Кaк се променя придвижването в София?

През лятото на 2017 година екипът, работещ по Плана за устойчива градска мобилност на София, провежда проучване, което показва трендовете в промяната на предпочитаните методи на придвижване в София. При описание на придвижванията си 37% от анкетираните отговарят, че през вчерашния ден са използвали градски транспорт. За сравнение през 2011 година този процент е по-висок, а именно 44% и се наблюдава негативна тенденция за намаляване на хората, използващи градски транспорт. За сметка на това процентът на хората, придвижващи се с автомобил като шофьори и пътници, се е покачил през 2017 година спрямо 2011 година с 1,2% от 29,1% до 30,3%.

От средствата за придвижване с градски транспорт най-често се използва автобусът, следван от трамвая, метрото и тролейбуса. С разширяването на мрежата на метрото в периода от 2011 година до 2017 година процентът на хората, използващи го, се увеличава от 9,7% до 21,8%. В следващите години се очаква броят да продължи да се покачва от сегашните стойности.

Наблюдава се положителна тенденция при ходенето пеша и използването на велосипеди. През 2017 година 29,7% от респондентите отговарят, че през вчерашния ден са се придвижвали пеша, а през 2011 година са били 21,7%. Значително е увеличението при велосипедистите с цели 1,7% за 2017 спрямо 2011 година, когато едва 0,1 % избират велосипеда. В проведената анкета са участвали 5000 души, като 77% от тях отговарят, че описаните вчерашни пътувания са обичайни за един техен нормален делничен ден. Изследването от 2011 година е проведено през зимния сезон, а това от 2017 година през пролетно-летния, което също оказва своето влияние.

Генералният извод от проучването е, че все още голяма част от населението залага на автомобила като средство за придвижване, но в същото време се наблюдава и тенденция за увеличаване на броя на велосипедистите, хората, които ходят пеша и тези, които залагат на метрото. Всеки жител и гост на града има разнообразие от възможности за придвижване. Изборът е съпроводен от редица фактори, които влияят на вземането на решение, като увеличаващия се трафик, задръстванията и замърсяването на въздуха, сред чиито основни замърсители са моторните превозни средства.