Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Визия за София ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

Работата по Визията включва събиране, обобщаване, създаване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, свързани с бъдещето на София. Процесът се координира от мултидисциплинарния екип Визия, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници. Екипът подпомага всички заинтересовани страни да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат реални действия за решението на различни проблеми. Екипът събира, обобщава и представя знанията за реалното състояние на града, както и предложенията за развитието на София.

Процесът по създаването на Визия за София бива координиран с други инициативи, актуални към този момент и имащи отношение към бъдещото развитие на Столична община, като например “Град за хората”, “План за устойчива градска мобилност”, “Зелена София”, “Прединвестиционно проучване на ВиК инфраструктарата” и други.

Подобни визии и дългосрочни стратегически документи за всеобхватното развитие на градове и региони са създавани на много места по света. Една от първите дейности на екипа в началото на работата по Визия за София бе да се проучи международния опит. В повече подробности бяха разгледани примерите от Барселона, Берлин, Бостън, Виена, Тел Авив, Гьотеборг, Копенхаген, Лондон, Бърно, Ротердам, Стокхолм, Сао Паоло, Хелзинки. Беше осъществен и директен контакт с екипите, работили по подобни процеси в Бостън, Виена, Тел Авив, Барселона, Копенхаген. Това проучване помогна да направим няколко извода:

  • Създаването на визия за развитие на града, особено ако целим тя да бъде споделена, изисква време. В някои градове процесът продължава година и половина, в други – три години.
  • От голямо значение е включването на всички заинтересовани страни още от самото начало на процеса, а не само при търсенето на подкрепа за крайния резултат. Необходимо е дефинирането на различни подходи за взаимодействие с различните заинтересовани страни.
  • Ключова роля за разбирането на процеса и крайния резултат е споделянето на разбираема и лесно достъпна информация за различни фактори, влияещи на бъдещето на града.
  • Правилният подход е решенията по Визията да са базирани на данни и експертните мнения да са интерпретация на тези данни, а не водещ фактор за вземането на решения за бъдещето на града.

Това са и изводите, залегнали в методологията за работа по създаването на Визия за София.  Подготвителната работа по Визия за София започна през декември 2016 г., а работата по същество – през септември 2017 г. След решение на Столичния общински съвет за удължаване на срока за съставяне на Визията, финалният вариант на документа се предвижда да бъде представен през септември 2019 г.