Визия за София се включи в първия фестивал на ученето

По повод старта на учебната година Визия за София се включи в първия фестивал на ученето Free Sofia School. Фестивалът събра млади и активни хора на 8 градски локации, които се превърнаха в класни стаи с нестандартни учители.  В рамките на събитието екипът на Визия за София проведе обучение на тема „Как да се включим активно в управлението на града?” в пространството на A hub на ул. Христо Белчев 3. Free Sofia School е социална академия извън учебна среда, която цели да вдъхнови, развие и подкрепи младежи в идеите им за трансформиране на София в по-пъстър и устойчив град. Вместо на вече установените форми на обучение, Free Sofia School разчита на магията на неформалното образование, за да изгради лидерски качества и умения, както и да утвърди способност проактивно да се променят и разрешават проблемите на заобикалящата ги среда.

В програмата на Визия за София в A hub се проведоха общо 4 обучения, на интервал 1 час, като всяко от тях беше разделено на 2 части – теоретична и практическа. Теоретичната част на обучението включваше кратко видео представяне на инициативата. В последвалата практическа част всеки желаещ можеше да се включи в симулативна ролева игра “Ние управляваме града”. На картата на София, бяха маркирани около 10 проблема или възможности за развитие, свързани с конкретни казуси от София.

Участниците избраха да разсъждават по казуси, свързани с нерегламентираното изхвърляне на боклук, облагородяването на околоблоковите пространства, изграждането на велоалеи и проблемите  неправилно паркиралите коли в околоблоковото пространство. Всеки участник получаваше “роля” като представителна различни заинтересовани страни, участващи в управлението на града – гражданин, активист, политик, общинар, представител на бизнеса, културен деец и много други. След като всички получат роля, следваше размяна на много креативни идеи, съвети и предложения как конкретния казус да се разреши в мрежа от активни и заинтересовани страни. Всеки участник подаваше кълбо с кънап на следващия, който има идея как да се включи в решаването на проблема. В края на всяка ролева игра се получи мрежа, показваща действителния механизъм на работа и взаимодействие между всички  заинтересовани страни, които носят отговорността за различни теми в града.

Целта на играта бе да се покаже методологията на работа на екипа на Визия за София и отделните институции и заинтересовани страни, но и да се онагледи колко лесно може да се разреши всеки “градски казус” чрез общи усилия на всички участници. В края на обучението всеки участник получи „Сертификат за активен гражданин” с печат на Визия за София, и печат за присъствие в своята карта на фестивала, с която имаше възможност да спечели тематични Free Sofia School Fest награди.