1 август е крайният срок за въпроси по обществените поръчки на Визия за София

 

Екипът на Визия за София благодари за интереса към включване в процеса на създаване на Визията чрез обществените поръчки за избор на група за мониторинг, създател на сайт, комуникационна и медийна агенция, както и експерти, които да работят по обобщаването на информация в седемте тематични групи: “Хора”, “Идентичност и култура”, “Транспорт”, “Околна среда”, “Градска среда”, “Икономика” и “Управление”. Напомняме, че до края на работния ден утре (1 август), можете да зададете своите въпроси, свързани с конкурсите.

Спрямо правилата за отправяне на запитвания във връзка с обществени поръчки, регламентирани от ЗОП, въпросите си можете да изпратите на e-mail ogp@sofproect.com, който е официалният мейл за кореспонденция на конкурсите. В рамките на 1 ден те ще бъдат публикувани анонимно на профила на купувача заедно с отговор, след което ще получите и e-mail от екипа на Визия за София, с който да ви насочим към отговора на зададения от Вас въпрос. Това е изискване на процедурата, което гарантира равнопоставеност, анонимност и отчетност.

Напомняме, че срокът за кандидатстване по всички отворени покани е до 4 август включително. Можете да намерите повече информация (обяви, проекто-договор, образци на документи, технически спецификации и възможност за задаване на въпроси), както и да кандидатствате за обществените поръчки на линковете по-долу:

Обяви за избор на експерти по теми и група за мониторинг:

АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066632

Профил на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68290&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

Обяви за избор на изпълнител на дигитална платформа и медийна агенция:

АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066633

Профил на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68314&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False