София утре: Разговор с Владия Михайлова и Красимир Терзиев

На 7.11 (четвъртък) от 18 до 19 часа, в рамките на изложбата София утре ще се проведе разговор с куратора ѝ Владия Михайлова и художника Красимир Терзиев. 

Владия Михайлова е куратор и културолог. От 2007 г. тя е част от екипа на Софийска градска художествена галерия като куратор в галерия „Васка Емануилова”, където работи с програмите за съвременно изкуство и с музейния архив на галерията. Интересува се от културна история, съвременно изкуство, социалния, политически и образователен аспект на институциите за изкуство. Михайлова е сътрудничела като куратор на проекти на художници за публичното пространство, на самоинституционализиращи се платформи, образователни инициативи и др. 

Като куратор на обобщаващата изложба “София утре”, Владия прави преглед на целия обем от съдържание, създаден в работата по инициативата и избира да покаже акценти от резултатите от изследванията, свързани с икономиката, околната и градска среда, транспорта, идентичността и културата, управлението и качеството на живот в София. Изложбата “София утре” показва както събраното знание за актуалното състояние на града – каква е София днес, така и очертаните цели и посоки за развитието на града утре, връзките на София с визиите за развитие на други градове и процеса по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община. 

Красимир Терзиев е интердисциплинарен художник и изследовател, чиято работа обхваща различни медии, като видео/ филм, фотография, живопис/рисунка и текст, поставяйки под въпрос границите между реалност и фикция, като същевременно изследва разнородните преходи и напрежения между глобализирания свят, доминиран от поразителното многообразие от символични изображения, и неговите материални основи в технологичния, физически и човешки „хардуер“. 

Красимир Терзиев участва в изложбата “София утре” със специално подготвен за проекта Брой Шести: Столичен на неговия проект Преходен вестник. Преходен вестник е първо издание от шест тематични броя, всеки с тираж от 100 копия. Изданието е базирано на страници от архивни броеве на периодични издания на българската преса (някои преустановили съществуването си), компилирани на основата на различни тематични и формални критерии. Главният от тези критерии е селекцията на изображения, които показват “обикновени хора”, чиито имена не са публично достояние. Петте броя на Преходен вестник включват: Брой Първи: Делничен; Брой Втори: Празничен; Брой Трети: Уличен; Брой Четвърти: Извънреден; Брой Пети: Фантастичен. 

Подходът е експериментален и тества въздействието и комуникацията на фотографските изображения от пресата, непридружени от поясненията на текстове (заглавия, статии, надписи под изображенията). С други думи, въпросът, който преходен вестник си поставя е: какво разбираме, спомняме си и можем да възстановим като образ за места и събития от близкото минало (т.н. преход, започнал през 1989 г.), предадени само от фотографии?

Брой Шести: Столичен на вестника за гледане е създаден в рамките на изложбата „София утре“, част от инициативата Визия за София. Идеята и реализацията са на Красимир Терзиев, асистенти продукция са Марина Генова, Мартин Стратиев, Лора Тодорова, а печатът е осъществен в Софпроект, София.