Минералните извори на София

Експертният екип Околна среда от Стъпка 2 на Визия за София събира и анализира съществуващата информация за изворите на минералните води – едно от изключителните природни богатства на Столична община. Събраната информация е за 31 обособени находища с общо 75 водоизточника на минерални води (каптирани извори и сондажи). Това прави София една от най-богатите общини в света по богатство на минерални води. Те се изливат на повърхността във вид на естествени термални извори – Банкя, Княжево, Горна баня, Овча купел, София – център, Панчарево и Железница. В многобройни сондажи са разкрити находищата на напорни субтермални, термални и горещи води. Над 20 сондажа се самоизливат в Софийската котловина.

Минералните води се използват от дълбока древност за балнеолечение и хигиенни нужди. Затова свидетелстват многобройни археологически доказателства. От римско време са останали крупни останки от бани (терми) и храмове – лечебници, различни балнеологични помещения и съоръжения, монети с изображенията на богове на здравето и медицината като Асклепий и пр.

Водите са изследвани и за тях се разполага с подробна информация по отношение на температура, минерализация и химичен тип, както и за лечебните им свойства.

Източник на данните: Пенчев, П. В. Величков. Находищата на минерални води в района на София http://bgapv.com/uploads/files/33_mineral_book_01.pdf

Днес обаче едва  15 – 20% от общите ресурси на минералните води (само в 10 находища) се използват за свободно водоналиване от гражданите и гостите на града (Банкя, Горна баня, Княжево и др.) или балнеолечение (Овча купел, Железница, Панчарево). Останалите 21 находища не се използват и минералната вода изтича неоползотворена. В сравнение с ползването на минералните води преди 25 години днес употребата им е намаляла с повече от 50%. Почти всички минерални бани са затворени, напълно е преустановено и ползването на термални води за отопление на оранжерии и други обекти.

Перспективите за използване на минералните води в Столична община са представени в „Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община“ и „Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община“ (приети с Решение № 561 на Столичния общински съвет от 14.09.2017). Програмата включва както краткосрочни (част от тях са изпълнени в периода 2014 – 2015 г.), така и дългосрочни дейности. Конкретното ѝ прилагане е отразено в Специфична цел 3.3.1 „Използване на капацитета на минералните води и лечебния микроклимат за развитие на лечебен и СПА туризъм” чрез следните мерки:

Мерки за използване на минералните води на територията на Столична община
1. Възстановяване на традиционните балнеокурорти Банкя, Горна баня, Панчарево;
2. Проектиране и изграждане на нови извънградски балнеоцентрове в северните       територии на СО – подножието на Стара планина (Локорско – Войнеговци) и южните територии – подножието на Витоша (Симеоново – Бояна, Панчарево);
3. Ремонт и изграждане на модерен СПА център в сградата на Централна минерална баня – северно крило;
4. Ремонт и изграждане на балнеоложки СПА центрове в части от сградите на бани „Овча купел“ и „Горна баня“;
5. Обновяване и развитие на минералната баня в гр. Банкя;
6. Използване на минералните води от находище „Баталова воденица“ при изграждане на парк „Възраждане“;
7. Използване на минералните води от находище „Лозенец“ за водоналивен кът и при проекти за зелените площи по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (участъка около р. Перловска);
8. Използване на минералните води от находище „Свобода“ при изграждане на рекреационен център към стадион „Локомотив“;
9. Използване на минералните води от находища „Надежда“ и „Свобода“ за изграждане на градски рекреационен център в Северен парк.

 

Повече информация по темата за минералните води, можете да намерите в доклад Околна среда от Стъпка 2 на Визия за София