Форум „София: 2050“ представя дългосрочните цели за развитие на Столична Община

На 2 септември, от 15 до 20 часа в Зала 2 на НДК (Театър “Азарян”) ще се проведе форумът “София: 2050”, на който екипът на Визия за София ще представи за първи път дългосрочните цели за развитие на Столична община. Визия за София е резултат от двугодишна работа по инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Форумът е с вход свободен и ще бъде излъчван и във Facebook страницата на инициативата с възможност за коментари на живо.

Целите, които ще бъдат представени за първи път на събитието, са формулирани на основата на много обработена информация в хода на работа по Визията през последните две години: 

  • данни, анализи и изследвания (близо 3700 ресурса, събрани и анализирани в рамките на инициативата); 
  • дискусии (над 700 експертни срещи и събития с участието на над 10 000 представители на различни заинтересованите страни)
  • множество активности за събиране на обратна връзка от гражданите (срещи в различни квартали на София, постоянна точка за контакт на Ларгото, дигитална анкета и представителни социологически изследвания). 

Програма на събитието:

15:00 – 15:30 – Откриване от Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и представяне на процеса по създаване на Визия за София и получената обратна връзка от Любо Георгиев ръководител на екип Визия
15:30 – 16:00 – Представяне на цели в направление Градска среда
16:00 – 16:30 – Представяне на цели в направление Икономика
16:30 – 17:00 – Представяне на цели в направление Околна среда
17:00 – 17:30 – Представяне на цели в направление Транспорт
17:30 – 18:00 – Представяне на цели в направление Идентичност и култура
18:00 – 18:30 – Представяне на цели в направление Хора
18:30 – 19:00 – Представяне на цели в направление Управление
19:00 – 19:30 – Представяне на изследване на нагласите към предложените цели
19:20 – 20:00 – Как ще прилагаме Визията?
20:00 – Закриване

След форума продължава работата по оформлението на Визията и пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори, ще бъде представен с голяма изложба през октомври и ноември 2019. Финалният стратегически документ Визия за София ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г., заедно с първи пакет от мерки и с предложение за механизъм за актуализацията и координация на изпълнението му занапред. Новоприетата Визия за София ще послужи и за основа при подготовката на актуализацията на действащия Общ устройствен план на Столична община.

За повече информация, следете и Facebook събитието.