хора, независимо от техния пол и възраст. В световен мащаб велосипедите придобиват все по-голяма популярност, както за ползване за ежедневни делнични нужди, така и за свободното време или като хоби. Велосипедите имат редица предимства, сред които е и бързината на придвижване в натоварената градска среда. Карането на велосипед щади въздуха в градовете, спестява разходи и време на съвременния човек като елиминира нуждата от горива и търсенето на място за паркиране.

Това са само част от причините, заради които както по целия свят, така и у нас се увеличава броят на хората, използващи велосипед. Планът за развитие на велосипедния транспорт отчита обща дължина на велосипедната мрежа в София към края на 2015 – 49.51 км, реализирани в няколко времеви периода. ОУП предвижда в краен етап изградените велоалеи да бъдат с обща дължина около 300 км.

Много европейски градове са планирани така, че велосипедното движение да се ползва с приоритет и достига от точка А до точка Б с велосипед да е най-бързо. Един добър пример за това е Карлсруе, в който през 2010 година се забелязва увеличение на броя на велосипедистите в модалния сплит. За подобряването на тези резултати, градът следва стратегия със заложени цели. Целта им е била до 2012 от 16% броят на велосипедистите да достигне до 21%, през 2015 – над 23 %, а броят на произшествията на велосипедисти да намалее с 15%.

Референтни изследвания на екип Транспорт, които информират за състоянието на велосипедното движение в София чрез анализи и анкетни проучвания на начините на придвижване са Генералния план за организация на движението от 2009, проучването във връзка с Третия метродиаметър  от 2011 и Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) от 2017 Други специализирани изследвания и проучвания, които подлежат на анализ по темата са План за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община от 2012, Програма за развитие на велосипедния транспорт от 2016, както и преброяването на велосипедното движение от Сдружение Велоеволюция през 2012 и 2015.

Към 2011 велосипедното движение заема 0.1% дял от придвижванията в града според анкета, част от проучванията, свързани с третия метродиаметър. Анкетата, проведена през май и юни 2017 от екипа на ПУГМ, показва че делът на велосипедното движение е 1.8% от разпределението на всички пътувания по вид транспорт. Въпреки увеличението спрямо предходните прочувания, това представлява нисък дял от всички пътувания.

Анкетата на ПУГМ изследва използването на велосипедния транспорт и по социални групи. Работещи, учащи и студенти, които се придвижват с велосипед са по около 2%. Малко по-високо е използването на велосипедния транспорт сред домакините – 2.5%, най-висок е сред хората, които в момента не работят – 12.5%, а сред пенсионерите велосипеди на практика не се използват.

Едни от основните причини да не се ползват велосипеди, са свързани с твърде големите разстояния, които хората изминават и опасностите, които крие карането на велосипед.  Около 22% смятат, че не могат да карат велосипед заради невъзможност да пренасят багаж, да водят децата си на детска градина или училище или заради здравословни причини. 18.5% не биха ползвали велосипед при никакви условия.

Преброяванията на велосипедното движение на Сдружение Велоеволюция от 2012 и 2015 дават по-специфична информация и профил на ползвателите на велосипедното движение. Те показват, че все още е много малък дялът на жените спрямо общия брой на използващите велосипед за средство за придвижване в София, въпреки че той нараства от 13.9% през 2012 до 15.2%  през 2015. Над 85% от велосипедистите в София са на видима възраст от 18 до 50 години. Пренебрежимо малко – само 1.2%, са велосипедистите, които возят втори пътник (дете) в столче на колелото, което отразява липсата на усещане за безопасност при движение с велосипед в София.

Заключение, изведено в процеса на работа от експертните екипи е, че за да се увеличи процентът на хората, използващи велосипед в София, е нужно не само подобряване на инфраструктурата и условията за велосипедно придвижване, но и сериозна информационна кампания, която да убеди гражданите в предимствата на този вид транспорт. Повече информация и данни по темата можете да откриете в доклада Транспорт от Стъпка 2 на Визия за София.