Как расте туризмът в София?

В Стъпка 2 от създаването на Визия за София експертен екип Икономика работи по събирането на всички съществуващи данни за потока на туристи в София. Анализът на данните закономерно отчита ръст в различни направления като брой посетители, реализирани нощувки, обслужени полети, заетост на хотелската база.

През последните години градът привлича туристи от цял свят, като гости на София са най-често граждани на други европейски държави – Италия, Испания, Великобритания, Германия, Гърция и дори Латвия, но не липсват и посетители например от азиатските държави. Най-голям дял от чуждестранните туристи се заема от Германия, Гърция, Великобритания, Италия, Израел.

За 2016 е най-голям ръстът на испанските гости в града – с 47,27% спрямо предходната година. За туристите от Израел ръстът е с 30,6%, а за китайските – с 20,7%. За 2017 година най-голям брой чуждестранни туристи в София има от Германия, Гърция, Великобритания, Италия и Израел. Най-голям брой нощувки са реализирали италианските туристи – 104 886, или 7,7%. На второ място се  нареждат англичани, а на трето – германските туристи, които отстъпват челното място в  класацията за първи път от 2013 година насам.

Данни на ОП “Туризъм”

Увеличението на потока от туристи често се обяснява с въвеждането на нови директни полети до столицата от нискобюджетните авиокомпании. Изследване на СОАПИ по данни от Министерството на финансите показва, че 56% от посетилите България през 2016 г. са пристигнали с нискотарифна авиокомпания. С тяхна помощ градът бързо се превръща в нова дестинация за различни пазари със специфични нагласи и изисквания и с различен вид потребителско поведение. Интересен елемент от доклада е, че Летище София е на второ място в Европа по ръст в процентно отношение по седалков капацитет, но работи почти на максимума от капацитета си, което води до риск, ако управлението на летището не адресира нарасналия капацитет адекватно.

Що се отнася до настаняването, най-голям ръст на чуждестранни лица по брой реализирани нощувки в места за настаняване се отчита в обекти в категорията с една  звезда – 53,4%, а на второ място са хотели с категория 3 звезди с 27,7%. Хотелите с 4 и 5 звезди, които имат много малка разлика в цените си, разчитат предимно на бизнес туризъм, който възлиза само на 12,8% от общия.

Анализът показва, че голяма част от новите туристи предпочитат да отсядат в ниска категория хотели и апартаменти под наем. Като цяло към момента чужденците избират най-вече хотели за престоя си, на второ място – семейни хотели, а на трето място – апартаменти. Последните официални данни за ползването на услугата на AirBnB в София са от 2015 и показват между 4 и 5% пазарен дял, който до днес нараства силно. По данни от сайта AirDNA Market Minder, в момента сегментът реализира 61% средногодишна заетост, което е над средното за столицата от 38% за цялата хотелска база.

Интересен факт от изследване на ОП Туризъм е, че през 2016 столицата оглавява класацията за най-евтин еднодневен бюджетен престой. Туристите предпочитат да остават в града средно около 2 дни, като гостите от Израел пребивават в града средно 2,2 дни, а тези от Италия – 2,1 дни. Най-дълго се задържат в София посетителите от по-далечни дестинации като Индия – средно по 2,7 дни.

Що се отнася до направленията туризъм, залегнали в стратегическите документи на общината, приоритизирано направление е културно-познавателният туризъм, следван от бизнес туризмът. Расте вниманието към планинския и зелен туризъм, но все още развитието на това направление не отговаря на потенциала на столицата. Същият извод може да бъде направен за приключенски туризъм, спа туризма и религиозния туризъм. Фокусът върху бизнес туризъм е обясним, тъй като това са туристи с висок разход на място, реализиращи висок клас нощувки и търсещи забавления, но характерът им е сезонен, а делът – недостатъчен за да поддържа добра туристическа екосистема. Разбира се, на фона на историческите и културните забележителности на града, културно-познавателният туризъм остава приоритет за София.

Посетителите на града са най-удовлетворени от възможностите за забавления, историческите забележителности и културния живот в столицата, а най-ниска оценка получава инфраструктурата за велосипедно придвижване и за паркиране. Гостите на града дават доста високата средна оценка 4,1 от 5 за посещението си, а за 68% от всички анкетирани това не е първи престой в София. Безспорен извод от всички изследвания и анализи е, че София изкушава туристи от най-различни краища на света, като една от причините за това е в съотношението цена – качество, което е от ключово значение за ръста на туризма в града на този етап.

Повече информация за изследванията и анализите по тема Туризъм можете да намерите в доклада на експертен екип Икономика от стъпка 2 на Визия за София.