Как се придвижвате към работното си място?

Визия за София стартира “Диалози за София” – поредица от дискусии по важни за Столична община теми, които целят да покажат значението на взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града, да представят обобщението на наличните данни, и да предизвикат и модерират информиран диалог, въвличайки представители на различни заинтересовани страни.

Събираме различни мнения в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения. Първите теми на “Диалози за София”, които ще бъдат обсъдени в тяхната взаимосвързаност, са “Небостъргачи и придвижване”. Можете да се запознаете с обобщение на данните и наблюденията и карта на развитието на пазара на офис площи в града, както и карта на мобилността и кратък анализ на как тези инвестиции влияят на придвижването в града, какви потоци генерират и как се справя транспортната инфраструктура на Столична община с нуждите от придвижване към тези сгради.


Попълването на въпросника приключи!

Благодарим Ви за участието и интереса по темата. Започнахме обработка на отговорите, които ще представим на събитието Диалози за София 01: Небостъргачи и придвижване в сряда, 27 юни, от 18 часа. Ако имате интерес към резултатите, заповядайте на събитието или следете live видеото във Facebook страницата на Визия за София.


Информацията, получена от този въпросник, ще бъде използвана единствено за целите на създаването на „Визия за София“ и достъп до нея ще има само екипът на „Визия за София“. Повече подробности за начина, по който работим с данните, можеш да научиш на тази страница.