Библиотека

В библиотеката можете да намерите списък на всички нормативни и стратегически документи, изследвания, издания, статии, материали и данни, събрани до този момент в работата по Визия за София. Списъкът се актуализира постоянно и се добавят линкове към тези документи или данни, за които имаме позволение да публикуваме онлайн. След името на всеки документ е изписан източникът на информацията. Ако имате идеи за още набори от данни или документи, които трябва да бъдат взети предвид, можете да се свържете с нас на info@vizia.sofia.bg.

Разгледай нашата Разширена библиография и се запознай с документите, с които „Визия за София“ работи и които сме събрали извън наборите от данни, които пък можеш да откриеш по-долу. Използвате етикетите на направленията, за да филтрираш данните, които търсите, или полето за търсене за конкретен набор от данни.