Експертният екип на тематично направление “Хора”

 

Започваме представянето на екипите, работещи в експертния етап на Визия за София с екипа на тематично направление Хора, който работи по проучването, събирането и систематизирането на наличната информация относно темите, свързани с лично и професионално развитие, качество на живот, ощности, гражданско участие и равнопоставеност.

След провеждането на конкурс, тази част от експертната работа е в ръцете на сдружение „ИГРАД – изследвания и дизайн в града“, създадено от група социолози, които се събират покрай общи проекти в рамките на магистърската програма Градски изследвания към катедра „Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Те са работили заедно по проектите Изчезваща София, СМЕН и Сподели Квартала.

 

В екип участват Невена Германова, Стефан Кръстев, Божидар Иванов и д-р Вероника Димитрова. Всеки от тях има различна изследователска практика в теми като жилищна политика, трудови пазари, етнически общности, изоставени индустриални зони, културно наследство.

Невена е докторант към катедра Социология на СУ „Св. Климент Охридски“, в рамките на проекта си изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна война. През последните години трупа опит като изследовател в проекти, свързани с трансформация на градската среда, активиране на местни общности.

Стефан е докторант към същата катедра, той работи над разпространението на бързите кредитни схеми сред уязвими градски населения след 2008 г.

Божидар е социолог и магистър по градски изследвания. Интересува се от икономическите трансформации на различни градски зони в съвременен контекст.

Д-р Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология на СУ „Св. Климент Охридски“, работи върху темите за бездомничеството и кооперативното строителство в София през Междувоенния период.

Четиримата смятат, че темата Хора е много широка и предизвикателна и засяга важни аспекти от бъдещето на града ни. Задачата им е да съберат данните относно развитието на децата и младежите, различните форми на образование – формално и неформално, пазара на труда, достъпа до здравеопазване, достъпа до публични услуги, изключени групи хора и хора в риск и още и още…

Радват се, че на тях се пада задачата да проучат наличните данни, които измерват щастието на хората, които живеят в София.

В изследователската си работа те анализират съдържанието на стратегически документи на международно, национално, регионално и местно ниво, като от тях търсят информация, свързана със социалните аспекти на Визията. Събират данни от съществуващи изследвания от академични или неправителствени изследователски центрове. По този начин ще картират наличната информация спрямо темите и ще опишат начините, по които тя би могла да се измерва в дългосрочен план.

След като систематизират и подредят наличната информация спрямо изследователските теми, те ще идентифицират въпросите, за които няма достатъчно информация и ще дадат препоръка в каква посока трябва да се фокусират предстоящите социологически изследвания, които ще бъдат проведени в следващия етап от работния процес в рамките на Визия за София.

В резултат от инициативата Визия за София и своята работя по нея, екипът иска да види повече хора, ангажирани с развитието на града. Желанието им е всички заедно да станем свидетели и на практическото реализиране на препоръките от Визията от страна на местната власт.

В София екипът на тематично направление “Хора” обича най-вече парковете, Витоша и големите социалистически квартали. Обичат да се разхождат из изоставени жилищни и индустриални райони. Вярват, че старите квартали като Ючбунар и еврейската махала, която се намира на север от бул. Дондуков, носят част от автентичния дух на София и им се иска да бъдат запазени все по-малките парчета, които са останали от тях. Иска им се лесно да могат да стигат до планините около нас – Витоша, Люлин, Плана. Биха се радвали и на повече публични места за срещи и общуване, а защо не и минерални басейни в центъра на София.