ЖП транспорт

Темата разглежда състоянието на наличната ЖП инфраструктура и нейното функциониране или причини за изоставяне и неглижиране. Изследва се регионалната свързаност на София чрез ЖП връзки и възможности за подобрение. Разглеждат се съвременни варианти за обвързване на ЖП транспорта с обществения градски транспорт за осигуряване на по-добра регионална свързаност.

data

Данни от изследванията на Визия за София

В Библиотеката на Визия за София вече са публикувани всички данни, събрани в резултат от проведените в Стъпка 3 на инициативата изследвания. Липсват единствено данните от социологическото проучване за качество на живот, които съдържат лична информация. Можете да разгледате данните на следните линкове: Дигитализирани данни за компоненти и фактори на…