Визия за София

Новини

Направления

Подкаст

Стъпки

6 - юли,август
1 Организация на процеса
Стъпка 1: Организация на процеса

Стъпка 1 включва административната подготовка на процедури, екипи и други формални елементи от процеса.

Какво се случва по време на тази стъпка?
 • организиране на процеса
 • сформиране на екип
 • дефиниране на направления и теми
 • организиране и провеждане на обществени поръчки
Как мога да се включа?

Регистрирайте се за бюлетина на сайта vizia.sofia.bg и последвайте Визия за София във Facebook, за да получвате информация и да взимате отношение по темите, които ви интересуват.

2 Събиране на информация
Стъпка 2: Събиране на информацията

В Стъпка 2 започва работата по създаване на основа за информиран диалог за бъдещето на града. Цялата информация се консолидира и организира по седем направления. Събира се на едно място цялата съществуваща информация, данни, статии, изследвания, дисертации, монографии, стратегически документи и други знания за града от различни източници – общински дирекции, изследователи, институти, бизнес, НПО. Установяват се информационни дефицити, които пречат за взимането на информирани решения, и се формулират изследвания за тяхното запълване.

Какво се случва по време на тази стъпка?
 • сформиране на експертни екипи и мониторинг екип
 • старт на работни срещи
 • изследователска работа
 • подготовка на темите
 • събиране на данни
 • анализи
 • подготовка на изследвания
Как мога да се включа?

Ако сте експерт, работите с данни и знания за града и смятате, че те могат да бъдат полезни за създаването на Визия за София, ще сме благодарни да се свържете с нас.
Ако сте гражданин и се интересувате от някоя от темите в обхвата на Визията, абонирайте се за бюлетина и реагирайте на информацията, която публикуваме във Facebook. Сайтът ще предлага все повече възможности за участие и споделяне на личен опит: анкети, интерактивни карти, изразяване на мнения и т.н. Участвайте!
Ако искате да се включите с труд, време или експертиза в създаването на дългосрочна стратегия за развитие на града, пишете ни мейл.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития можех да участвам?
 • пресконференция за официален старт на инициативата
 • екипни, експертни и интердисциплинарни срещи
 • международна конференция
 • срещи с администрация
 • срещи с НПО

 

3 Изследване и активиране на темите
Стъпка 3: Изследване и активиране на темите

В Стъпка 3 се сформират нови експертни екипи в седемте направления Градска среда, Околна среда, Идентичност и култура, Транспорт, Икономика, Управление и Хора. Те подготвят и провеждат изследвания за запълване на дефицити в знанията ни за града. Цялата информация се консолидира с данните и анализите от Стъпка 2 и се създават анализи на моментното състояние на средата в седемте направления. Така получаваме достатъчно пълна картина на моментното състояние на София и региона, за да водим аргументиран диалог и да взимаме информирани решения за нейното бъдеще в следващите стъпки.

Какво се случва по време на тази стъпка
 • провеждане на изследвания
 • работни срещи и обсъждания със заинтересовани групи
 • серия от дискусуии Диалози за София, които разглеждат важни за града теми в техните взаимовръзки
 • анализ на резултати
 • комуникация и представяне на данни и резултати
 • взаимодействие и диалог по темите и анализите
Как мога да се включа?

Ако сте експерт, работите с данни и знания за града и смятате, че те могат да бъдат полезни за създаването на Визия за София, ще сме благодарни да се свържете с нас.
Ако сте гражданин и се интересувате от някоя от темите в обхвата на Визията, абонирайте се за бюлетина и реагирайте на информацията, която публикуваме във Facebook. Сайтът ще предлага все повече възможности за участие и споделяне на личен опит: анкети, интерактивни карти, изразяване на мнения и т.н. Участвайте!
Ако искате да се включите с труд, време или експертиза в създаването на дългосрочна стратегия за развитие на града, пишете ни мейл.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития можех да участвам?
 • срещи с бизнес и инвеститори
 • срещи с администрация
 • допитвания до граждани – онлайн и офлайн
 • Хакатон за София: Визуализиране на данни
 • серия от дискусии Диалози за София

 

4 Формулиране на целите
Стъпка 4: Формулиране на целите

В Стъпка 4 започва мултидисциплинарната работа по формулиране на краткосрочни и дългосрочни стратегически цели за развитие на града, мерки за тяхното изпълнение и индикатори, с които да следим прогреса. Те се обсъждат и консолидират в единен списък от целия широк експертен екип на Визия за София.

Какво се случва по време на тази стъпка?
 • консолидиране на информацията
 • финализиране на темите
 • представяна на резултатите от изследванията в Стъпка 3
 • извеждане на цел
Как мога да се включа?

