Библиотека

В периода на създаването на Визия за София между 2017 и 2019 беше изградена библиотека от данни и документи. Още в началото на процеса тази библиотека беше направена публична тук, на настоящата страница. След приключването на Визия за София основният фокус на екипа се премести върху развитието на Софияплан. От октомври 2021 г. на страницата на Софияплан е достъпен раздел с данни, които могат да бъдат свободно изтегляни. Те са структурирани според добрите практики за отворени данни.