Колко е достъпна градската среда на София?

Като всяка световна столица, и София е град на различията, в която можеш да срещнеш всякакви хора – деца, младежи, майки с детски колички, хора на средна възраст, възрастни хора и трудноподвижни хора. Затова и темата за достъпност и равнопоставеност на градската среда е една от приоритетните теми в обхвата на Визия за София.

Анализът на експертния екип по направление Градска среда от Стъпка 2 в създаването на Визията, сочи че всяка година в града стартират нови проекти за възстановяване на зоните за отдих, реконструкция и рехабилитация на пешеходните алеи, тротоари и велоалеи, спортни площадки и технически съоръжения на хора с увреждания. След 2011 се работи усилено за осигуряване на достъпност до метрото. Във всички 34 метростанции има изградени асансьори, като в новоизградените 27 станции са осигурени минимум по два входа с асансьори.

По данни на „Център за градска мобилност“ ЕАД 550 броя от всички 770 превозни средства, облужващи линиите на обществения транспорт, са нископодови транспортни средства. Освен това на територията на Столична община са монтирани 1053 броя електронни информационни табла с гласово оповестяване. Взети са мерки и по отношение на достъпността в обекти и сгради, които са общинска собственост. Осигурена е достъпна среда до 6 стадиона и 11 зали, включени в списъка на общинските спортни обекти, както и до 3 дома на културата – “Красно село”, “Надежда” и “Средец”; до Софийска градска художествена галерия, Паметникът на незнайния войн и Централна минерална баня.

От 176 общински училища 18 са оборудвани с цялостна общодостъпна среда, която включва рампа, асансьор и адаптиран санитарен възел. Напълно достъпни са 12 болнични заведения и специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация. В 17 заведения за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни е осигурена цялостна достъпна среда, а в 7 – частична. Това са някои от примерите, доказващи прогреса в осигуряване на достъпна среда, които към днешна дата обхващат над 240 сгради общинска собственост.

Най-голяма стъпка в посока създаване на цялостно достъпна среда в града е Стратегията за достъпна градска среда, приета от СОС през 2017 г., според която няма да се издава акт 16 на сгради, които не са изградили съоръжения за достъпност за хора с увреждания. Тази стратегия се отнася за всички сгради в София. Необходими са още мерки в осигуряването на достъпната градска среда например за незрящите хора и всички останали групи, които се нуждаят от специфична инфраструктура, за да извършват спокойно и самостоятелно своите ежедневни дейности.

Повече за достъпността на средата в София четете в доклад Градска среда от стъпка 2 на Визия за София.