Ако сте експерт, работите с данни и знания за града и смятате, че те могат да бъдат полезни за създаването на Визия за София, ще сме благодарни да се свържете с нас.
Ако сте гражданин и се интересувате от някоя от темите в обхвата на Визията, абонирайте се за бюлетина и реагирайте на информацията, която публикуваме във Facebook. Сайтът ще предлага все повече възможности за участие и споделяне на личен опит: резултати от изследвания, карти, изразяване на мнения и т.н. Участвайте!
Ако искате да се включите с труд, време или експертиза в създаването на дългосрочна стратегия за развитие на града, пишете ни мейл.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?
 • дискусиионни срещи по различни теми
 • коментари по резултатите от изследванията

 

5 Активизиране
Стъпка 5: Активизиране

В стъпка 5 започва широко обсъждане на близо 70 специфични цели и над 450 мерки за развитието на София. Целите и мерките са резултат от анализа на събраните над 3600 набори от данни за състоянието на средата, над 50 реализирани изследвания, и над 600 работни срещи, събития и дискусии с над 5000 представители на различните заинтересованите страни в предните стъпки. Широкото им обсъждане става чрез дигитална анкета, срещи на живо в различни части на София представително социологическо изследване, и място за изложби на данни за града и точка за контакт в подлеза на Ларгото. Чрез тези активности се измерва гражданската и обществена енергия и мотивация по всяка тема и цел, за да бъдат допълнени, финализирани и подредени по приоритет дългосрочни и краткосрочни стратегически цели за развитие на града. Събраната обратна връзка ще стане основата на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.

Какво се случва по време на тази стъпка?
 • активизиране и ангажиране на заинтересованите групи
 • срещи и дискусии и събиране на обратна връзка по изведените цели
 • публични кампании, събития и акции
 • актуализиране на цели
Как мога да се включа?

Изберете цел, която е най-близка до Вас, мислите, че е важна за бъдещето на София и бихте се ангажирали с нейното осъществяване. Участвайте в дигиталното допитване на сайта на Визията. Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?
 • дигитална анкета, вече достъпна на сайта vizia.sofia.bg;
 • срещи на живо в различни части на София;
 • изложба и място за контакт в подлеза на Ларгото от края на юни;
 • представително социологическо проучване;
 • конференция за дългосрочните цели.
6 Формулиране на визия за София
Стъпка 6: Формулиране на Визия за София

В стъпка 5 следва финализирането и разписването на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.

Какво се случва по време на тази стъпка?
 • създаване на Визия за София
 • комуникационна подготовка за последния етап обсъждания
Как мога да се включа?

Изберете цел, която е най-близка до Вас, мислите, че е важна за бъдещето на София и бихте се ангажирали с нейното осъществяване. Съберете приятели, които да Ви подкрепят, а ние ще свържем всички заинтересовани страни в една оща група и ще подпомогнем за реализацията на избраната цел.

Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?
 • дигитална анкета, вече достъпна на сайта vizia.sofia.bg;
 • срещи на живо в различни части на София;
 • изложба и място за контакт в подлеза на Ларгото от края на юни;
 • представително социологическо проучване.

 

7 Приемане на визия за София
Стъпка 7: Приемане на Визия за София

Създаденият документ Визия за София се обсъжда публично и финалният вариант се приема от Столичен общински съвет.

Какво се случва по време на тази стъпка?
 • обществени консултации
 • приемане от СОС
Как мога да се включа?

Участвайте във финалните дискусии, обсъждания и обществени консултации на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.
Ако искате да участвате в събития, следете бюлетина и Facebook канала, за да се включите в тематични и профилирани дискусии, акции и хакатони.

В какви събития ще мога да участвам?
 • изложба и място за контакт в подлеза на Ларгото;
 • пресконференция.

 

Инициативата дотук

 • 140 с НПО от различни сфери;
 • 210 със заместник кметове, общински съветници, представители на районната или централната администрация, както и на държавната администрация и дружества;
 • 130 с търговски дружества и браншови организации;
 • 60 с академични и изследователски структури;
 • 20 организирани събития;
 • 140 участия в събития и медийни изяви.
 • 250 участника от НПО сектора
 • 350 представителя на администрацията, общински съветници или общинско ръководство
 • 250 представителя на търговски дружества и браншови организации
 • 190 представителя на академични и изследователски структури
 • 8900 частни лица (електронна комуникация, участници в анкети и участници в събития)
 • 3050 нормативни и стратегически документа, изследвания, дисертации, статии и други;
 • 650 бази данни.
 • в различни сфери от живота в града.
Регистрирайте се с имейл тук, за да следите и участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии.