Експертен екип “Култура и идентичност”

Време е за представянето на експертния екип в направление „Култура и идентичност” на Визия за София. Екипът е интердисциплинарен и съчетава специалисти по култура и градски изследвания, културно наследство, творчество и урбанистика.

 

Ръководител на екипа е проф. Александър Кьосев, преподавател по история на модерната култура и директор на Културния център на СУ. С него работят младите специалисти д-р Даниела Симеонова, доктор по науки за културата и магистър по право и магистър Албена Захариева – архитект, специализирал по темата „Културно наследство“ с магистърска степен по културология. Част от експертния екип са доц. Йорданка Кандулкова, ръководител на катедра „История и теория на архитектурата“ към  УАСГ; Лъчезар Бояджиев, художник, експерт по визуална култура, член на комисията по културно наследство на Столична община;  и Гергана Димитрова, режисьор, експерт по културни политики и творчество, учредител и председател на сдружение “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”, съучредител и член на УС на Асоциация за свободен театър (АСТ) и член на Творческия съвет към Столична община. Допълнително в екипа се включиха и д-р Биляна Явръкова – библиограф от Университетска библиотека, и група студенти, работещи по тематичната линия, свързана с културния туризъм  и разказите за София.

В работата си по темите, свързани с културата и идентичността на града, освен събиране на данни и нормативни документи, екипът прави преглед на важни публикации за града, дискусии, монографии, статии и проекти, стратегии и други визии. Това изисква комбинация от библиографско търсене на информация и експертно пресяване на намереното, както и допълването му с данни от специални “ниши на информация”. За целта са създадени методически помагала, които да ръководят изследователите. От анализа на събраната информация експертите очакват картина и карта на интересите към градската тема и общ поглед върху темите, включени в “Идентичност и култура”.

Докладът им ще опише наличната информация, тематичната ѝ структура, дискусиите и дебатите. Специален интерес у експертите ще предизвикат т.нар. “бели петна” или липсваща информация. С него, те ще се опитатда обяснят  нещо доста интересно, а именно защо липсва истински разказ за София и ще опишат тяхната представа за това какъв трябва да бъде той.

От Визия за София очакват една истинска “визия” – нормативна, но реалистична картина на бъдещето на града, базирана на изследвания и граждански ценности с ясни идеи и приоритети за развитието на София. С работата си този екип може да допринесе с идеи за бранда на София и нейната разпознаваемост, както и с представа за усещането за принадлежност и идентичност на гражданите.

В София членовете на екипа не харесват много аспекти от инфраструктурата, отделянето на предградията, комерсиализацията на визуалната култура на града, джентрификацията на едни квартали и гетоизацията на други. В града обичат специфични софийски точки, в които тайно се е притаил чара на града, културната сцена, официалната й алтернативна, фокусите на общностен живот, както и атмосферата на определени улици.