Седем организации, мониторинг група и изпълнители на сайт, комуникационна стратегия и медийна кампания се включват в експертния екип на Визия за София

Успешно приключи процедурата за избор на експертни организации, които ще станат част от следващия етап от създаването на Визия за София. Избрани са мониторинг експерти, които ще следят работата на екип Визия, създатели на комуникационна стратегия, сайт и медийна агенция, както и експерти, които да работят по обобщаване и анализ на информация в седемте тематични групи на Визия за София: “Хора”, “Идентичност и култура”, “Транспорт”, “Околна среда”, “Градска среда”, “Икономика” и “Управление”.

В обявата за “Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности” са избрани следните експертни екипи:

За изпълнител на дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ХОРА е избрано Сдружение И ГРАД – изследвания и дизайн в града с получени общо 97 точки;

За изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА е избран “Културен Център на Софийски университет “Св. Климент Охридски” с получени общо 100 точки;

За изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ТРАНСПОРТ е избран Урбитат ЕООД с получени общо 65 точки;

За изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ОКОЛНА СРЕДА е избран Енвайрорисърч ЕООД с получени общо 99,80 точки;

За изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ГРАДСКА СРЕДА е избрано Сдружение „Неформално“ с получени общо 100 точки;

За изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ИКОНОМИКА е избран Център за икономически стратегии и конкурентноспособност ЕООД с получени общо 65 точки.

В отворената покана за експертна подготвителна изследователска работа по тематична група УПРАВЛЕНИЕ липсваха кандидати и затова процедурата продължава с отправянето на покани до потенциални кандидати.

В отворени позиции за експерти, които да участват в мониторинга на процеса на Визия за София са избрани следните победители, събрали най-много точки в конкурса:

За изпълнител на мониторинг на аспектите МАРКЕТИНГ и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА е избрана Мария Иванова Гергова-Бенгтссон с получени общо 100 точки;

За изпълнител на мониторинг на аспектите ТЕХНОЛОГИИ е избран Ангел  Пламенов Георгиев с получени общо 100 точки;

За изпълнител на мониторинг на аспектите УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ и ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС е избран ТиМ Консулт ООД с получени общо 100 точки;

За изпълнител на мониторинг на аспектите УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ е избран Антон Антонов Герунов с получени общо 100 точки.

В конкурса не са получени предложения за изпълнители на мониторинг в сферите СОЦИОЛОГИЯ и ПРАВО И НОРМАТИВНА БАЗА, а кандидатът за мониторинг в сферата ОКОЛНА СРЕДА не бе одобрен от комисията. За тези три позиции процедурата продължава с отправянето на покани до потенциални кандидати.

Изброените победители в обявата за “Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности” (уникален номер в РОП: 9066632) са избрани от жури в състав: Десислава Петрова, заместващ председателя Мария Механджиева,
Членове:  

1. Николай Каменов
2. Момчил Христов
3. Валентина Върбанова
4. Рашид Рашид
5. Миглена Герасимова
6. Калоян Карамитов
7. Иван Димитров
8. Надежда Никифорова
9. Генади Кондарев
10. Белин Моллов
11. Саша Безуханова
12. Моника Писанкънева

Повече информация за получените предложения, работата и избора на комисията, можете да намерите в протокола, публикуван в профила на поръчката  тук.

В обявата на Визия за София за “Създаване на комуникационна платформа (сайт) и осигуряване на рекламно присъствие”  са избрани следните победители:

За изпълнител на създаване на комуникационна платформа (сайт) е избран Моушън софтуер ЕООД с получени общо 100  точки;

За изпълнител за осигуряване на рекламно присъствие е избран Бранд ню айдиъс ЕООД с получени общо 100 точки.

Победителите са избрани от жури в състав:

председател: Десислава Петрова, заместващ председателя Мария Механджиева,
Членове:
1. Адрияна Михайлова;
2. Иван Димитров.

Повече информация за предложенията, работата и избора на комисията, можете да намерите в протокола, публикуван тук.

В обществената поръчка за “Избор на изпълнител за дейностите по създаването и прилагането на комуникационна стратегия, визуална идентичност и творческа платформа за комуникация” беше избран участника “Артишок Студио” ООД с получени общо 91,42 точки, при условията на приетото предложение.

Победителят беше избран от жури в състав:

Председател: Мария Механджиева,
членове:  
1. Адрияна Михайлова
2. Йордан Жечев.

Повече информация за предложенията, работата и избора на комисията, можете да намерите в протокола, публикуван тук.

С избора на изпълнителите и разширяването на експертния екип на Визия за София, започва и следващия етап от проекта за събиране, обобщаване и анализ на наличното знание за града в седемте тематични направления, важни за развитието му.

Междувременно екип Визия стартира и стажантска програма с 6 позиции, които ще съдействат за координацията на проецеса. Повече информация за тях, можете да видите тук.