Теми

Целта на Визия за София е да организира и обобщи споделено разбиране и консенсус за посоката, в която градът ни трябва да се развива. Това включва всички аспекти на живот и „потребителско преживяване“ в града, които условно сме разделили в седем основни направления: Хора, Идентичност и култура, Транспорт, Околна среда, Градска среда, Икономика и Управление.

По всяка от темите работят експерти, които обобщават наличната информация, анализират небходимостта от провеждане на допълнителни проучвания и подготвят изследователската работа, използвайки интердисциплинарни подходи. След провеждането на всички необходими изследвания и консолидирането на събраната информацията, през есента на 2017 ще започне масова кампания, която цели да активизира възможно най-широк кръг от заинтересовани страни в дискусията на всички теми.

По-долу можете да придобиете представа от съдържанието на първоначално дефинираните теми във всяко от тези седем направления. Текущата задача на експертите е по всяка от тях да идентифицират каква е моментната „снимка“ на развитие, какво планират институциите, какви данни събират и какви не, както и какви добри практики партньорски градове прилагат в тези направления.

Направление „Хора“

Направление „Идентичност и култура“

Направление „Транспорт и мобилност“

 

Направление „Околна среда“

Направление „Градска среда“

Направление „Икономика“

Направление „Управление“